Účinnost a tolerance infliximabu v terapii refrakterní Takayasuovy arteritidy – výsledky francouzské multicentrické studie

14. 5. 2019

V lednovém on-line vydání časopisu Rheumatology byly publikovány výsledky francouzské multicentrické studie zabývající se účinností a snášenlivostí infliximabu u pacientů s refrakterní Takayasuovou arteritidou.

V lednovém on-line vydání časopisu Rheumatology byly publikovány výsledky francouzské multicentrické studie zabývající se účinností a snášenlivostí infliximabu u pacientů s refrakterní Takayasuovou arteritidou (TA).

Studie se účastnilo celkem patnáct pacientů (13 žen) s TA a mediánem věku 41 let (rozmezí 17–61). V době zahájení terapie infliximabem bylo 14 pacientů léčeno kortikosteroidy, a to konkrétně prednisonem (střední dávka 20 mg/den, rozmezí 5–35), dále metotrexátem (n = 7) nebo azathioprinem (n = 4). Infliximab byl použit v dávce 5 mg/kg (medián, rozmezí 3–5), a to v intervalu každých 6 týdnů (medián, 4–8). Částečná nebo dobrá celková odpověď na terapii byla po 3 měsících zaznamenána u 13 z 15 případů (87 %), po 6 měsících u 10 z 13 případů (77 %) a po 12 měsících u 8 z 11 případů (73 %).

Klinická a biologická aktivita do tří měsíců významně poklesla, z 11 pacientů na začátku léčby na 4 pacienty po 12 měsících (p < 0,05). Podobně tomu bylo i v případě dávky kortikosteroidů, která z mediánu 20 mg/den (rozmezí 5–35) na začátku studie poklesla po 12 měsících na medián 6 mg/den (rozmezí 2,5–30, p < 0,05). Pouze jeden pacient byl i po 12 měsících pořád závislý na steroidech (oproti 8 případům před zahájením terapie infliximabem). Hodnota CRP také poklesla z původního mediánu 30 mg/l (rozmezí 4–70) na 5 mg/l (rozmezí 0–57) po 3 měsících a na 6 mg/l (rozmezí 0–50) po 6 měsících (p < 0,05). K nežádoucím účinkům patřily dvě infuzní reakce, jeden případ plicní tuberkulózy, jedna závažná bakteriální infekce a reaktivace EBV.

(mik)

Zdroj: Mekinian A. et al. Efficacy and tolerance of infliximab in refractory Takayasu arteritis: French multicentre study. Rheumatology (Oxford). Publikováno on-line 5. ledna 2012; doi: 10.1093/rheumatology/ker380Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa