41. Angiologické dny


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2016; 62(4): 339
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Tradiční angiologické dny pořádané Českou angiologickou společností České lékařské společnosti J. E. P. se konaly ve dnech 18.–20. února 2016 v hotelu Diplomat v Praze. Zúčastnilo se jich více než 600, angiologů, cévních chirurgů, rentgenologů, internistů a mnoho zástupců dalších oborů. Slavnostnímu zahájení byli přítomni předseda České lékařské společnosti JEP pan profesor Štěpán Svačina a prezident České lékařské komory pan doktor Milan Kubek. Čestná členství získali prof. R. Poledne a doc. M. Cholt z Prahy, MUDr. E. Ambrózy z Bratislavy a prof. C. Dzsinich z Budapešti. Prusíkovu cenu získali D. Ručka et al za práci Arterial stiffening contributes to impairment of cerebrovascular reactivity in patiens with coronary artery disease without carotid stenosis. Linhartovu cenu získala E. Chytilová za monografii Cévní přístupy pro hemodialýzu. Reinišovu cenu obdržel P. Wohlfahrt za publikaci The obesity paradox and surrivors of ischemic stroke. Přerovského cena byla udělena J. Hermanovi za práci Reccurent varicose veins causes and neovascularisation. A 17 year experience. Na kongresu bylo předneseno více než 140 sdělení. Jednání probíhala ve 2 sálech: v jednom se pozornost zaměřila převážně na tepenné nebo žilní choroby a ve druhém sále se probírala další témata, např. lymfologie a mikrocirkulace. Na programu se podílely spřátelené společnosti. Česká společnost pro aterosklerózu zastoupená doc. M. Vrablíkem a doc. J. Piťhou připravila přednášky o současných názorech na dietu a bezpečnou, tedy velmi nízkou hladinu LDL-cholesterolu u pacientů s ICHDK. Prof. R. Poledne přednesl slavnostní Puchmayerovu přednášku Ateroskleróza a zánět při příležitosti udělení čestného členství v naší společnosti. Společnost pro hypertenzi připravila přednášku o sekundární prevenci a prognóze nemocných po cévní mozkové příhodě (prof. R. Cífková), o současných názorech na invazivní léčbu hypertenze (prof. J. Widimský jr) a o významu měření tuhosti tepen (P. Wohlfahrt). Z mnoha různých témat a přednášek lze připomenout jen některé.

Řada sdělení byla věnována antikoagulační léčbě, heparinu v současnosti (J. Fareed, J. Hirmerová, Y. Yao), novým antikoagulanciím (např. J. Kvasnička, M. Penka, D. Karetová, P. Dulíček, R. Malý) a staronovému sulodexidu (G.M. Andreozzi). P. Piťhová a A. Jirkovská připravily přednášky věnované problematice diabetické nohy. Novějším tématem byly přednášky týkající se cévních přístupů (J. Malík aj).

Endovaskulární léčba tepenných chorob byla probírána v několika sekcích. C. Dzsinich, P. Mitáš, L. Kubíček a M. Szostek se věnovali nemocem aorty. Přednášky o kritické končetinové ischemii a přímé přenosy výkonů z Ostravy, Prahy a Třince komentoval D. Kučera.

Velmi zajímavá a navštívená byla sekce věnovaná miniinvazivní léčbě varikózních žil dolních končetin, byly uskutečněny i přímé přenosy z výkonů za použití novějších metod: mechanicko-farmakologická ablace (T. Bureš), laserová ablace (R. Vlachovský, S. Julínek) a radiofrekvenční ablace (R. Dinaj). Varixy a chronická žilní insuficience byly tématy i mnoha dalších přednášek. Léčba pacientů s trombózou žil dolních končetin i po ukončení obvyklé antikoagulační léčby byla shrnuta v několika přednáškách a byl zdůrazněn význam sulodexidu (studie Survet publikovaná v časopise Circulation). Byly připomenuty změny v doporučeních antitrombotické léčby žilního tromboembolizmu podle nejnovějšího vydání ACCP Guidelines, které nejsou českými angiology plně akceptovatelné (J. Hirmerová).

I letos byly uspořádány oblíbené workshopy věnované duplexní sonografii končetinových tepen, žil a hemodialyzačních zkratů (I. Hofírek, D. Musil, M. Vítovec, J. Malík). Velký zájem byl i o elektronické postery.

O vzornou organizaci odborného programu i celého kongresu se postaral jako vždy MUDr. K. Roztočil s velkou pomocí agentury AMCA. Příští kongres se bude konat opět v únoru roku 2017 v Praze a všichni jsou srdečně zváni.

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

drjirispacil@seznam.cz

Cévní ordinace Spamed s.r.o., Praha

www.cevniordinace.cz

Doručeno do redakce 17. 3. 2016


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2016 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa