Odešla vynikající lékařka prof. Marie Brodanová


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2023; 162: 172
Kategória: Osobní zprávy

Dne 7. července 2023 zemřela ve věku 90 let prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc., lékařka, vědkyně a učitelka I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.


Marie Brodanová se narodila 2. dubna 1933 ve Slapech a maturovala v roce 1951 na prestižním Akademickém gymnáziu v Praze. Tehdejší Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze absolvovala v roce 1958 s vyznamenáním. Po 3 letech na interním oddělení nemocnice v Příbrami byla přijata jako asistentka profesora Vojtěcha Hoeniga do Výzkumné laboratoře pro patofyziologii krvetvorby a jater při I. interní klinice FVL UK. Tím byla předurčena i její další specializace – hepatologie.

Do roku 1966 úspěšně složila obě atestace z vnitřního lékařství a obhájila titul kandidáta lékařských věd. Další rychlý posun v akademické kariéře následoval od druhé poloviny 80. let, kdy se na podzim 1986 úspěšně habilitovala pro obor vnitřního lékařství; doktorskou disertaci obhájila v roce 1990 a v září roku 1992 byla jmenována profesorkou pro obor vnitřního lékařství. Na I. interní klinice pracovala více než 51 let a po revoluci v roce 1989 působila řadu let ve funkci zástupkyně přednosty s příkladným přístupem k plnění všech úkolů, schopná řešit i složité pracovní a organizační situace.

Profesorka Brodanová se po celou odbornou kariéru věnovala hepatologii jak po stránce výzkumné, tak i diagnostické a léčebné. Přispěla k rozvoji oboru v Česku i v zahraničí, což dosvědčuje její opakované zvolení do výboru České hepatologické společnosti ČLS JEP a prestižní členství v Evropské asociaci pro studium jater (EASL). Bohaté výsledky své výzkumné práce publikovala ve více než 330 domácích i zahraničních časopiseckých sděleních. Mimo to byla autorkou nebo spoluautorkou několika monografii a dalších učebních textů. Její pečlivost a systematičnost ji předurčily, aby se úspěšně podílela na editorské a redaktorské přípravě skript i velkých monografií, jako byla opakovaně vydávaná učebnice vnitřního lékařství.

Prof. Brodanová byla nejen excelentní medicínskou a vědeckou osobností v oblasti hepatologie, ale také vynikající internistkou. Řadu let byla místopředsedkyní České internistické společnosti ČLS JEP a významně se podílela na prosazení zásadních změn v tomto oboru. Za svůj život získala řadu ocenění, mezi něž patří čestné členství v České lékařské společnosti J. E. Purkyně (1998), Čestná medaile ČLS JEP (2003) a Zlatá pamětní medaile ČLS JEP (2013), čestná členství v České hepatologické společnosti ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP a další. Byla vynikající a oblíbenou vysokoškolskou učitelkou studentů medicíny i školenců v rámci postgraduální výchovy. V neposlední řadě byla velkým člověkem, s hluboce lidským přístupem k nemocným, jejich rodinám, ke studentům i svým spolupracovníkům.

V osobnosti profesorky Marie Brodanové ztrácíme mimořádně oblíbenou a ceněnou lékařku, učitelku a dobrou přítelkyni.

za všechny bývalé spolupracovníky

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 4

2023 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa