Vzorec posturálnych zmien v súvislosti so symetrickou vibráciou krčných svalov


Vzorec posturálnych zmien v súvislosti so symetrickou vibráciou krčných svalov

Úvod:
Cieľom práce bolo štúdium reflexov zo svalov dolných končatín a očných pohybov, v kontexte posturálnych synergií, ktoré boli evokované vibráciou zadného krčného svalstva.

Metodika:
Vyšetrili sme 12 zdravých osôb. Zaznamenávali sme elektromyografiu (EMG) z dolných končatín, náklonovú dráhu (posturografia), pozíciu segmentov tela a elektrookulografiu v náväznosti na pulzy vibrácie zadných krčných svalov, ktoré trvali 2 sekundy. Hodnotili sa spriemernené odpovede.

Výsledky:
Posturálna odpoveď na vibráciu zadného krčného svalstva pozostáva z krátkeho fázického posunu centra oporných síl dozadu, na ktorý nadväzuje dlhšie trvajúci posun dopredu. Telo sa počas tejto fázy pohybuje dopredu. Prvá fáza začína svalovými reakciami, ktorých latencie sú porovnateľné s posturálnymi reflexami vyvolanými galvanickou stimuláciou vestibulárneho aparátu, ktoré sú známe z minulosti (krátko- a stredne­latenčné reflexy). Podkladom druhej fázy sú dlhšie trvajúce zmeny svalovej aktivácie. Narozdiel od zdravých probandov, už publikované práce ukázali, že pacienti s bilaterálnou vestibulárnou afunkciou majú len druhú časť odpovede a aj tá má len „lokálny“ charakter (extenzia hlavy). Väčšina probandov mala počas svalovej vibrácie pomalý fázický pohyb očí smerom dolu.

Záver:
Naša práca osvetľuje úlohu krčnej propriocepcie v regulácii vzpriameného postoja, ktorej správne fungovanie vitálne závisí na integrite vestibulárneho systém. Celkový vzorec pohybov tela a očí nie je možné jednoducho vysvetliť vestibulo-okulárnymi a cerviko-okulárnymi reflexami. Predpokladáme, že sú skôr pozostatkom tonických krčných reflexov, ktorá sa objavujú u ľudských dojčiat a zvierat.

Kľúčové slová:
propriocepcia – svalová vibrácia – posturografia – regulácia postoja – zadné krčné svalstvo


Autoři: P. Valkovič 1–3;  S. Krafczyk 1;  J. Levin 1;  K. Bötzel 1
Působiště autorů: Dept. of Neurology, Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany 1;  2nd Department of Neurology, Comenius University, Bratislava 2;  Laboratory of Motor Control, Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(3): 344-350
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Cieľom práce bolo štúdium reflexov zo svalov dolných končatín a očných pohybov, v kontexte posturálnych synergií, ktoré boli evokované vibráciou zadného krčného svalstva.

Metodika:
Vyšetrili sme 12 zdravých osôb. Zaznamenávali sme elektromyografiu (EMG) z dolných končatín, náklonovú dráhu (posturografia), pozíciu segmentov tela a elektrookulografiu v náväznosti na pulzy vibrácie zadných krčných svalov, ktoré trvali 2 sekundy. Hodnotili sa spriemernené odpovede.

Výsledky:
Posturálna odpoveď na vibráciu zadného krčného svalstva pozostáva z krátkeho fázického posunu centra oporných síl dozadu, na ktorý nadväzuje dlhšie trvajúci posun dopredu. Telo sa počas tejto fázy pohybuje dopredu. Prvá fáza začína svalovými reakciami, ktorých latencie sú porovnateľné s posturálnymi reflexami vyvolanými galvanickou stimuláciou vestibulárneho aparátu, ktoré sú známe z minulosti (krátko- a stredne­latenčné reflexy). Podkladom druhej fázy sú dlhšie trvajúce zmeny svalovej aktivácie. Narozdiel od zdravých probandov, už publikované práce ukázali, že pacienti s bilaterálnou vestibulárnou afunkciou majú len druhú časť odpovede a aj tá má len „lokálny“ charakter (extenzia hlavy). Väčšina probandov mala počas svalovej vibrácie pomalý fázický pohyb očí smerom dolu.

Záver:
Naša práca osvetľuje úlohu krčnej propriocepcie v regulácii vzpriameného postoja, ktorej správne fungovanie vitálne závisí na integrite vestibulárneho systém. Celkový vzorec pohybov tela a očí nie je možné jednoducho vysvetliť vestibulo-okulárnymi a cerviko-okulárnymi reflexami. Predpokladáme, že sú skôr pozostatkom tonických krčných reflexov, ktorá sa objavujú u ľudských dojčiat a zvierat.

Kľúčové slová:
propriocepcia – svalová vibrácia – posturografia – regulácia postoja – zadné krčné svalstvo


Zdroje

1. Brandt T, Bronstein AM. Cervical vertigo. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71(1): 8–12.

2. Richmond FJ, Bakker DA. Anatomical organization and sensory receptor content of soft tissues surrounding upper cervical vertebrae in the cat. J Neurophysiol 1982; 48(1): 49–61.

3. Roll JP, Vedel JP, Ribot E. Alteration of proprioceptive messages induced by tendon vibration in man: a microneurographic study. Exp Brain Res 1989; 76(1): 213–222.

4. Strupp M, Arbusow V, Dieterich M, Sautier W, Brandt T. Perceptual and oculomotor effects of neck muscle vibration in vestibular neuritis. Ipsilateral somatosensory substitution of vestibular function. Brain 1998; 121(4): 677–685.

5. Popov KE, Lekhel H, Faldon M, Bronstein AM, Gresty MA. Visual and oculomotor responses induced by neck vibration in normal subjects and labyrinthine-defective patients. Exp Brain Res 1999; 128(3): 343–352.

6. Lund S. Postural effects of neck muscle vibration in man. Experientia 1980; 36(12): 1398.

7. Kavounoudias A, Gilhodes JC, Roll R, Roll JP. From balance regulation to body orientation: two goals for muscle proprioceptive information processing? Exp Brain Res 1999; 124(1): 80–88.

8. Lekhel H, Popov K, Bronstein A, Gresty M. Postural responses to vibration of neck muscles in patients with uni- and bilateral vestibular loss. Gait Posture 1998; 7(3): 228–236.

9. Roll JP, Vedel JP, Roll R. Eye, head and skeletal muscle spindle feedback in the elaboration of body references. Prog Brain Res 1989; 80: 113–123.

10. Horak FB, Shupert CL, Dietz V, Horstmann G. Vestibular and somatosensory contributions to responses to head and body displacements in stance. Exp Brain Res 1994; 100(1): 93–106.

11. Andersson G, Magnusson M. Neck vibration causes short-latency electromyographic activation of lower leg muscles in postural reactions of the standing human. Acta Otolaryngol 2002; 122(3): 284–288.

12. Glasauer S, Schneider E, Jahn K, Strupp M, Brandt T. How the eyes move the body. Neurology 2005; 65(8): 1291–1293.

13. Ivanenko YP, Grasso R, Lacquaniti F. Effect of gaze on postural responses to neck proprioceptive and vestibular stimulation in humans. J Physiol 1999; 519(1): 301–314.

14. Bonnet C, Hanuska J, Dombrowski A, Růžička E. Eye movement examination in neurological practice. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(5): 518–526.

15. Britton TC, Day BL, Brown P, Rothwell JC, Thompson PD, Marsden CD. Postural electromyographic responses in the arm and leg following galvanic vestibular stimulation in man. Exp Brain Res 1993; 94(1): 143–151.

16. Fitzpatrick R, Burke D, Gandevia SC. Task-dependent reflex responses and movement illusions evoked by galvanic vestibular stimulation in standing humans. J Physiol (Lond) 1994; 478(2): 363–372.

17. Watson SR, Colebatch JG. EMG responses in the soleus muscles evoked by unipolar galvanic vestibular stimulation. Electroenceph Clin Neurophysiol Electromyogr Mot Contol 1997; 105(6): 476–483.

18. Bötzel K, Kolev OI, Brandt T. Comparison of tap-evoked and tone-evoked postural reflexes in humans. Gait Posture 2006; 23(3): 324–330.

19. Bötzel K, Feise P, Kolev OI, Krafczyk S, Brandt T. Postural reflexes evoked by tapping forehead and chest. Exp Brain Res 2001; 138(4): 446–451.

20. Valkovič P, Krafczyk K, Bötzel K. Neck proprioceptive influence on postural control: a study using muscle vibration. Eur J Neurol 2006; 13 (Suppl 2): 144.

21. Seizova-Cajic T, Sachtler WL, Curthoys IS. Eye movements cannot explain vibration-induced visual motion and motion aftereffect. Exp Brain Res 2006; 173(1): 141–152.

22. Lennerstrand G, Han Y, Velay JL. Properties of eye movements induced by activation of neck muscle proprioceptors. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1996; 234(11): 703–709.

23. Gomez S, Patel M, Magnusson M, Johansson L, Einarsson EJ, Fransson PA. Differences between body movement adaptation to calf and neck muscle vibratory proprioceptive stimulation. Gait Posture 2009; 30(1): 93–99.

24. Corneil BD, Andersen RA. Dorsal neck muscle vibration induces upward shifts in the endpoints of memory-guided saccades in monkeys. J Neurophysiol 2004; 92(1): 553–566.

25. Bove M, Courtine G, Schieppati M. Neck muscle vibration and spatial orientation during stepping in place in humans. J Neurophysiol 2002; 88(5): 2232–2241.

26. Karnath HO, Reich E, Rorden C, Fetter M, Driver J. The perception of body orientation after neck-proprio­ceptive stimulation. Effects of time and of visual cueing. Exp Brain Res 2002; 143(3): 350–358.

27. Mergner T, Schweigart G, Botti F, Lehmann A. Eye movements evoked by proprioceptive stimulation along the body axis in humans. Exp Brain Res 1998; 120(4): 450–460.

28. Pawlak-Osińska K, Kaźmierczak H, Kaźmierczak W. Postural reflexes in conditions of visual disturbance. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(6): 669–674.

29. Pompeiano O, Manzoni D, Srivastava UC, Stampacchia G. Convergence and interaction of neck and macular vestibular inputs on reticulospinal neurons. Neuroscience 1984; 12(1): 111–128.

30. Kleine JF, Guan Y, Kipiani E, Glonti L, Hoshi M, Buttner U. Trunk position influences vestibular responses of fastigial nucleus neurons in the alert monkey. J Neurophysiol 2004; 91(5): 2090–2100.

31. Barmack NH, Nastos MA, Petorossi VE. The horizontal and vertical cervico-ocular reflexes of the rabbit. Brain Res 1981; 224(2): 261–278.

32. Magnus R. Some results of studies in the physio­logy of posture. The Lancet 1926; 211: 531–536.

Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autori: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa