Monoterapie golimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou aktivní navzdory terapii DMARDs

14. 5. 2019

Zářijové on-line vydání Annals of The Rheumatic Diseases přineslo další výsledky studie GO-MONO.

Zářijové on-line vydání Annals of The Rheumatic Diseases přineslo další výsledky studie GO-MONO. Ta hodnotila účinnost a bezpečnost monoterapie golimumabem v dávce 50 a 100 mg u japonských pacientů s revmatoidní artritidou (RA) aktivní navzdory terapii chorobu modifikujícími léky (DMARDs).

Zmiňované studie se účastnilo celkem 316 pacientů, kteří byli randomizováni do tří skupin. První skupina obdržela ve formě subkutánní injekce každé čtyři týdny placebo, druhá skupina 50 mg golimumabu a třetí pak 100 mg golimumabu. V 16. týdnu byli pacienti ze skupiny č. 1 převedeni na užívání 50 mg golimumabu. Primárním výstupem studie bylo procento pacientů, kteří dosáhli ve 14. týdnu alespoň 20% zlepšení dle kritérií American College of Rheumatology (ACR20). Kromě toho autoři hodnotili i míru odpovědi ACR50 a ACR70. V průběhu studie byl také monitorován výskyt nežádoucích účinků.

Demografické charakteristiky byly podobné napříč všemi skupinami s průměrným věkem 52 let; 81,8 % pacientů byly ženy. Míra dosažení odpovědi ACR20 ve 14. týdnu byla signifikantně vyšší ve skupinách 2 (51/101, 50,5 %) a 3 (60/102, 58,8 %) než ve skupině č. 1 (20/105, 19,0 %; p < 0,0001). Stejně tak tomu bylo i v případě odpovědi ACR50 a ACR70. Po převedení skupiny s placebem na golimumab v 16. týdnu byly ACR odpovědi podobné ve skupině 1 a 2. Do 16. týdne se nežádoucí účinky vyskytly u 63,8 % pacientů ve skupině 1, u 62,4 % ve skupině 2 a u 60,8 % ve skupině 3, nicméně závažné nežádoucí účinky pouze u 1,9 %, 1,0 % a 2,0 % jedinců. Po 16. týdnu byl ve skupině č. 3 hlášen jeden případ malignity (rakovina prsu). K nejčastějším nežádoucím účinkům patřily ty infekční. Do týdne 24 nebylo zaznamenáno žádné úmrtí ani případ tuberkulózy.

Monoterapie golimumabem (jak v dávce 50, tak i 100 mg) byla tedy efektivní a vedla ke zmírnění příznaků a projevů RA u japonských pacientů s nemocí aktivní navzdory terapii DMARDs.

(mik)

Zdroj: Takeuchi T. et al. Golimumab monotherapy in Japanese patients with active rheumatoid arthritis despite prior treatment with disease-modifying antirheumatic drugs: results of the phase 2/3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled GO-MONO study through 24 weeks. Ann Rheum Dis. Publikováno on-line 18. září 2012.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa