Dva v jednom: Polytrauma a komplikace v chirurgické péči + Dopravní úrazy


Autori: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 246
Kategória: Odborné akce

(Mikulov, 3.–4. září 2020)

V letošním roce neměla naše vědecká komunita mnoho příležitostí sejít se osobně, a už vůbec ne na větších akcích. Proto lze považovat za vzácnou shodu okolností, že do skulinky, kdy přísná omezující vládní opatření spojená s koronavirem na krátkou dobu polevila, se podařilo vměstnat mezinárodní sjezd, dokonce dvě akce naráz. Už na jaře musel být zrušen velice oblíbený sjezd s osmiletou tradicí „Dopravní úrazy“. Protože jeho tematika se dotýká problematiky řešené v rámci společného sjezdu traumatologů a soudních lékařů, již tradičně pořádaného každý rok na začátku září v Mikulově, byly „Dopravní úrazy“ přiřazeny k XII. mezinárodnímu kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství.

 Banner s upoutávkou na obě akce
Obr. 1. Banner s upoutávkou na obě akce

Hladu po vědění a nových poznatcích, ale hlavně po osobních setkáních, odpovídal i počet účastníků, jichž se sešlo 360. Tradičně se jedná o akce široce multidisciplinární, kde se setkávají kliničtí a soudní lékaři v praxi spolupracující s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, tedy Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Pravidelně bývají přítomni i odborníci pohybující se v oblasti práva, tedy soudci, státní zástupci, ojediněle i někdo z obhájců, a z technických odborníků nelze opominout ani soudní inženýry.

Slavnostní zahájení za předsednictví nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana otevřelo obě akce zároveň. V jeho úvodní části byla slavnostně předána vysoká ocenění České lékařské společnosti JEP dlouholetým členům výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, kteří v minulosti zastávali i funkce předsedy a vědeckého sekretáře. Doc. MUDr. František Vorel, CSc., obdržel diplom čestného člena ČLS JEP a prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Zlatou pamětní medaili ČLS JEP.

  Zahajovací projev nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Zleva: náměstek ředitele FN u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Krifta, viceprezident kongresu doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, prezident kongresu prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Obr. 2. Zahajovací projev nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana. Zleva: náměstek ředitele FN u sv. Anny v Brně MUDr. Petr Krifta, viceprezident kongresu doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, prezident kongresu prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Doc. Vorel přebírá diplom čestného člena ČLS JEP z rukou MUDr. Mgr. Bc. Tomáše Vojtíška, Ph.D., vědeckého sekretáře České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.
Obr. 3. Doc. Vorel přebírá diplom čestného člena ČLS JEP z rukou MUDr. Mgr. Bc. Tomáše Vojtíška, Ph.D., vědeckého sekretáře České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.

Prof. Hirt přebírá Zlatou pamětní medaili ČLS JEP.
Obr. 4. Prof. Hirt přebírá Zlatou pamětní medaili ČLS JEP.

Společná dopolední odborná část se soustředila jednak na právní problematiku, jednak na nejnovější diagnostické metody, které se z klinické praxe posouvají do praxe postmortální – tedy na témata zajímavá pro všechny zúčastněné.

Odpoledne se společnost rozdělila. Klinická traumatologická část byla zaměřena na spondylochirurgii a přednemocniční a urgentní péči a pokračovala další den obecnou traumatologií. Celkem zahrnula 23 hojně diskutovaných přednášek (blíže na www.kongres-mikulov.cz/down/urch2020_program.pdf). Paralelně běžel samostatný program s tematikou dopravních úrazů, rovněž dvoudenní. Témata „Dopravní nehody a Hasičský záchranný sbor ČR“ i „Dopravní nehody a jejich technická analýza“ byla velice zajímavá, avšak doslova výbušná atmosféra panovala v sekci týkajících se návykových látek, a zvláště v bloku „Úmyslné dopravní nehody“, do které spadalo i použití vozidla jako zbraně. Celkem bylo prezentováno 18 příspěvků.

Jako pořadatelé jsme velice rádi, že se nám v této pohnuté době podařilo takto velkou akci uspořádat.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

prezident kongresu

Foto: snímky zhotoveny z videa dostupného na webu Akutne.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa