Česká porodnická anestezie a rok 2014


Autoři: Jan Bláha
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 4, s. 263-264
Kategorie: Editorialy

Tak nám zabili Ferdinanda. Na svém řádném zasedání dne 10. 4. 2014 výbor ČSARIM jednomyslně schválil založení sekce porodnické anestezie. Přesněji navrhl a schválil přeměnu Expertní skupiny porodnické anestezie a analgezie (ESPAA) z odborné komise v sekci. Možná by bylo zajímavé se podívat zpět, co všechno tomuto rozhodnutí historicky předcházelo…

Vůbec poprvé byla porodnická anestezie podána 19. ledna 1847 v Edinburghu, kde James Young Simpson použil dietyléter u rodičky s deformitou pánve. Použití regionálních blokád v porodnictví je datováno mezi roky 1900 a 1930 [2]. V naší literatuře je porodnická anestezie poprvé zmíněna v roce 1876, kdy dr. Křížek popsal podávání chloroformu a éteru k anestezii u císařského řezu [1], regionální anestezie pak byla popsána až prof. Klausem v roce 1934 [3]. Pravděpodobně první epidurální porodnická analgezie pak byla podána na přelomu roku 1949–1950 u prof. Kříže na Gynekologicko--porodnické klinice v Brně [4]. Další rozvoj metod porodnické anestezie a analgezie (PAA) byl v českých zemích značně ovlivněn rokem 1948 a následujícími politickými změnami. I tak ale díky úsilí dvou velkých postav 70. a 80. let, dr. Matouškové--Hanson a dr. Miloschewského, rozvoj moderních anesteziologických metod v porodnictví přeci jen pokračoval. Hlavní rozmach v Česku ale nastal až po roce 1989 a spadá do poloviny 90. let, kdy také u nás nastává viditelný rozvoj neuroaxiálních technik, a to jak u porodu, tak u císařského řezu. Zatímco americká společnost porodnické anestezie – Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology (SOAP) – je založena již v roce 1968 a britská Obstetric Anaesthetists’ Association (OAA) hned o rok později v roce 1969, v Česku až v roce 1994 zakládá dr. Pařízek Sekci porodnické analgezie a anestezie (SPAA) při České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) a během krátké doby přebírá prostřednictvím systému odborných seminářů a sympozií většinu postgraduálního vzdělávání v oblasti porodnickéanestezie a analgezie v Česku [5]. Protože SPAA je v rámci ČGPS tvořena především porodníky, začala se přirozeně v průběhu času více zabývat perinatologickými otázkami než anesteziologickými, a rozvoj porodnické anestezie, s výjimkou porodní epidurální analgezie, začal stagnovat. ČSARIM se začal snažit o změnu stávající situa-ce v roce 2009, kdy na svém národním kongresu v Českých Budějovicích poprvé dal samostatný prostor tématům porodnické anestezie. A hned na následujícím kongresu ve Zlíně v roce 2010 pak v diskusích vyvstal požadavek anesteziologické obce vytvořit „anesteziologickou sekci porodnické anestezie“. V roce 2011, s podporou výboru ČSARIM, proto zformovali vedoucí lékaři čtyř největších českých fakultních pracovišť porodnické anestezie pracovní skupinu, která se touto problematikou začala zabývat: Jan Bláha (předseda; KARIM VFN Praha), Radka Klozová (KAR FN Motol), Pavlína Nosková (KARIM VFN Praha), Dagmar Seidlová (ARO II FN Brno) a Petr Štourač (KARIM FN Brno). Vznikla tak Expertní skupina porodnické anestezie a analgezie (ESPAA) s vizí vytvoření „odborné záštity porodnické anestezie a analgezie“ a koordinace specifické problematiky PAA v českých podmínkách. Cíle, které si ESPAA na počátku stanovila, byly především zmapovat ane-steziologickou péči a praxi v českých porodnicích, podílet se na vzdělávání v této oblasti a vytvořit potřebné a chybějící doporučené postupy. Co z toho se podařilo?

Přednášková činnost ESPAA

 • Příprava a vedení sekce PAA na kongresech ČSARIM v Hradci Králové (2011), Praze (2012) a Brně (2013); připravena jsou již i témata na letošní kongres v Olomouci.
 • Příprava a vedení samostatné sekce PAA na konferencích AKUTNĚ.CZ v letech 2012 a 2013.
 • Spolupráce na programu a tematické přednášky na Sepsi Ostrava v letech 2013 a 2014.
 • Spolupráce na programu a tematické přednášky na kongresech ČGPS i SNGP v roce 2013.
 • Spolupráce na programu Česko-slovenských dialogů o bolesti 2013, kongresu SSLB.

Výzkumná činnost ESPAA

 • Projekt OBAAMA 2011 – měsíční národní sledování veškeré anesteziologické činnosti na českých porodních sálech, do kterého se zapojilo přes 50 % českých porodnických pracovišť a které pokrylo 60 % všech porodů v ČR ve sledovaném období.

Publikační činnost ESPAA

 • Anesthesia & Analgesia:
  Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A National Survey“ (nyní ve fázi re-re-review)
 • Anesteziologie a intenzivní medicína:
  • Současné postupy v porodnické anestezii I.– perioperační péče u císařského řezu
  • Současné postupy v porodnické anestezii II.– celková anestezie u císařského řezu
  • Současné postupy v porodnické anestezii III.– regionální anestezie u císařského řezu
  • Současné postupy v porodnické anestezii IV.– anesteziologické komplikace u císařského řezu
  • Postpunkční cefalea v porodnictví
  • Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom z pohledu anesteziologa
  • Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – reálná zpráva o anesteziologické praxi na českých porodních odděleních (editorial)
  • Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie (probíhá recenzní řízení)
 • Bolest
  Mýty a realita porodní analgezie ČR: OBAAMA-CZ
 • Praktická gynekologie
  Porodnická anestezie – Česko vs. svět
 • Postery:
  ESA Barcelona 2013: Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in Czech 2011 – prospective national observational survey.

Podíváme-li se na výsledky tříleté činnosti ESPAA, skupina svou dosavadní misi nepochybně naplnila. Tak, jak si předsevzala, stala se iniciátorem a moderátorem odborné diskuse v oblasti porodnické anestezie a analgezie. Věříme, že ESPAA i za tak krátkou dobu své činnosti sehrála pozitivní roli, byť třeba jen malou, v rozvoji české porodnické anestezie a analgezie, a navázala tak na své předchůdce. Možná alespoň někde dokázala zlepšit anesteziologické postupy. Další je již v rukách právě vzniklé Sekce porodnické anestezie a analgezie. Přejme jí do začátku nejen současnou podporu výboru ČSARIM, ale především podporu anesteziologické obce. Nejen podporu, ale i zodpovědnost. Vznikem odborné sekce totiž i u nás problematika PAA přestává být příběhem entuziastických jednotlivců a měla by se stát společnou záležitostí celého anesteziologického společenství. Úvodní slavná věta paní Müllerové má proto symbolizovat zásadní dějinný moment, nikoli konstatování konce činnosti původní ESPAA. Král je mrtev, ať žije král!

MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

e-mail: jan.blaha@lf1.cuni.cz


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa