Vnitřní lékařství - Číslo Supplementum 2/2010

Histiocytóza z Langerhansových buněk a některá další vzácná hematologická onemocnění

7
Slovo úvodem
9
Představení histiocytárních chorob, o nichž pojednává toto supplementum časopisu Vnitřní lékařství

Z. Adam, Z. Adamová, M. Krejčí, L. Pour, P. Szturz

22
Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých

C. Doberauer

27
Histiocytóza z Langerhansových buněkz pohledu patologa

R. Kodet, M. Mrhalová

39
Diagnostická patológia non-Langerhansových histiocytóz

L. Plank

64
Histiocytóza z Langerhansových buněk u dětí a dospívajících

H. Mottl

74
Granulomatóza z Langerhansových buněk

J. Homolka, I. Haškovcová

76
Projevy histocytózy z Langerhansových buněk v ORL oblasti

P. Smilek, M. Pažourková

85
Projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v orofaciální oblasti

A. Fassmann, L. Izakovičová Hollá, P. Augustín, J. Vokurka, J. Vaněk

91
Histiocytóza z Langerhansových buněk – kožní aspekty onemocnění

V. Vašků

94
Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi

Z. Adam, Z. Řehák, R. Koukalová, P. Szturz, L. Pour, M. Krejčí, T. Nebeský, J. Vaníček, R. Hájek, J. Mayer

105
Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury

Z. Adam, T. Nebeský, P. Szturz, J. Neubauer, M. Krejčí, L. Pour, I. Hanke, M. Doubková, Z. Merta, R. Hájek, Z. Řehák, R. Koukalová, J. Mayer

123
Přínos PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk

Z. Adam, Z. Řehák, R. Koukalová, P. Szturz, L. Pour, M. Krejčí, P. Krupa, T. Nebeský, Z. Adamová, J. Mayer

131
Přehled léčby histiocytózy z Langerhansových buněk u osob dospělého věku

Z. Adam, M. Krejčí, L. Pour, P. Szturz, R. Hájek

141
Použití kladribinu v první linii léčby multifokální anebo multiorgánové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob

Z. Adam, P. Szturz, J. Ďuraš, Z. Řehák, R. Koukalová, L. Pour, M. Krejčí, M. Navrátil, Z. Adamová, R. Hájek, J. Mayer

152
Radioterapie histiocytózy z Langerhansových buněk

P. Čoupek, P. Šlampa, I. Čoupková, J. Gombošová

157
Hemofagocytující lymfohistiocytóza

M. Suková, E. Mejstříková, E. Vodičková, R. Špíšek, R. Formánková, D. Sumerauer, T. Freiberger, P. Sedláček, J. Starý

170
Erdheimova-Chesterova nemoc v obrazech

P. Szturz, Z. Adam, R. Koukalová, Z. Řehák, J. Neubauer, J. Prášek, M. Doubek, R. Hájek, J. Mayer

179
Nekrobiotický xantogranulom – vzácná kožní komplikace u nemocného s mnohočetným myelomem

L. Zahradová, Z. Adam, J. Feit, J. Stupalová, R. Koukalová, R. Hájek, J. Mayer

183
Leukemie z dendritických buněk CD4+56+, typ DC2 

M. Pevná, J. Kissová, M. Doubek, Z. Adam, M. Klabusay

188
Systémová mastocytóza

M. Doubek, T. Kozák, V. Vašků, P. Szturz, M, Tichá, L. Křen


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa