Nová klasifikace vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění

4. 8. 2017

V roce 2015 Komasi a Saeidi navrhli novou klasifikaci vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění ze strany pacientů. Na základě této klasifikace jsou rizikové faktory rozděleny na biologické, environmentální, behaviorální, psychologické a fyziologické.

V roce 2015 Komasi a Saeidi navrhli novou klasifikaci vnímání rizikových faktorů a etiologie kardiovaskulárních onemocnění ze strany pacientů. Na základě této klasifikace jsou rizikové faktory rozděleny na biologické, environmentální, behaviorální, psychologické a fyziologické.

Biologické rizikové faktory zahrnují genetické vlivy, rodinnou anamnézu, věk, pohlaví a etnický původ. Do environmentálních rizikových faktorů patří znečištěné ovzduší, toxické látky, prachové částice, nehygienická voda a pasivní kouření. Pod pojmem fyziologické (či spíše patofyziologické) rizikové faktory je zahrnuta hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidemie a obezita. Behaviorální faktory (faktory chování) zahrnují nevhodnou výživu, kouření cigaret, zneužívání návykových látek a těžkou fyzickou práci. Mezi psychologické rizikové faktory patří stres, zármutek, deprese, hněv, nepřátelství a špatné chování partnerů.

Podle výsledků dvou studií, které hodnotily celkem 1676 osob, věří 2,7−4,3 % pacientů, že příčinou jejich onemocnění jsou biologické rizikové faktory, 3,8−4,4 % pacientů považuje za příčinu environmentální faktory, 31,7−42 % pacientů dává své onemocnění do souvislosti s vlastním chováním (behaviorální faktory) a 36,3−39,2 % pacientů s psychologickými rizikovými faktory. Pouze 11,4 % pacientů poukazuje na rizikové faktory patofyziologické.

Vnímání nemoci má celkem pět dimenzí: identifikaci, příčinu (přesvědčení pacienta), časový průběh, důsledky a léčitelnost choroby. Tato klasifikace může ukázat, jakou představu mají pacienti o příčině svého kardiovaskulárního onemocnění na základě vlastních zkušeností, dostupných informací a sociálního statusu, což může mít vliv nejen na jejich chování ovlivňující zdraví, ale i na vlastní strategii zvládání nemoci.

(ada)

Zdroj: Komasi S., Saeidi M. Presentation of new classification of perceived risk factors and etiologies of cardiovascular diseases. ARYA Atheroscler 2016; 12 (6): 295−296.Štítky
Interné lekárstvo Kardiológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa