Brno opět přivítá onkology a nelékařské zdravotnické pracovníky

10. 4. 2019

XLIII. Brněnské onkologické dny (BOD) a XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP) se uskuteční od středy 10. do pátku 12. dubna 2019 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

Během své existence si BOD i KNZP získaly takovou přízeň účastníků, že se staly největší celostátní odbornou akcí, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňské akce se zúčastnilo 1 872 účastníků. V letošním roce je zatím přihlášeno 2 250 zdravotníků.

Opět je připraven zajímavý odborný program, v rámci kterého bude prezentováno celkem 388 příspěvků, z toho 277 formou ústních sdělení v 65 programových blocích.

BOD

Kromě tradičních sekcí zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii a paliativní péči, bude pozornost věnována i problematice nádorů jater a pankreatu, testikulárním nádorům, robotické onkochirurgii, precizní onkologii, hereditárním nádorovým syndromům a využití radiofarmak v diagnostice a léčbě solidních nádorů a moderním postupům v laboratorní diagnostice. V této sekci zazní zajímavá přednáška na téma využití speciálně vycvičených psů v diagnostice některých onkologických onemocnění, a to v pátek 12. dubna od 10:15 do 10:45 v sále Vladimíra Morávka. Toto sdělení si klade za cíl seznámit posluchače se současným stavem poznání v tomto oboru a také s vlastními výsledky z výcviku, vč. prezentace krátkého videa. Budou shrnuty současné výsledky a poznatky především v oblasti olfaktometrické diagnostiky nádoru vaječníků a plic, které bývají často rozpoznány až v pokročilejších stádiích vývoje.

Také v letošním roce je připraven vzdělávací seminář pro praktické lékaře, a to ve středu od 14:00 do 17:00 v sále Vladimíra Morávka, do kterého je přihlášena téměř stovka účastníků. V této sekci nebude chybět přednáška na téma, o kterém se v poslední době hodně mluví, a to sledování onkologických pacientů praktickými lékaři po skončení onkologické léčby. Přednášet bude MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., primářka Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu (od 14:05 do 14:25). Navíc se celý tento blok už tradičně natáčí a videoprezentace bude po skončení k dispozici na stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz.

Důležitým programovým pilířem budou i bloky sestavené z volných sdělení a posterových prezentací. Kromě toho vystoupí se svými přednáškami devět zahraničních hostů.

KNZP

Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika intenzivní péče v onkologii, zhodnocení vybraných metod alternativní medicíny, psychosociální podpora zdravotníků a prevence a přístup k lékovým a dalším závislostem. V této souvislosti bude určitě zajímavý blok, který připravuje významný český psychiatr MUDr. Karel Nešpor, CSc., pod názvem Zneužívání alkoholu a onkologie. Toto sdělení zazní ve čtvrtek 11. 4. od 13.00 do 14:30 v sále Lucie Bakešové.

Na KNZP je také připraveno osm workshopů, které se zaměří např. na praktické rady v otázce výživy při onkologickém onemocnění, péči o rány nebo na syndrom vyhoření.

V rámci doprovodného odborného programu se již tradičně uskuteční Glio Meeting 2019, seminář PharmAround, konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2019, projekt Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů ČOS ČLS JEP a už zmíněný vzdělávací cyklus Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře.

Masarykův onkologický ústav při organizaci těchto největších setkání pracovníků v onkologii nezapomíná ani na pacientské organizace, se kterými dlouhodobě a velice úzce spolupracuje. Jejich setkání se uskuteční v pátek 12. dubna v jednacím salonku S3 od 12:00 do 13:00 hodin. Kromě jiného si zde Mamma HELP, organizace sdružující pacientky s rakovinou prsu, připomene 20 let svého trvání.

Obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se účastníci rádi setkávají se svými kolegy a přáteli. Česká onkologická společnost ČLS JEP navíc letos slaví významné výročí, a to 50 let od svého založení. Ve spolupráci s výborem ČOS ČLS JEP je proto připraveno výjimečné slavnostní zahájení, a to ve Wernerově sále ve středu 10. 4. od 14:10 do 15:30 hodin.

Všechny důležité informace včetně programu, sylabů jednotlivých přednášek i jmen přednášejících najdete na www.onkologickedny.cz.

(TZ) Štítky
Detská onkológia Onkológia Onkologická sestra
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa