Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD. – doctor honoris causa


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 133
Kategorie: Zprávy

Dňa 21. 2. 2012 sa v Trnave v historickej budove Divadla Jána Palárika konalo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv.Cyrila a Metóda (UCM), rozšírené o Vedecké rady jednotlivých fakúlt UCM, na ktorom bola udelená Čestná vedecká hodnosť a titul doctor honoris causa pánovi prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD., vysokoškolskému učiteľovi Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.


Čestná hodnosť mu bola udelená za jeho 50 ročnú vedeckú prácu a zásluhy o rozvoj farmaceutickej chémie a spoluprácu s Fakultou prírodných vied UCM v oblasti chemometrie.

V zdôvodnení udelenia sa konštatovalo, že prof. Čižmárik (*1943) je jeden z najvýznamnejších odborníkov vo vednom odbore farmaceutická chémia, ktorého zásluhy ako pedagóga a i vedúceho vedeckého pracovníka z hľadiska rozvoja vedeckého bádania na Slovensku sú mimoriadne a jedinečné.

Profiloval sa najmä v oblasti predikcie, projekcie, syntézy, izolácie, identifikácie a analýzy liečiv zo skupiny derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej, štúdia vzťahu ich chemickej štruktúry, fyzikálno-chemických vlastností a  farmakologického a biologického účinku.

Významné sú i jeho práce z oblasti chémie a technológie včelích produktov s hlavným akcentom na štúdium propolisu.

Na základe veľkého počtu vedeckých prác, z nich vyplývajúcich výsledkov a ich citačnej odozvy sa zaradil medzi medzinárodne uznávaných odborníkov.

Plodná, všestranná a úspešná je i jeho spolupráca s Fakultou prírodných vied UCM.

Vážený pán profesor, dovoľte mi, aby som Vám k udeleniu tohto vysokého ocenenia  v mene všetkých Vašich spolupracovníkov ako i vo svojom mene úprimne a srdečne zablahoželala, popriala pevného zdravia a ďalších úspechov vo Vašej práci.

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.,

vedúca Katedry farmaceutickej chémie FaF UK Bratislava


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa