JMENNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 6, s. 388-390

EDITORIALY

Cvachovec, K.: Doporučení ČLK č. 1/2010                    127

Cvachovec, K.: K (našim) volbám                                   171

Černý, V.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII v léčbě závažného krvácení u nehemofiliků – „vyšetřování (s využitím klinických randomizovných studií) skončilo,  zapomeňte?“                                                                  227

Jabor, A.: John W. Severinghaus – fyzik, elektronik, lékař, vědec            68

Mixa, V.: Dětská anestezie 2009                                           5

Pokorný, J.: Přínos Johna W. Severinghause anesteziologii a intenzivní medicíně               67

Škarvan, K.: Po stopách ztracené rezistence                                                                           3

Škarvan, K.: Chladná hlava nad zlato                             307

ANESTEZIOLOGIE

Adamus, M. viz Dostálová, K.                                         172

Adamus, M., Hrabálek, L., Koutná, J.: Sugammadex (Bridion®) – první zkušenosti s antagonizací mělkého bloku po podání rokuronia   128         

Adamus, M.: Vliv věku na farmakodynamické vlastnosti cisatrakuria, rokuronia a vekuronia u mužů během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie                                                                                           78         

Bejšovec, D. viz Nalos, D.                                                185

Čandík, P. viz Török, P.                                                     134

Derner, M. viz Nalos, D.                                                    185

Dostálová, K., Doubravská, L., Fritscherová, Š., Pospíšilová, D., Zapletalová, J., Adamus, M.: Pooperační bolesti v krku         172

Doubravská, L. viz Dostálová, K.                                    172

Fořtová, M., Šnajdárková, K., Štorek, L., Melicharová, O., Hájková, T., Skoupá, M.: Srovnání spokojenosti pacientů po celkové a regionální anestezii u operačních náhrad kyčelních a kolenních kloubů 311

Fritscherová, Š. viz Dostálová, K.                                   172

Gabrhelík, T. viz Michálek, P.                                               7

Hájková, T. viz Fořtová, M.                                              311

Hermely, A. viz Török, P.                                                  134

Hess, L. viz . Málek, J.                                                       179

Hrabálek, L. viz Adamus, M.                                            128

Koutná, J. viz Adamus, M.                                               128

Kurzová, A. viz . Málek, J.                                                179

Mach, D. viz Michálek, P.                                                     7

Májek, M. viz Török, P.                                                     134

Málek, J., Mareček, F., Hess, L., Votava, M., Kurzová, A., Očadlík, M.: Dexmedetomidin v premedikaci před laparoskopickou cholecystektomií – prospektivní randomizovaná studie                                                  179

Mareček, F. viz . Málek, J.                                                 179

McAleavey, F. P., Michálek, P., Pokorný, L., Periketi, D.: The effect of transverus abdominis plane block on post-operative pain relief: a prospective audit        85

Melicharová, O. viz Fořtová, M.                                      311

Michálek, P. viz McAleavey, F. P.                                     85

Michálek, P., Mach, D., Pokorný, L., Gabrhelík, T.: Využití ultrazvuku v regionální anestezii a intervenční léčbě bolesti             7

Nalos, D., Bejšovec, D., Nováková, M., Derner, M.: Fascie brachiálního plexu     185

Nováková, M. viz Nalos, D.                                             185

Očadlík, M. viz . Málek, J.                                                 179

Periketi, D. viz McAleavey, F. P.                                       85

Pokorný, L. viz McAleavey, F. P.                                      85

Pokorný, L. viz Michálek, P.                                                 7

Pospíšilová, D. viz Dostálová, K.                                    172

Saladiak, S. viz Török, P.                                                   134

Severinghaus, J. W.: Translating basic science to clinical care 70

Skoupá, M. viz Fořtová, M.                                              311

Sopko, I. viz Török, P.                                                       134

Sýkora, R. viz Török, P.                                                     134

Šnajdárková, K. viz Fořtová, M.                                      311

Štorek, L. viz Fořtová, M.                                                 311

Török, P., Hermely, A., Sopko, I., Čandík, P., Saladiak, S., Sýkora, R., Májek, M.: Xenónová anestézia v experimente na dobrovoľníkoch                                                            134

Votava, M. viz . Málek, J.                                                  179

Zapletalová, J. viz Dostálová, K.                                     172

RESUSCITACE

Černý, V. viz Kaniok, R.                                                      91

Černý, V. viz Škulec, R.                                                     317

Dostál, P. viz Škulec, R.                                                     317

Kaniok, R., Veselá, P., Marešová, J., Mareš, J., Pečenková, J., Černý, V.: Výuka základní resuscitace rodičů nedonošených dětí – retrospektivní analýza dotazníků                                                                          91

Knor, J. viz Škulec, R.                                                        317

Mareš, J. viz Kaniok, R.                                                       91

Marešová, J. viz Kaniok, R.                                                91

Pečenková, J. viz Kaniok, R.                                               91

Šeblová, J. viz Škulec, R.                                                   317

Škulec, R., Truhlář, A., Šeblová, J., Knor, J., Dostál, P., Černý, V.: In-hospital therapeutic hypotermia in cardiac arrest survivors:growing implementation in the Czech republic (PRE-COOL 2: Hospital Survey 2008) 317

Truhlář, A. viz Škulec, R.                                                  317

Veselá, P. viz Kaniok, R.                                                      91

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Balík, M. viz Kunstýř, J.                                                    258

Bartáková, H. viz Kunstýř, J.                                            258

Baštáková, L. viz Žurek, J.                                                331

Bělohlávek, J. viz Kunstýř, J.                                           258

Beneš, J. viz Džupová, O.                                                 251

Beneš, J., Myslivec, O., Laštíková, J., Gabrielová, A., Petráš, P., Pantůček, R.: Septický šok při fatálně probíhající stafylokokové pneumonii: význam Pantonova-Valentinova leukocidinu –

     kazuistika                                                                        337

Blatný, J. viz Seidlová, D.                                                 229

Bolcha, M. viz Hejčl, A.                                                    104

Brabec, P. viz Seidlová, D.                                                229

Čandík, P., Hermely A., Török, P., Sopko, I., Sýkora, R.: Katétrová vysokofrekvenčná ventilácia pľuc při tracheostómii podľa Fantoniho             324

Čáp, J. viz Ročeň, M.                                                         199

Čáp, J. viz Hladík, M.                                                         207

Černý, V. viz Dostálová, V.                                                 18

Černý, V. viz Průcha, M.                                                     23

Černý, V. viz Seidlová, D.                                                 229

Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli                                          165

Dostál, P. viz Dostálová, V.                                                18

Dostálová, V., Dostál, P., Schreiberová, J., Černý, V.: Osmoterapie v neurochirurgii – manitol nebo chlorid sodný?    18

Džupová, O., Havlíčková, M., Helcl, M., Kabelková, M., Kulichová, J., Roháčová, H., Beneš, J.: Pacienti s pandemickou chřipkou A (H1N1) 2009 v intenzivní péči                                                                                  251

Fedora, M. viz Koudelková, L.                                         245

Fedora, M. viz Žurek, J.                                                     331

Forbelská, M. viz Žurek, J.                                                331

Forsterová, K. viz Haber, J.                                                31

Gabrielová, A. viz Beneš, J.                                              337

Haber, J., Forsterová, K.: Invazivní mykotické onemocnění: terminologie, definice, léčebné přístupy – aktualizace 2009            31

Havlíčková, M. viz Džupová, O.                                      251

Hejčl, A., Bolcha, M., Procházka, J., Hušková, E., Sameš, M.: Multimodální monitorování v intenzivní péči u těžkých neurotraumat       104

Helcl, M. viz Džupová, O.                                                 251

Hermely A. viz Čandík, P.                                                 324

Hladík, M., Zaoral, T., Čáp, J.: Prometheus – nová možnost léčby jaterního selhání u dětí 207

Hušková, E. viz Hejčl, A.                                                  104

Chvojka, J. viz Karvunidis, T.                                          342

Chvojka, J. viz Sýkora R.                                                     95

Chvojka, J., Raděj, J., Karvunidis, Th., Kroužecký, A., Novák, I., Matějovič, M.: Syndrom multiorgánové dysfunkce – od molekul k lůžku           158

Chvojka, J., Raděj, J., Kroužecký, A., Karvunidis, Th., Novák, I., Matějovič, M.: Akutní poškození ledvin u kriticky nemocných – update 2009   146

Chvojka, J., Raděj, J., Kroužecký, A., Karvunidis, Th., Novák, I., Matějovič, M.: Náhrada a podpora funkce ledvin u kriticky nemocných – update 2009   153

Janda, R., Sýkora, R.: Kardiogenní šok se systémovou zánětlivou odpovědí – komplikace akutního infarktu myokardu             14

Jurenka, B. viz Lásziková, E.                                             191

Kabelková, M. viz Džupová, O.                                       251

Karvunidis, T. viz Sýkora R.                                               95

Karvunidis, T., Chojka, J., Lysák, D., Kroužecký, A., Raděj, J., Novák, I., Matějovič, M.: Trombocyty v sepsi              342

Karvunidis, Th. viz Chvojka, J.                        146, 153, 158

Kazda, A. viz Špatenková, V.                                           141

Kieslichová, E. viz Ročeň, M.                                          199

Koblihová, E. viz Lásziková, E.                                        191

Košut, P. viz Koudelková, L.                                            245

Koucký, M. viz Kunstýř, J.                                               258

Koudelková, L., Košut, P., Žurek, J., Marek, L., Fedora, M.: Efekt časného nasazení vysokofrekvenční oscilace v léčbě dětí s respiračním selháním          245

Kroužecký, A. viz Chvojka, J.                          146, 153, 158

Kroužecký, A. viz Karvunidis, T.                                    342

Kroužecký, A. viz Sýkora R.                                               95

Kulichová, J. viz Džupová, O.                                          251

Kuncová, J. viz Sýkora R.                                                   95

Kunstýř, J., Lipš, M., Bělohlávek, J., Prskavec, T., Mlejnský, F., Koucký, M., Sebroň, V., Stříteský, M., Bartáková, H., Balík, M.: Spontánní porod během ECMO podpory zahájené pro ARDS u nemocné s H1N1 pneumonií – kazuistika         258

Lásziková, E., Pražák, J., Pantoflíček, T., Ryska, O., Koblihová, E., Jurenka, B., Ryska, M.: Frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce neovlivňuje hemodynamické parametry u experimentálního akutního selhání jater               191

Laštíková, J. viz Beneš, J.                                                 337

Lipš, M. viz Kunstýř, J.                                                     258

Lysák, D. viz Karvunidis, T.                                             342

Mannová Hillová, J., Seidlová, D., Mašek, M., Zimová, I., Ševčík, P.: Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného krvácení při těžkém poranění jater – kazuistiky                                                                       239

Marek, L. viz Koudelková, L.                                           245

Mašek, M. viz Mannová Hillová, J.                                239

Matějovič, M. viz Chvojka, J.                           146, 153, 158

Matějovič, M. viz Karvunidis, T.                                     342

Matějovič, M. viz Sýkora R.                                               95

Merta, D. viz Ročeň, M.                                                    199

Mihalčin, M. viz Žurek, J.                                                 331

Mlejnský, F. viz Kunstýř, J.                                              258

Myslivec, O. viz Beneš, J.                                                 337

Novák, I. viz Chvojka, J.                                                    146

Novák, I. viz Chvojka, J.                                                    153

Novák, I. viz Chvojka, J.                                                    158

Novák, I. viz Karvunidis, T.                                              342

Novák, I. viz Sýkora R.                                                        95

Ovesná, P. viz Seidlová, D.                                               229

Pantoflíček, T. viz Lásziková, E.                                       191

Pantůček, R. viz Beneš, J.                                                 337

Pavlova, J. viz Ročeň, M.                                                  199

Penka, M. viz Seidlová, D.                                                229

Petráš, P. viz Beneš, J.                                                       335

Pražák, J. viz Lásziková, E.                                                191

Procházka, J. viz Hejčl, A.                                                 104

Prskavec, T. viz Kunstýř, J.                                              258

Průcha, M., Černý, V.: Imunoterapie sepse                      23

Raděj, J. viz Chvojka, J.                                     146, 153, 158

Raděj, J. viz Karvunidis, T.                                               342

Raděj, J. viz Sýkora R.                                                         95

Ročeň, M., Kieslichová, E., Merta, D., Pavlova, J., Čáp, J., Trunečka, P.: Terapie přístrojem Prometheus u pacientů s akutním jaterním selháním – vliv terapie na markery zánětu a regenerace                                       199

Roháčová, H. viz Džupová, O.                                         251

Ryska, M. viz Lásziková, E.                                              191

Sameš, M. viz Hejčl, A.                                                      104

Sebroň, V. viz Kunstýř, J.                                                  258

Seidlová, D. viz Mannová Hillová, J.                              239

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení – data z registru UniSeven v České republice 229

Schreiberová, J. viz Dostálová, V.                                      18

Sopko, I. viz Čandík, P.                                                      324

Stříteský, M. viz Kunstýř, J.                                             258

Suchomel, P. viz Špatenková, V.                                       141

Sýkora R., Chvojka, J., Kroužecký, A., Raděj, J., Kuncová, J., Varnerová, V., Karvunidis, T., Novák, I., Matějovič, M.: Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentální septickém šoku                                  95

Sýkora, R. viz Čandík, P.                                                    324

Sýkora, R. viz Janda, R.                                                       14

Ševčík, P. viz Mannová Hillová, J.                                   239

Ševčík, P. viz Seidlová, D.                                                 229

Špatenková, V., Kazda, A., Suchomel, P.: N-terminální natriuretický propeptid typu B (NT-proBNP) u akutního onemocnění mozku – zvýšené sérové hodnoty bez natriové dysbalance                                              141

Török, P. viz Čandík, P.                                                      324

Trunečka, P. viz Ročeň, M.                                               199

Varnerová, V. viz Sýkora R.                                                 95

Ventruba, P. viz Seidlová, D.                                             229

Zaoral, T. viz Hladík, M.                                                    207

Zimová, I. viz Mannová Hillová, J.                                  239

Žurek, J. viz Koudelková, L.                                             245

Žurek, J., Baštáková, L., Mihalčin, M., Forbelská, M., Fedora, M.: Dynamika neurofilamenta pNF-H jako prediktor mortality u dětí s poraněním mozku                                                                              331

HISTORIE OBORU

Klíma, K.: Historie dětské anesteziologie v Praze – anesteziologické postupy v dětské stomatologii               50

Koutecký, J.: Vzpomínky na pražskou dětskou anesteziologii 50. let       47

Onderčanin, M.: Memoriál Tomáša Kadlica – kto bol doc. MUDr. Tomáš Kadlic  112

Pokorný, J., Klíma, K., Kopecká, L., Kyncl, V., Slánská M., Šturma, J.: Vývoj dětské anesteziologie a resuscitace v Praze           40           

DOPISY REDAKCI

Pokorný, J.: Re: P. Singer: „The developement of intensive care medicine in Israel from its creation till today“             145

6. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE 2010

Synopse – 1. část                                                               263

Synopse – 2. část                                                               351

ZPRÁVY ČSARIM

7. mezinárodní sympozium o historii anestezie              213

Drábková, J.: Statistika oboru anesteziologie a resuscitace       376

ESPA – nová podoba společnosti dětských anesteziologů Evropy         59

Helsinki declaration on patient safety in anaesthesiology         297

Kalendář akcí                                                               57, 167

Konference a kongresy                                                     297

Kritéria pro zahájení venovenózního ECMO u pacientů s respiračním selháním na základě infekce virem H1N1, platné v Kardiocentru VFN Praha             94

Návrh České lékařské společnosti J. E. Purkyně na novelizaci vyhlášky č. 185/2009 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů     219

Prohlášení Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM                                                                         116

Repirudin                                                                             164

Rozhodování o přechodu z intenzivní na paliativní péči u pacientů s postupujícím a nezvratným multiorgánovým selháváním – konsenzuální stanovisko                                                                                         119

Ševčík, P.:Seznam akcí pořádaných v roce 2010 společností ČSARIM nebo pod její záštitou            382

Škarvan, K.: Vzpomínka na Viléma Ganze                         59

Udělení cen na XVI. kongresu ČSARIM                          58

Úspěch na Postgraduate Assembly of Anesthesiology 76

Výborová schůze ČSARIM                      217, 218, 300, 381

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace            117

ZPRÁVY ČSIM

Černý, V.: Nový zástupce ČR v Council of ESICM       302

Kontakty na odborné společnosti                                    61

Novák, I.: Pravidla pro výběr nejlepší publikace a monografie za daný rok Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM)     302

Programové prohlášení výboru na období 2009–2012 115

Přednášky ke stažení na www.csim.cz                              60

Registr pacientů s infekcí H1N1 hospitalizovaných na odděleních typu ARO/JIP 18. 11. 2009          123

Truhlář, A.: Česká resuscitační rada – nová organizace založená s podporou ČSARIM a ČSIM       384

Zápis z jednání výboru                                                        62, 123, 168, 221, 222, 302, 383

OSOBNÍ ZPRÁVY

Herold, I.: Thomas L. Petty – nekrolog?                         224

Pokorný, J.: In memoriam doc. MUDr. Václav Trávníček, CSc.  374

Pokorný, J.: Za profesorem MUDr. Zdeňkem Kalendou 304

RECENZE

Herold, I.: Daniel Nalos, Dušan Mach a kolektiv: Periferní nervové blokády         223

POKYNY PRO AUTORY

Redakce: Pokyny pro autory                                              63


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2010 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa