Karel Lukáš, Josef Kautzner, Jiří Hoch a kol. Bolest na hrudi (Grada Publishing, Praha, 2022, 642 s.)


Autori: Petrášek J.
Pôsobisko autorov: 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2022; 161: 179
Kategória: Recenze

Recenzovaná kniha má tři editory: MUDr. Karla Lukáše, CSc., ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., z Kliniky kardiologie IKEM a prof. MUDr. Jiřího Hocha, CSc., z 2. LF UK a FN Motol. Tato trojice přizvala k participaci na knize 60 (!) dalších autorů. Jedná se o typickou monografii, ústřední téma tentokrát představuje příznak – bolest na hrudi. Zajímavá je koncepce knihy – pohled na tento příznak očima různých odborníků, praktickým lékařem počínaje a fyzioterapeutem konče. Celkem publikace přibližuje názory a pohledy 24 odborníků. 

Vlastní odborný text je věcně rozdělen do dvou částí. Prvních šest kapitol se věnuje klasifikaci bolestí na hrudi, základním údajům o anatomii, fyziologii a patofyziologii, dále propedeutice a vyšetřovacím metodám bolesti (celkem 152 stran). Druhá část přináší netradičně ve 28 samostatných kapitolách specializované informace o bolesti na hrudi tak, jak ji vidí odborníci v jednotlivých specializacích – všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost, kardiolog a dětský kardiolog, angiolog, kardiovaskulární chirurg, intervenční radiolog, dále pneumolog a dětský pneumolog, hematolog, onkolog, gastroenterolog a dětský gastroenterolog.

Několik kapitol je orientováno více patofyziologicky: cizí tělesa, onemocnění bránice, poranění hrudníku, poranění srdce, tyreopatie.

Svůj pohled v dalších kapitolách zprostředkovali revmatolog, ortoped, spondylochirurg, osteolog, neurolog, psychiatr, gerontolog, infektolog, dermatovenerolog či mamolog. Poslední kapitola se věnuje bolesti na hrudi z profesně doplňujícího, ale zásadního pohledu fyzioterapeuta.

Téma této monografie nepatří ani v zahraniční literatuře mezi častá, ačkoliv je (bylo i bude) důležité a velmi aktuální. Bolest na hrudi je velmi častým důvodem, pro který přichází nemocný k lékaři. Domnívám se, že snad každý člověk „nějakou“ bolest na hrudi v životě měl. Je zvláštní, že v naší moderní literatuře dosud tato problematika nebyla zpracována. Zejména proto je nutné iniciátory jejího napsání za tento počin pochválit. Vždyť její znalost, diagnostika, diferenciální diagnostika i léčba jsou prakticky velmi významné. 

Rozsahem se kapitoly sice liší, ale vzhledem ke klinickému významu jsou zastoupeny proporcionálně. Nepřekvapivě nejdelší jsou pohledy kardiologa (64 stran) a gastroenterologa (38 stran), ale i řada dalších kapitol má více než 20 stran. Literatura následuje za každou kapitolou a je rozsahem přiměřená i aktuální. Monografie obsahuje souhrn v češtině i angličtině a podrobný rejstřík (10 stran).

Význam jednotlivých kapitol se bude v praxi uplatňovat s ohledem na různě častý výskyt příčin bolesti – do diferenciálně diagnostické rozvahy náležejí i ty méně časté a méně nebezpečné. Informačně má text vysokou odbornou úroveň, publikace je napsána dobrou češtinou a čte se lehce. Náročnější pasáže doprovázejí přehledové tabulky. Dvoubarevný tisk oživuje velký počet obrázků, schémat, grafů a vícebarevných ilustrací. K jejich vysoce kvalitní reprodukci přispěla mimo jiné kvalita použitého papíru. Redakční zpracování je bezchybné a příkladné.

Komu knihu doporučit?

Každý lékař, bez rozdílu specializace, v této publikaci najde tu „svoji kapitolu“, a navíc poučení v kapitolách jiných oborů. Bolest na hrudi byla, jest a bude významným příznakem jak pro nemocné, tak i pro lékaře všech specializací. Proto i já, spolu s oběma editory a se všemi autory, věřím, že „zkušení i méně zkušení najdou v knize poučení, že jim pomůže rozšířit vědomosti za hranice jejich oborů a že se jim bude dobře číst“ (cit. prof. Jiří Hoch).

Jan Petrášek


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Článek Úvodem

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 3-4

2022 Číslo 3-4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa