MUDr. Karel Roztočil, CSc.,
předseda České angiologické společnosti České lékařské společnosti JEP slaví 75. narozeniny


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(4): 338
Kategorie: Osobní zprávy


MUDr. Karel Roztočil, CSc., promoval v Praze na Fakultě dětského lékařství UK v roce 1965. Po promoci nastoupil spolu se svou budoucí manželkou Janou na „umístěnku“ do Severomoravského kraje. Po 3 letech byl vybrán konkurzem do uznávaného vědecko-výzkumného pracoviště v Praze Krči – do Výzkumného ústavu experimentální medicíny – tehdy vedeného prof. O. Šmahelem. Po vzniku IKEM v roce 1972 byla tato skupina spojena se skupinou periferní cirkulace Ústavu pro choroby oběhu krevního pod vedením MUDr. Jiřího Linharta, DrSc. V IKEM pracuje Karel Roztočil, dodnes. I když v dalších letech pracoval na část úvazku i na katedře kardiologie IPVZ Praha s prof. Jiřím Widimským seniorem, zůstala jeho hlavním zájmem angiologie. Zabýval se s MUDr. Ivanem Olivou, a s MUDr. Jiřím Linhartem, chorobami tepen. S doc. Ivo Přerovským, studoval žilní problematiku a jako jedni z mála se zabývali také mikrocirkulací. Pomocí izotopových a pletyzmografických metod měřili filtraci i permeabilitu kapilár. Dr. Roztočil často přednáší na mnoha domácích i zahraničních kongresech. Publikoval 354 článků, z toho 32 monografií nebo článků v monografiích a 65 publikací v zahraničí. Americká databáze PubMed udává 15 prací z posledních 5 let. Na svém kontě má téměř 700 přednášek. S doc. Puchmayerem, napsali v 90. letech minulého století moderní Praktickou angiologii, která vyšla v opakovaných vydáních. V roce 2014 vydal se spolupracovníky monografii Angiologie, která slouží jako repetitorium a obsahuje abecedně řazená hesla. Pravidelně přednáší a spolupracuje se subkatedrou angiologie IPVZ Praha. Je čestným členem mnoha odborných společností českých i zahraničních. Při příležitosti sedmdesátin byl jmenován čestným členem České lékařské společnosti JEP.

Stejně významná a možná i významnější než vědecká činnost je jeho činnost organizační. Dr. Roztočil se podílel na založení České angiologické společnosti ČLS JEP a od roku 2000 je jejím předsedou. Pod jeho vedením se společnost stále rozrůstá a úspěšně spolupracuje s příbuznými odbornými společnostmi domácími i zahraničními. Organizuje každoroční Angiologické dny v Praze, letos již 41. Původní půldenní akce se jeho zásluhou přerodila v dvou a půldenní mezinárodní kongres, který probíhá ve 3 sekcích a zde bývá předneseno asi 140 sdělení. Kongresu se účastní okolo 700 zájemců o angiologii z Česka a Slovenska a z mnoha dalších zemí. Dr. Roztočil zastupoval českou angiologii v Mezinárodní angiologické unii (IUA). Velkým oceněním jeho práce i činnosti české angiologie bylo uspořádání Světového angiologického kongresu v Praze v roce 2012. Dr. Roztočil už po řadu let zastupuje českou angiologii v Mezinárodní angiologické unii (International Union of Angiology).

V letech 2012–2014 byl jejím prezidentem, nyní je past president a také se mu podařilo přesunout sekretariát IUA do Prahy. Velkým úspěchem a oceněním jeho práce pro českou i světovou angiologii bylo uspořádání Světového angiologického kongresu v roce 2012 v Praze. V posledních letech organizoval v Praze pod záštitou IUA mezinárodní letní vzdělávací kurzy pro mladé angiology. Na nich přednáší nejlepší čeští i evropští angiologové. S doc. Puchmayerem, se podílel na založení společnosti Central European Vascular Forum a je činný v jejím vedení. Díky zkušenostem, které získal prací v mezinárodních organizacích, si uvědomil, že pro rozvoj angiologie v Evropě je potřebná Evropská společnost pro vaskulární medicínu (European Society for Vascular Medicine) a přispěl k jejímu vzniku. Přes tyto významné mezinárodní aktivity věnuje dr. Roztočil, hlavní pozornost domácí angiologii. Organizuje každoroční oblíbené dvoudenní postgraduální angiologická sympozia, která se konají v červnu, v posledních letech vždy v příjemném prostřední jižní Moravy. Velkým pomocníkem výboru České angiologické společnosti je Mgr. E. Uhrová z agentury AMCA.

Dr. Karel Roztočil, má velkou zásluhu na tom, že angiologie je u nás samostatný lékařský obor. Spolupracuje se subkatedrou angiologie IPVZ Praha. Byl předsedou akreditační komise ministerstva zdravotnictví a je členem vědecké rady ČLS.

Vedle rozsáhlé organizační i vědecké práce se dr. Roztočil stará o tisíce pacientů. Tato činnost by nebyla možná bez podpory jeho manželky Jany, která je obdařena obrovským pochopením pro manželovy aktivity. Je zřejmé, že šťastné rodinné zázemí s několika vnoučaty, dětmi syna Jana a dcery Kristýnky, Karlovi nepochybně dodává síly do další tvůrčí práce.

Na Karlovi je nejzajímavější, že ani nudná úřednická práce, která však vede ke kýženému výsledku, mu nečiní velké obtíže. Jediné vysvětlení je, „že ho ta práce prostě baví“. Pak ho můžeme jen s obdivem sledovat a přát mu, aby mu tento elán ještě dlouho vydržel.

K jeho významnému jubileu přejeme hodně zdraví a neutuchající elán a za českou angiologii děkujeme za vše, co pro ni vykonal.

Za všechny kolegy a přátele Jiří Spáčil a Alena Broulíková


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2016 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa