Recentní poznatky k roli a potenciálu L. reuteri v terapii onemocnění GIT

20. 10. 2022

Probiotika obsahují bakteriální či kvasinkové kmeny podobné prospěšným druhům přirozeně se vyskytujícím v lidském gastrointestinálním traktu. Jejich role v terapii gastrointestinálních onemocnění byla podrobena rozsáhlému výzkumu, z něhož vyplynulo, že u řady nozologických jednotek vykazují signifikantní efekt. Jednu z modalit probiotické terapie představuje podávání bakterie L. reuteri, a to konkrétně laboratorně upraveného kmene DSM 17938.

Úvod

Mezi nejvíce studované a běžně užívané kmeny probiotických bakterií a kvasinek patří rody Lactobacillus, Bifidobacterium či Saccharomyces. Probiotický kmen Lactobacillus reuteri DSM 17938 (nedávno přejmenovaný na Limosilactobacillus reuteri) byl vytvořen z původního probiotického kmene ATC 55730, který byl izolován kolem roku 1990. Rozdíl oproti původnímu běžně užívanému probiotiku spočívá v absenci dvou plazmidů nesoucích geny pro rezistenci na antibiotika.

Mechanismus působení L. reuteri

L. reuteri kolonizuje různá místa lidského organismu včetně gastrointestinálního traktu (GIT), močových cest, pochvy, kůže a mateřského mléka. Zájem o probiotika v poslední době roste především v souvislosti s prevencí a léčbou GIT příznaků a onemocnění u dospělých i dětí. L. reuteri adheruje k intestinálnímu epitelu, vytváří proteiny schopné vázat hlen, čímž snižuje průnik patogenních mikroorganismů a remodeluje a vyrovnává složení střevního mikrobiomu. Navíc produkuje antimikrobiální látky a podporuje vývoj a funkci regulačních T lymfocytů, čímž posiluje střevní bariéru a snižuje průnik mikroorganismů ze střevního lumen do tkání.

Souhrn poznatků z dosavadních studií

L. reuteri se řadí mezi probiotika s dobře zdokumentovanými účinky na některá gastrointestinální onemocnění. Průzkum literatury z let 2011−2021 byl zaměřen na účinnost L. reuteri v terapii gastrointestinálních příznaků, bolesti břicha, průjmu a zácpy u dospělých i dětí s cílem podpořit volbu nejlepšího probiotika pro léčbu těchto nepříjemných příznaků, které jsou často důvodem návštěv pohotovosti.

Řada klinických studií ukázala, že L. reuteri moduluje střevní mikrobiom, pomáhá při eliminaci infekcí, zmírňuje GIT příznaky enterokolitidy, průjmu navozeného antibiotiky (včetně léčby infekce způsobené Helicobacter pylori), syndromu dráždivého tračníku, nespecifických střevních zánětů a chronické zácpy. U dětí i dospělých zkracuje trvání infekčního průjmu a zmírňuje bolest břicha u pacientů s kolitidou nebo nespecifickými střevními záněty. Dokáže zmírnit i příznaky dyspepsie a gastritidy u pacientů s infekcí H. pylori. Zlepšuje střevní mobilitu u chronické zácpy. Může zmírnit bolest u kojenecké koliky a funkční GIT dyskomfort u dětí.

Závěr

Z výsledků dosud publikovaných studií vyplývá, že Limosilactobacillus reuteri zastává klíčovou roli v udržování vyváženého složení střevní mikrobioty. Řada prací prokázala účinnost, bezpečnost a tolerabilitu podávání tohoto probiotického kmene v rámci prevence a terapie různých gastrointestinálních onemocnění u dětí i dospělých.

(holi)

Zdroje:
1. Wilkins T., Sequoia J. Probiotics for gastrointestinal conditions: a summary of the evidence. Am Fam Physician 2017; 96 (3): 170–178.
2. Saviano A., Brigida M., Migneco A. et al. Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Limosilactobacillus reuteri) in diarrhea and constipation: two sides of the same coin? Medicina (Kaunas) 2021; 57 (7): 643, doi: 10.3390/medicina57070643.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa