Petra Svozílková et al.
Uveitidy v kazuistikách


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(5): 424
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2016. 229 s. ISBN 978-80-7345-465-4

Záněty uvey jsou v oftalmologii velmi aktuálním tématem.

Monografie Uveitidy v kazuistikách doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., a kolektivu navazuje na její předchozí dílo Diagnostika a léčba očních zánětů vydané nakladatelstvím Maxdorf v roce 2014. Autorka se problematice zánětů uveálního traktu dlouhodobě věnuje a patří u nás k předním odborníkům v této oblasti.

Monografie přibližuje problematiku nitroočních zánětů na konkrétních případech. V prvních 2 kapitolách autoři podrobně rozebírají jednotlivé případy zánětů infekční a neinfekční etiologie, ve 3. kapitole se věnují problematice nitroočního lymfomu a v poslední 4. kapitole řeší vzácně se vyskytující a obtížně diagnostikovatelné případy zánětů uvey. Celé dílo je cenné tím, že autoři vycházejí z vlastních praktických zkušeností a mnohaleté náročné práce na poli uveologie.

Na jednotlivých případech popisují algoritmus péče o nemocné od anamnézy, přes klinické vyšetření, pracovní diagnózu s indikací specializovaných vyšetřovacích postupů až po zahájení cílené léčby. Každý jednotlivý případ je doplněn doporučením nebo důležitou odbornou poznámkou pro klinickou i ambulantní praxi.

V knize autorka se svým kolektivem zúročila mnohaleté bohaté zkušenosti s problematikou uveitid a výsledkem je obsáhlý soubor neobyčejně zajímavých a didakticky hodnotných případů uveálních zánětů.

Jednotlivá kazuistická sdělení jsou precizně zpracována a jsou doplněna bohatou kvalitní obrazovou dokumentací. Odborná úroveň publikace je vysoká. V domácí odborné literatuře nebylo dosud podobné dílo zveřejněno.

Monografii považuji za velmi zdařilou, oceňuji neotřelý nápad na její koncepci a věřím, že kniha bude velkým pomocníkem v každodenní praxi nejen oftalmologům.

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

evlkova@fnbrno.cz

Oční klinika LF MU a FN Brno,

pracoviště Bohunice

www.fnbrno.cz

Doručeno do redakce 17. 3. 2016


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2016 Číslo 5
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa