Nákladová efektivita a další ekonomické aspekty strategií prenatálního screeningu trizomie 21 v České republice


Nákladová efektivita a další ekonomické aspekty strategií prenatálního screeningu trizomie 21 v České republice

Cíl:
Provést analýzu nákladové efektivity strategií screeningu trisomie 21 (Downova syndromu) v České republice pomocí modelu rozhodovacího stromu navrženého k vyhodnocení nákladů a potenciálních rizik souvisejících s použitím různých strategií tohoto screeningu.

Metodika:
S použitím rozhodovacího modelu jsme srovnávali nákladovou efektivitu devíti možných strategií screeningu trisomie 21, a to: 1. věk matky 35 let a více v prvním trimestru, 2. věk matky 35 a více v druhém trimestru, 3. druhotrimestrální triple test (AFP, hCG, μE3), 4. měření nuchální translucence, 5. prvotrimestrální biochemický test ze séra (PAPP-A, fβ-hCG), 6. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, PAPP-A, fβ-hCG), 7. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, PAPP-A, fβ-hCG) v uspořádání OSCAR, 8. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, nosní kůstka, PAPP-A, fβ-hCG), 9. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, nosní kůstka, PAPP-A, fβ-hCG) v uspořádání OSCAR.

Analýza je provedena z perspektivy plátce zdravotní péče s použitím relevantních nákladů a výsledků vztažených ke každé strategii screeningu v kohortě 118 135 těhotných žen vyšetřených ve 12. gestačním týdnu v České republice. S použitím tabulkového procesoru Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Wash) byly získány tyto výstupy: celková nákladová efektivita, počet detekovaných plodů s trisomií 21, počet zabráněných narození jedinců s trizomií 21 a počet ztrát euploidních plodů v důsledku invazivních výkonů. Srovnáním strategie 9 a 3 (ta představuje běžnou praxi v České republice) byl rovněž vypočten poměr inkrementálních přínosů a nákladů. 

Výsledky:
Analýza ukazuje, že strategie 9 je z hlediska nákladové efektivity nejvhodnější model pro screening trizomie 21. S touto strategií jsou spojeny nejnižší náklady pro zabránění narození jednoho jedince s trizomií 21. Ostatní strategie byly sice méně nákladné, ale měly nižší záchyt trizomie 21 a vyšší počet potratů v souvislosti s invazivními výkony (kromě strategií 6 a 7, které měly stejný počet potratů ve srovnání se strategií 9). Všechny strategie byly levnější ve srovnání se screeningem jen na základě věku matky nad 35 let. Uspořádání OSCAR a zahrnutí vyšetření nosní kůstky činí strategii 9 nejvýhodnější z hlediska nákladové efektivity.

Poměr inkrementálních nákladů a přínosů (náklady na zabránění jednoho dalšího narození jedince s trizomií 21) srovnávající strategie 9 a 3 (běžná praxe v České republice) byl odhadnut na 219 326 Kč. Nelze tedy předpokládat, že široká implementace strategie 9 ušetří náklady, díky nízké falešné pozitivitě je však efektivnější než běžná praxe v České republice (3 580 082 Kč na zabránění jednoho narození jedince s trizomií 21 pro strategii 3 a 2 469 833 Kč pro strategii 9). 

Závěr:
V naší analýze se jako nákladově nejefektivnější strategie pro screening trizomie 21 v České republice jeví kombinovaný prvotrimestrální test zahrnující NT, NB, PAPP-A a fβ-hCG.

Klíčová slova:
analýza nákladové efektivity, prvotrimestrální screening, druhotrimestrální screening, věk matky, nuchální translucence (projasnění záhlaví), triple test, OSCAR (one-stop-clinic).


Autoři: I. Dhaifalah 1;  O. Májek 2
Působiště autorů: Department of Genetic and Fetal Medicine, University Hospital, Olomouc, Czech Republic 1;  Institut of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(1): 39-51
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Provést analýzu nákladové efektivity strategií screeningu trisomie 21 (Downova syndromu) v České republice pomocí modelu rozhodovacího stromu navrženého k vyhodnocení nákladů a potenciálních rizik souvisejících s použitím různých strategií tohoto screeningu.

Metodika:
S použitím rozhodovacího modelu jsme srovnávali nákladovou efektivitu devíti možných strategií screeningu trisomie 21, a to: 1. věk matky 35 let a více v prvním trimestru, 2. věk matky 35 a více v druhém trimestru, 3. druhotrimestrální triple test (AFP, hCG, μE3), 4. měření nuchální translucence, 5. prvotrimestrální biochemický test ze séra (PAPP-A, fβ-hCG), 6. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, PAPP-A, fβ-hCG), 7. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, PAPP-A, fβ-hCG) v uspořádání OSCAR, 8. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, nosní kůstka, PAPP-A, fβ-hCG), 9. prvotrimestrální kombinovaný test (nuchální translucence, nosní kůstka, PAPP-A, fβ-hCG) v uspořádání OSCAR.

Analýza je provedena z perspektivy plátce zdravotní péče s použitím relevantních nákladů a výsledků vztažených ke každé strategii screeningu v kohortě 118 135 těhotných žen vyšetřených ve 12. gestačním týdnu v České republice. S použitím tabulkového procesoru Excel (Microsoft Corporation, Redmond, Wash) byly získány tyto výstupy: celková nákladová efektivita, počet detekovaných plodů s trisomií 21, počet zabráněných narození jedinců s trizomií 21 a počet ztrát euploidních plodů v důsledku invazivních výkonů. Srovnáním strategie 9 a 3 (ta představuje běžnou praxi v České republice) byl rovněž vypočten poměr inkrementálních přínosů a nákladů. 

Výsledky:
Analýza ukazuje, že strategie 9 je z hlediska nákladové efektivity nejvhodnější model pro screening trizomie 21. S touto strategií jsou spojeny nejnižší náklady pro zabránění narození jednoho jedince s trizomií 21. Ostatní strategie byly sice méně nákladné, ale měly nižší záchyt trizomie 21 a vyšší počet potratů v souvislosti s invazivními výkony (kromě strategií 6 a 7, které měly stejný počet potratů ve srovnání se strategií 9). Všechny strategie byly levnější ve srovnání se screeningem jen na základě věku matky nad 35 let. Uspořádání OSCAR a zahrnutí vyšetření nosní kůstky činí strategii 9 nejvýhodnější z hlediska nákladové efektivity.

Poměr inkrementálních nákladů a přínosů (náklady na zabránění jednoho dalšího narození jedince s trizomií 21) srovnávající strategie 9 a 3 (běžná praxe v České republice) byl odhadnut na 219 326 Kč. Nelze tedy předpokládat, že široká implementace strategie 9 ušetří náklady, díky nízké falešné pozitivitě je však efektivnější než běžná praxe v České republice (3 580 082 Kč na zabránění jednoho narození jedince s trizomií 21 pro strategii 3 a 2 469 833 Kč pro strategii 9). 

Závěr:
V naší analýze se jako nákladově nejefektivnější strategie pro screening trizomie 21 v České republice jeví kombinovaný prvotrimestrální test zahrnující NT, NB, PAPP-A a fβ-hCG.

Klíčová slova:
analýza nákladové efektivity, prvotrimestrální screening, druhotrimestrální screening, věk matky, nuchální translucence (projasnění záhlaví), triple test, OSCAR (one-stop-clinic).


Zdroje

1. Biagiotti, R., Brizzi, L., Periti, E., et al. First trimester screening for Down’s syndrome using maternal serum PAPP-A and free β-hCG in combination with fetal nuchal translucency thickness. BJOG 1998, 105, p. 917–920.

2. Biggio, JR. Jr., Morris, TC., Owen, J., Stringer, JS. An outcome analysis of five prenatal screening strategies for trisomy 21 in women younger than 35 years. Am J Obstet Gynecol, 2004, 190, p. 721–729.

3. Canick, JA., Kellner, LH. First trimester serum screening for aneuploidy: serum biochemical markers. Semin Perinatol, 1999, 23, p. 359–368.

4. Caughey, AB., Kuppermann, M., Norton, ME., Washington, AE. Nuchal translucency and first tirmester biochemical markers for Down syndrome screening: a costefectiveness analysis. Am J Obstet Gynecol, 2002, 186, p. 1239–1245.

5. Caughey, AB., Kuppermann, M., Norton, ME., Washington, AE. Nuchal translucency and first trimester biochemical markers for Down syndrome screening: A costeffectiveness analysis. Am J Obstet Gynecol, 2002, 187, p. 1239–1245.

6. Cheng, E., Luthy, D., Zebelman, A., Williams, M., et al. A prospective evaluation of a second-trimester screening test for fetal Down syndrome using maternal serum alpha-fetoprotein, hCG, and unconjugated estriol. Obstet Gynecol, 1993, 81, p. 72–27.

7. Cusick, W., Buchanan, P., Hallahan, TW., et al. Combined first-trimester versus second-trimester serum screening for Down syndrome: A cost analysis. Am J Obstet Gynecol, 2003, 188, p. 745–751.

8. DeBiasio, P., Siccardi, M., Volpe, G., et al. First-trimester screening for Down syndrome using nuchal translucency measurement with free b-hCG and PAPP-A between 10 and 13 weeks of pregnancy the combine test. Prenat Diagn, 1999, 19, p. 360–363.

9. deGraaf, I., Pajkrt, E., Bilardo, C., et al. Early pregnancy screening for fetal aneuploidy with serum markers and nuchal translucency. Prenat Diagn, 1999, 19, p. 458–462.

10. Dhaifalah, I., Dusek, L., Šantavý, J. Implementation of One-Stop-Clinic for Risk Assessment of chromosomal abnormalities in the first trimester, evaluating the effectiveness and making it part of our daily praktice. Čes. Gynek, 2011, 76, 4, p. 292–306.

11. Drugan, A., Greb, A., Johnson, MP., et.al. Determinants of parental decisions to abort for chromosome abnormalities. Prenat Diagn, 1990, 10, p. 483–490.

12. Economides, DL., Whitlow, BJ., Kadir, R., et al. First trimester sonographic detection of chromosomal abnormalities in an unselected population. BJOG, 1998, 105, p. 58–62.

13. Finkler, SA. The distinction between cost and charges. Ann Intern Med, 1982, 96, p. 102–109.

14. Gasiorek-Wiens, A., Tercanli, S., Kozlowski, P., et al. Screening for trisomy 21 by fetal nuchal translucency and maternal age: a multicenter project in Germany, Austria and Switzerland. Ultrasound Obstet Gynecol, 2001, 18, p. 645–648.

15. Gilbert, RE., Augood, C., Gupta, R., et al. Screening for Down’s syndrome: effects, safety and cost effectiveness of first and second trimester strategies. BMJ, 2001, 323, p. 423–425.

16. Gold, MR., Siegel, JE., Russell, LB., Weinstein, MC. Cost-effectiveness in health and medicine. New York: Oxford University Press, 1996.

17. Haddow, J., Palomaki, G., Knight, G., et al. Prenatal screening for Down.s syndrome with use of maternal serum markers. N Engl J Med, 1992, 327, p. 588–593.

18. Jorgensen, FS., Valentin, L., Salvesen, KA., et al. MULTISCAN, a Scandinavian multicenter second trimester obstetric ultrasound and serum screening study. Acta Obstet Gynecol Scand, 1999, 78, p. 501–510.

19. Kadir, RA., Economides, DL. The effect of nuchal translucency measurement on second trimester biochemical screening for Down’s syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol, 1997, 9, p. 244–247.

20. Kellner, L., Weiss, R., Weiner, Z., et al. The advantages of using triple-marker screening for chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol, 1995, 172, p. 831–836.

21. Kornman, LH., Morssink, LP., Beekhuis, JR., et al. Nuchal translucency cannot be used as a screening test for chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy in a routine ultrasound practice. Prenat Diagn, 1996, 16, p. 797–805.

22. Krantz, DA., Hallahan, TW., Orlandi, F., et al. Firsttrimester Down syndrome screening using dried blood biochemistry and nuchal translucency. Obstet Gynecol, 2000, 96, p. 207–213.

23. MacDonald, M., Wagner, R., Slotnick, R. Sensitivity and specificity of screening for Down syndrome with alpha-fetoprotein, hCG, unconjugated estriol, and maternal age. Obstet Gynecol, 1991, 77, p. 63–68.

24. Malone, FD., D’Alton, ME Society for Maternal-Fetal Medicine. First-trimester sonographic screening for Down syndrome. Obstet Gynecol, 2003, 102, p. 1066–1079.

25. Mujezinovic, F., Alfirevic, Z. Procedure-related complications of amniocentesis and chorionic villous sampling: a systematic review. Obstet Gynecol, 2007, 110(3), p. 687–694.

26. Nicolaides, KH., Snijders, RJ., Cuckle, HS. Correct estimation of parameters for ultrasound nuchal translucency screening [letter]. Prenat Diagn, 1998, 18, p. 519–523.

27. Norgaard-Pedersen, B., Larsen, S., et al. Materna serum markers in screening for Down syndrome. Clin Genet, 1990, 37, p. 35–43.

28. Orlandi, F., Damiani, G., Hallahan, T., et al. First trimester screening for fetal aneuploidy: biochemistry and nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol, 1997, 10, p. 381–386.

29. Papageorghiou, AT., Avgidou, K., Bindra, R., et al. One stop clinic for assessment of risk (OSCAR) for trisomy 21 in singleton pregnancies at 11 to 13+6 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol, 2005, 26(4), p. 375–375(1).

30. Phillips, O., Elias, S., Shulman, L., et al. Materna serum screening for fetal Down syndrome in women less than 35 years of age using sloha fetoprotein, hCG, and unconjugated estriol: a prospective 2-year study. Obstet Gynecol, 1992, 80, p. 353–358.

31. Shackley, P. Economic evaluation of prenatal diagnosis: a methodological review. Prenat Diagn, 1996, 16, p. 389–395.

32. Schafer, D., Arnemann, J., Brude, E., Baumann, R. Society must decide about prenatal diagnosis. Hum Reprod, 1995, 10, p. 768–769.

33. Snijders, RJM., Farrias, M., von Kaisenberg, C., Nicolaides, KH. Fetal abnormalities. In Nicolaides, KH. (ed.) Ultrasound markers for fetal chromosomal defects. Carnforth, UK: Parthenon Publishing, 1996. p. 1–62.

34. Spencer, K., Souter, V., Tul, N., et al. A screening program for trisomy 21 at 10.14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free ß-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol, 1999, 13, p. 231–237.

35. Spencer, K., Spencer, CE., Power, M., et al. Screening for chromosomal abnormalities in the first trimester using ultrasound and mterna serum biochemistry in a one stop clinic: A review of three years prospective experience. Br J Obstet Gynaecol, 2003, 110, p. 281–286.

36. Stenhouse, EJ., Crossley, JA., Aitken, DA., et al. First-trimester combined ultrasound and biochemical screening for Down syndrome in routine clinical practice. Prenat Diagn, 2004, 24, p. 774–780.

37. Subak, LL., Caughey, AB. Measuring cost-effectiveness of surgical procedures. Clin Obstet Gynecol, 2000, 43, p. 551–560.

38. Tabor, A., Vestergaard, CH., Lidegaard, R. Fetal loss rate after chorionic villus sampling and amniocentesis: an 11-year national registry study. Ultrasound Obstet Gynecol, 2009, 34(1), p. 19–24.

39. Vintzileos, AM., Anath, CV., Smulian, JC., et al. Cost-benefit analysis of prenatal diagnosis for Down syndrome using the British or the American approach. Obstet Gynecol, 2000, 95, p. 577–583.

40. Wald, NJ., Cuckle, HS., Densem, JW., et al. Maternal serum screening for Down.s syndrome: the effect of routine ultrasound scan determination of gestational age and adjustment for maternal weight. Br J Obstet Gynaecol, 1992, 99, p. 144–149.

41. Wald, NJ., Hackshaw, AK. Combining ultrasound and biochemistry in first-trimester screening for Down’s syndrome. Prenat Diagn, 1997, 17, p. 821–829.

42. Wald, NJ., Kennard, A., Hackshaw, A., McGuire, A. Antenatal screening for Down’s syndrome. J Med Screen, 1997, 4, p. 181–246.

43. Wald, NJ., Watt, HC., Hackshaw, AK. Integrated screening for Down’s syndrome on the basis of tests performed during the first and second trimesters. N Engl J Med, 1999, 341, p. 461–467.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2012 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa