Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(6): 639
Kategorie: Úvodník

Milí čtenáři našeho časopisu,

držíte v ruce poslední číslo letošního ročníku, což je pro mne vhodná záminka seznámit vás s ně­kte­rými podrobnostmi ze zákulisí časopisu. Dá se říci, že tento ročník byl prvním za mého působení jako vedo ucího redaktora, který bych označil jako stabilní. Časopis dostal určito u tvář, a dosáhl určité obsahové a formální úrovně a těší se slušné přízni jak a utorů, tak snad i čtenářů (aspoň pokud tak mohu so udit z ohlasů). Tedy co je či bude nového?

Hodláme zůstat u ně­kte­rých nových formátů, které se již osvědčily (minimonografi e, webové okénko a okénko statistika, komentáře). Stejně jako loni byla vyhodnocena nejlepší práce, výsledek naleznete na webu a v příštím čísle, rovněž bude vyhlášen na celostátním českém a slovenském ne urologickém sjezdu v Olomo uci.

Jednáme se slovensko u ne urologicko u a ne urochirurgicko u společností o podobném modelu ekonomicky zvýhodněného předplatného jako so učásti členského příspěvku obo u odborných společností a dospěli jsme k dohodě, která přispěje k většímu rozšíření i prestiži časopisu na Slovensku.

Zatím se nepodařilo dosáhno ut znovuzařazení do databáze Medline ani zvýšit impakt faktor. O znovuzařazení do Medline jsme letos po uplynutí dvo uleté lhůty od zamítnutí předchozí žádosti požádali znovu. S úspěchem se bohužel nesetkává snaha přimět naše a utory publikující v zahraničních impaktovaných časopisech, aby citovali články v ČSNN. Pro ilustraci: do so utěže o nejkvalitnější publikace České ne urologické společnosti za rok 2007 bylo přihlášeno 16 prací v zahraničních časopisech s IF. Přesto jsem však mezi citacemi nalezl po uze jednu práci v našem časopise, bohužel ne v předcházejících dvo u letech a navíc s nesprávně uvedeno u zkratko u časopisu (správně: Cesk Slov Ne urol N!).

Zvýšení IF je možné dosáhno ut i pomocí a utocitací (které se překvapivě také počítají). Většina a utorů posílá své příspěvky, aniž projdo u poslední čísla našeho časopisu s cílem zjistit relevantní publikace (do IF se počítají citace předchozích dvo u ročníků). Na webu našeho časopisu je vyhledávací systém ročníků 2007 a 2008 a je tam uveden v pdf formátu celý ročník 2006. V poslední době se tedy zaměřujeme na to, že a utory upozorňujeme na relevantní práce, které by bylo vhodné citovat.

Na našem webu jso u k dispozici i vědomostní testy publikované v návaznosti na minimonografi e. Překvapila mě informace, že po uze jeden uchazeč dosud prošel bez chyby vědomostními testy na webu, i když jso u bonifikovány pěti kredity ČLK (mimochodem, jde o jeden z po uze čtyř v so učasnosti akreditovaných projektů ČLK). Je pravda, že jso u vesměs velmi náročné, ale věřím, že i neúspěšný pokus je užitečný. Faktem, který může potenci ální zájemce o test odrazovat, je to, že každý měl jeden pokus a při neúspěchu se nedozvěděl, kde udělal chybu. Toto jsme změnili.

Když jsem si rekapituloval stesky a výzvy, kterými jsem vás zásoboval v minulých úvodnících, tak musím bohužel přiznat, že většina z nich je stále aktu álních a asi nemá cenu je opakovat. Komunita přispěvatelů je dosti konzervativní. Přesněji řečeno, ti starší jso u konzervativní a ti začínající trpí neduhy začátečníků. Do ufám, že během recenzních řízení a procesu posuzování příspěvků získají cenné zkušenosti, které se jim budo u hodit v jejich další publikační činnosti.

Snažil jsem se načerpat inspiraci pro obsah dalších úvodníků u blízké i vzdálenější konkurence, ale moc mi to nepomohlo. Myslím, že nemá cenu podrobně rozebírat obsah každého čísla a vychvalovat kvalitu jednotlivých příspěvků. Cennější je podle mne třeba i sžíravá kritika odborníka v dané oblasti formo u komentáře. Zamítl jsem rovněž možnost po uštět se do filozoficky laděných esejů. Jednak na to nemám literární talent a mohu jen závidět ně­kte­rým svým kolegům, jednak si nejsem jistý, zda zrovna to čtenář sahající po odborném peri odiku očekává. A už vůbec se mi nechce komentovat so učasno u politicko u situ aci, i když tady se nabízí poměrně široké pole a řada námětů. Takže raději zůstaneme u poněkud suchopárných témat z oblasti vědy, vzdělávání, standardů a odborných setkání, které však ve svém celku vytvářejí docela zajímavo u „vířivku“(přece jenom jsem ne odolal po užití jedné paralely s nedávným děním), která mne a snad i vás pomáhá očistit od lepkavého nánosu ego izmu, arogance a pohrdání poctivo u a tvůrčí intelektu ální prací, se ktero u se stále setkávám.

Zůstaňte našemu časopisu věrní jako čtenáři i a utoři a pište, co vás trápí.

Josef Bednařík


Štítky
Detská neurológia Neurochirurgia Neurológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autori: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa