ATESTAČNÍ OTÁZKY OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA
Péče o pacienta po anestezii


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 27, 2016, č. 6, s. 400-401
Kategorie: Postgraduální vzdělávání

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

 • Poanestetická péče je standardní součástí nemocniční péče.
 • Poanestetická péče je definována jako zdravotní péče po předcházejícím podání celkové a/nebo regionální anestezie, analgosedace nebo monitorované anesteziologické péči.
 • Hlavním úkolem poanestetické péče je včasná identifikace a okamžité zahájení léčby komplikací souvisejících s operací a anestezií s cílem předcházet jejich závažným důsledkům.
 • Poanestetická péče se poskytuje v definovaném prostoru – dospávací jednotka (postanesthesia care unit = PACU) nebo její ekvivalent.
 • Jednotka se zřizuje co nejblíže operačním sálům tak, aby se předešlo časovým prodlevám při transportu nestabilních pacientů. Personální obsazení a technické vybavení odpovídá péči v bezprostředním pooperačním období, bez ohledu na typ výkonu.
 • Pobyt na PACU předchází péči poskytované na standardním oddělení, propuštění do domácí péče nebo ve výjimečných situacích péči na specializovaných jednotkách (JIP/ARO).
 • Propuštění z PACU by mělo být podle definovaných kritérií.
 • Poanestetická vs. pooperační péče:
  • pooperační péče (v systému, kde jsou definovány jednotlivé etapy zdravotní péče z pohledu vymezení jednoznačné odpovědnosti zdravotnických pracovníků) není to samé co pooperační péče;
  • v širším slova smyslu a obecném významu zahrnuje veškerou zdravotní péči poskytovanou pacientovi po skončení jakékoliv operace do doby jeho zotavení umožňující překlad na oddělení s nižším stupněm poskytované péče;
  • v užším slova smyslu (a v podmínkách ČR) se jedná obvykle o péči, poskytovanou na oddělení daného operačního/chirurgického oboru;
  • pooperační péče může být poskytována i na lůžkovém oddělení oboru AIM;
  • také obsahově se pooperační péče může v řadě aspektů překrývat, nebo dokonce shodovat s obsahem poanestetické péče;
  • za předpokladu, že pacient nejde po operaci na oddělení typu JIP/ARO, pak pooperační péče začíná předáním pacienta z poanestetické péče příslušnému zdravotnickému pracovníkovi oddělení, kde je poskytována pooperační péče (obě etapy by měly být formálně odděleny předávacím protokolem).

2. DŮLEŽITÉ BODY

 • K přijetí na PACU jsou doporučeni všichni pacienti po jakékoliv anestezii/monitorované anesteziologické péči, kteří nejsou primárně indikováni na JIP nebo ARO. Přijetí pacienta na PACU je doporučeno bez ohledu na trvání délky anestezie či zvolenou anesteziologickou techniku.
 • Pacient je na PACU pod dohledem nelékařského zdravotnického personálu odpovídající kvalifikace, lékař musí být dostupný kdykoliv.
 • Význam PACU:
  • bezprostřední pooperační a poanestetická péče;
  • titrace a optimalizace léčby akutní pooperační bolesti;
  • snižování počtu pacientů přijímaných na pracoviště intenzivní péče (JIP nebo ARO);
  • určení rozsahu případné nezbytné další péče/léčby na JIP nebo standardním oddělení;
  • ve výjimečných situacích zajištění předoperační optimalizace orgánových funkcí u vybraných pacientů.
 • Sledování během poanestetické péče:
  • kontinuální sledování základních fyziologických funkcí
   • vědomí
   • dýchání (pulzní oxymetrie, případně kapnografie)
   • krevní oběh (pulz, krevní tlak, EKG);
  • návrat svalové síly/zotavení z podání svalových relaxancií (klinické vyšetření lze doplnit či nahradit monitorováním nervosvalového přenosu);
  • tělesná teplota;
  • bolest;
  • nauzea a zvracení;
  • stav hydratace a volémie;
  • diuréza;
  • odpad z drénů a krvácení;
  • rozsah neuroaxiální/periferní blokády (je-li namístě).
 • Nejčastější komplikace na PACU:
  • komplikace se vztahem k operačnímu výkonu (např. krvácení);
  • komplikace se vztahem k použité anestezio­logické technice (např. nauzea/zvracení, přetrvávající efekt anestetik nebo svalových relaxancií, porucha průchodnosti dýchacích cest);
  • komplikace se vztahem k přidruženým chorobám pacienta (např. hypertenze).

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

 • Doporučení ČSARIM pro poskytování poanestetické péče (www.csarim.cz).
 • Další literatura na vyžádání u autora článku.

Do redakce došlo dne 25. 9. 2016.

Do tisku přijato dne 28. 9. 2016.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny do 72 hodin, jen výjimečně později. Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy témat, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2016 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa