Účinek golimumabu na lipidy a markery zánětu

14. 5. 2019

Revmatoidní artritida (RA) predisponuje ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob (CVD). Jedním z předpokládaných patogenetických mechanismů je zde chronický zánět charakterizující RA.

Revmatoidní artritida (RA) predisponuje ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob (CVD). Jedním z předpokládaných patogenetických mechanismů je zde chronický zánět charakterizující RA. Mikrovaskulární dysfunkce endotelu je nadále zánětem zhoršována a zánětlivé cytokiny, jako je tumor nekrotizující faktor alfa, spolupůsobí při rozvoji aterosklerózy. S akutním zánětem je dále spojena dyslipidémie, charakteristická pro CVD: snížené koncentrace HDL cholesterolu a posun v distribuci cholesterolu směrem k aterogenním malým denzním LDL částicím.

Předmětem nedávno publikované studie proto bylo analyzovat efekt podávání golimumabu (s metotrexátem – MTX – a bez něj) na markery zánětu a lipidové parametry ve dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných studiích (GO-BEFORE a GO-FORWARD). Více než tisíc pacientů z obou studií bylo randomizováno do skupin léčených kombinacemi placebo + MTX, golimumab 100 mg + placebo, golimumab 50 mg + MTX nebo golimumab 100 mg + MTX. Subkutánní injekce (placebo nebo golimumab) byly podávány každé 4 týdny. Byly sledovány změny lipidových parametrů a markerů zánětu po dobu 14 týdnů (GO-FORWARD), respektive 24 týdnů (GO-BEFORE).

Ve čtrnáctém týdnu došlo u pacientů ze studie GO-FORWARD ke zvýšení celkového, LDL a HDL cholesterolu ve skupině léčené golumimabem + MTX oproti MTX: změna celkového cholesterolu 16,00 vs. 2,00 mg/dl (p < 0,001); HDL 3,00 vs. 0,00 mg/dl (p < 0,05); LDL 8,00 vs. 4,00 mg/dl (p < 0,001). Příznivá redistribuce v LDL cholesterolu byla zaznamenána pouze u pacientů léčených golimumabem (např. snížení koncentrace malých LDL až o 10 % oproti více než 4% nárůstu u skupiny placebo + MTX).

Ve 24. týdnu studie GO-BEFORE došlo ve všech skupinách ke zvýšení koncentrace celkového, LDL i HDL cholesterolu a ke zlepšení distribuce cholesterolu do LDL subfrakcí pouze ve skupinách léčených golimumabem + MTX a MTX.

Zánětlivé parametry (sérový amyloid A, hsCRP, fibrinogen, interleukiny 6 a 8, ICAM-1, MMP-3 a VEGF) vykázaly signifikantní zlepšení u pacientů léčených golumimabem + MTX oproti placebu + MTX v obou studiích a tento pozitivní trend vydržel i 52 týdnů od zahájení studie.

Autoři uzavírají výsledky studie konstatováním, že přes mírný vzestup celkového a LDL cholesterolu u pacientů s RA léčených golimumabem s MTX zůstaly aterogenní indexy relativně stálé a došlo k příznivé redistribuci cholesterolu v rámci LDL frakcí společně se zlepšením markerů zánětu.

(onse)

Zdroj: Kirkham B. W. et al. Effects of golimumab, an anti-tumour necrosis factor-α human monoclonal antibody, on lipids and markers of inflammation. Ann Rheum Dis. Publikováno online 7. ledna 2013; doi: 10.1136/annrheumdis-2012-202089Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa