Trvající pokles mortality na karcinom ledviny v Evropě

15. 5. 2019

Celkové počty úmrtí na karcinom ledvin v Evropě během poslední dekády klesaly poté, co počátkem 90. let minulého století dosáhly vrcholu. V posledních letech byl zaznamenán i mírný pokles incidence.

Celkové počty úmrtí na karcinom ledvin v Evropě během poslední dekády klesaly poté, co počátkem 90. let minulého století dosáhly vrcholu. V posledních letech byl zaznamenán i mírný pokles incidence. Srovnání a analýza celoevropských dat byly publikovány v dubnovém čísle odborného časopisu British Urology Journal International.

Autoři z Itálie a Švýcarska analyzovali údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) z let 1984–2004. Mezi lety 1992 a 2002 došlo v zemích EU v průměru k třináctiprocentnímu poklesu mortality u mužů. V předchozím desetiletém období byl přitom zaznamenán vzestup o 17 %. U žen jsou data obdobná – od roku 1982 do roku 1992 nejprve vzestup o 11 % a v desetiletí poté sedmnáctiprocentní pokles mortality na karcinom ledviny.

Údaje se však mezi jednotlivými zeměmi velmi liší. Největší pokles byl zaznamenán v Rakousku (33 % u mužů a 32 % u žen) a v Německu (31 % u obou pohlaví). Kromě Anglie a Skotska byl všude zaznamenán také pokles incidence karcinomu ledvin, který je víceméně konzistentní s poklesem mortality.

Autoři spekulují nad příčinami zaznamenaného poklesu. Ten podle nich zejména u mužů koreluje s poklesem počtu kuřáků v západní Evropě. Právě od počátku 90. let se v Evropě objevuje výraznější tendence ke společenskému netolerování kuřáctví cigaret, která je zohledněna legislativními změnami v mnoha zemích.

Na druhou stranu je však ve stejném období zaznamenáváno s postupující emancipací i zvyšující se procento žen, které kouří cigarety. Odpovídají tomu i data o ženské nádorové mortalitě. Stejně tak je v poslední době až alarmujícím způsobem na vzestupu počet lidí s nadváhou a obezitou. To platí pro obě pohlaví stejně. Obezita je přitom jedním ze známých rizikových faktorů karcinomu ledvin.

Publikované údaje jsou tedy velmi zajímavé, avšak jejich interpretace bude jistě nesnadná.

(jin)

Zdroj: BJU Int. 2008: 101; 949–958.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa