Významné životní jubileum prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2015; 61(10): 843
Kategorie: Laudationes

Za nedlouho oslaví 80. narozeniny prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. Profesor Marek se narodil v Praze, základní a střední školu vystudoval v Berouně a Lékařskou fakultu UK v Plzni. První 4 popromoční roky strávil v klatovské nemocnici, pak působil rok na interní klinice v Plzni. Na klatovská i plzeňská léta rád vzpomíná. Od roku 1965 pracuje na „své“ 3. interní klinice postupně jako sekundární lékař, odborný asistent, docent a profesor. Od roku 1990 do roku 2001 byl přednostou kliniky. Po dvou atestacích z interny obhájil v roce 1975 kandidátskou práci na téma „Některé klinické a laboratorní projevy akromegalie“, v roce 1979 habilitační práci na téma „Prolaktin“ a v roce 1984 doktorskou disertační práci na téma „Růstový hormon, somatomediny a prolaktin v klinice“. Profesor Marek se tak postupně stal nejvýznamnějším českým klinickým endokrinologem. Publikoval více než 400 prací, z tohoto počtu bylo celkem citováno 310 článků a jejich celkový citační index je 1 500, současný H-index je 23. Profesor Marek navíc zastával více než 20 významných funkcí, např. funkci předsedy vědecké rady ministerstva zdravotnictví, viceprezidenta České lékařské komory, předsedy oborové rady IGA MZ ČR a mnoho dalších. Byl a je funkcionářem několika odborných společností, zejména společnosti endokrinologické, jejímž předsedou byl dlouhých 12 let (2002–2014) a nyní je jejím čestným předsedou. Nejvýznamnějším domácím oceněním pana profesora je nepochybně titul Rytíř českého lékařského stavu, kterým byl poctěn již v roce 1997. Nejvyšším mezinárodním oceněním je čestné členství Evropské endokrinologické společnosti v roce 2014. Profesor Marek je také čestným členem Slovenské a Polské endokrinologické společnosti. Jako člen tzv. Acromegaly Consensus Group publikoval opakovaně mezinárodní doporučení pro léčbu akromegalie. Byl a je hlavním řešitelem a spoluřešitelem řady vědeckých grantů a hlavním řešitelem výzkumného záměru.


Profesor Josef Marek svým příkladem široce zaměřeného internisty, zkušeného endokrinologa, svým korektním, trpělivým a etickým přístupem k pacientům i studentům naučil klinickou medicínu celé generace studentů i mladých lékařů. Byl a je zcela nepochybně jedním z nejvýznamnějších lékařů naší fakulty i naší republiky na přelomu tisíciletí. Z mnoha publikací připomeňme monografii Klinická farmakologie, která se dočkala již několika vydání. Stala se neprodávanější knihou zdravotnických edic nakladatelství Grada a završuje jednu z největších zálib pana profesora, farmakoterapii. Pan profesor je i přes blížící se osmdesátku stále velmi aktivní jak ve své ambulanci, tak i v pedagogické a vědecké činnosti.

Přejeme mu do dalších let hlavně zdraví a ať má možnost ovlivnit výchovu ještě mnoha mediků i lékařů.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,

přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha,

předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.,

primář III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.,

předseda České endokrinologické společnosti

České lékařské společnosti J.E. PurkyněŠtítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2015 Číslo 10
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa