Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(4): 267-268
Kategorie: Laudatio

Ač je to stěží uvěřitelné, pan profesor Petr Widimský oslavil 29. března 2014 narozeniny s kulatou šedesátkou. Narodil se v rodině univerzitního profesora Jiřího Widimského, jeho bratr Jiří je také profesorem Univerzity Karlovy (UK) v Praze.

Lékařskou fakultu UK absolvoval v roce 1979 a v témže roce nastoupil na II. interní kliniku nynější 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. Docentem vnitřního lékařství se stal v roce 1992, profesorem je od roku 1998. V roce 2001 se stal přednostou kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK poté, co toto pracoviště nově vzniklo oddělením od interních klinik. Od vzniku Kardiocentra FN Královské Vinohrady a 3. LF UK v roce 1996 je i jeho přednostou.

Profesionální kariéru prof. Widimského charakterizuje všestrannost v oboru kardiologie. Jako jeden z prvých v tehdejším Československu začal s prováděním dvourozměrné echokardiografie, brzy jej však „pohltila“ invazivní kardiologie. V té měl možnost se zdokonalit a dosáhnout vynikající úrovně během ročního pobytu v nizozemském Zwolle a předtím ještě v rotterdamském Thoraxcentru, kde se navíc stal jedním z průkopníků kontrastní echokardiografie. Nejvíce na něj však působil vliv vynikajících invazivních kardiologů z Thoraxcentra Zwolle – ti byli jedni z prvních, kteří se začali věnovat primárním perkutánním koronárním intervencím u infarktu myokardu a svou průkopnickou práci otiskli v New England Journal of Medicine. Petr se stal velkým propagátorem a šiřitelem této metody a má nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že se systematicky zavedla v České republice jako v jednom z prvých států. Předcházela tomu organizace rozsáhlé studie PRAGUE, do níž zapojil řadu nemocnic v Čechách i na Moravě, v níž prokázal přínos léčby infarktů s elevacemi ST ošetřených přímou angioplastikou. Výsledky studie PRAGUE nepochybně přispěly významným způsobem k tomu, že se primární PCI stala součástí každodenní praxe léčby infarktů myokardu v ČR i ve většině vyspělých států. Patří mezi naše nejcitovanější práce a stala se součástí evropských i českých doporučení, později organizoval celou sérii dalších úspěšných studií řady PRAGUE 1–14. Prof. Widimský byl plným právem za uvedené zásluhy v invazivní léčbě infarktu myokardu oceněn nejvyšším vyznamenáním ČR za vědu „Česká hlava“.

Kdybych měl provést výčet všech funkcí, které Petr za svého života zastával, zabralo by to více stran. Byly to na jedné straně akademické funkce, z nichž nejvyšší byla funkce prorektora Univerzity Karlovy pro rozvoj, v současnosti je proděkanem 3. LF UK pro vědu a akademické postupy. I přes své velké zatížení rád a dobře učí, napsal několik významných učebnic, které hrají zásadní roli v naší výuce kardiologie a pneumologie. Byl členem prvých „porevolučních“ akademických senátů jak naší fakulty, tak i senátu celouniverzitního.

Další důležitou součástí jeho činností je práce v odborných společnostech. Jako jeden z prvních evropských kardiologů obdržel čestný titul Founding Fellow of the European Society of Cardiology (diplom č. 29). Čtyři roky byl členem výboru Evropské kardiologické společnosti, po jedno volební období byl dokonce jejím viceprezidentem a 16 národními kardiologickými společnostmi byl nominován na jejího předsedu. V současnosti je prezidentem České kardiologické společnosti. Je zakladatelem a prvním předsedou celoevropského projektu Stent For Life organizovaného Evropskou asociací intervenční kardiologie (EAPCI). V roce 2001 byl přizván Ministerstvem zdravotnictví provincie Ontario jako zahraniční expert ke spolupráci na programu rozvoje invazívní kardiologie v Kanadě. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů (např. European Journal of Cardiology, Acute Cardiac Care, Cardiology, Cor et Vasa).

Zcela zásadní je však jeho produkce vědecká, která jej řadí na úroveň výjimečnou i ve světovém měřítku. Z téměř 500 jeho publikací je polovina registrována v PubMed, prof. Widimský je dále prvním autorem nebo spoluautorem 19 monografií (z toho 5 zahraničních). K 1. říjnu 2013 bylo možno dohledat ve Web of Science 12 516 citací jeho prací, Hirschův index měl 38! Pravidelně je zvaným řečníkem nejprestižnějších světových kardiologických kongresů, jeho práce jsou přijímány k prezentaci v nejvýznamnějších sekcích. Jako příklad může sloužit výčet jeho přednášek v nejprestižnějších „Hot Lines“ či „Late Breaking“ Clinical Trials evropských a amerických kongresů (ESC, ACC): 1999 ESC: PRAGUE-1, 2000 ESC: VINO, 2002 ESC: PRAGUE-2 (30-day outcomes), 2002 ESC: PRAGUE-4 (Early surgical outcomes), 2002 TCT: PRAGUE-2 (30-day outcomes), 2004 ACC: PRAGUE-4 (1-year CAG outcomes), 2006 ECC: PRAGUE-2 (5-years f-u), 2007 ESC: PRAGUE-8, 2009 ESC: PRAGUE-7, 2012 ESC: PRAGUE-12, 2013 ACC: PRAGUE-6 a naposledy v sekci Hot Lines v září roku 2013 na Evropském kardiologickém kongresu v Amsterdamu studie PRAGUE 14. Myslím, že k tomu už není vůbec co dodat. V roce 2013 byl pozván organizátory Evropského kardiologického kongresu v Amsterdamu, aby proslovil slavnostní „Grünzigovu přednášku“, což patří k nejvyšším poctám, kterými se může pyšnit jen několik nejvýznamnějších světových invazivních kardiologů. Prof. Widimský je navíc kardiologem s velikou šíří znalostí oboru kardiologie. V minulosti složil i atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a patří mezi těch nepříliš mnoho kardiologů, kteří mají velmi slušný přehled i o oboru interny jako celku.

Není divu, že za celou tuto činnost „posbíral“ řadu významných ocenění. Úplně prvým bylo vítězství v soutěži mladých kardiologů států střední a východní Evropy v roce 1984, z dalších to jsou četná vyznamenání Evropské kardiologické společnosti (např. Stříbrná pamětní medaile ESC). V roce 2007 byl jmenován čestným členem Britské kardiologické společnosti (BCS Honorary Member), byl zvolen členem České lékařské akademie. Své pracoviště – Kardiologickou kliniku 3. LF UK a FN Královské Vinohrady – zásadním způsobem rozvinul a je především jeho zásluhou, že má výborný zvuk – např. v roce 2008 bylo zařazeno mezi 8 evropských „Centers of Excellence“, což bylo publikováno m.j. i v časopise Circulation.

Obr. 1. Na koronární jednotce
Na koronární jednotce

Prof. Widimský rád cestuje – společně jsme procestovali mnoho zemí, má rád především hory. Rád čte dobré knihy, zvláště literaturu faktu. Věnuje se řadě sportů – již během studia na fakultě založil oddíl softballu a baseballu TJ Medicína Praha a působil 17 let jako jeho předseda, trenér a hrající kapitán. V roce 1986 vedl svůj tým v památném zápase proti výběru USA, který byl tou dobou na turné po Evropě. Svou aktivní dráhu v tomto sportu zakončil ročním působením v holandském klubu HSV Spijkenisse v době svého výzkumného pobytu v Rotterdamu. Dnes se věnuje především turistice, cyklistice a pravidelně běhá.

Na posledním místě bych rád uvedl ještě to, co se sice v profesním životopise běžně neuvádí, ale v reálném životě je velmi důležité. Pod vnější slupkou ctižádostivého a úspěšného člověka se skrývá dobré srdce (a to teď nemyslím ve smyslu kardiologickém) a citlivá duše. Prof. Widimský je velmi slušným a férovým člověkem, u něhož dominuje naprostá poctivost ve všem konání včetně vědy.

Obr. 2. V Karolinu při předávání čestného doktorátu profesoru Eugenu Braunwaldovi
V Karolinu při předávání čestného doktorátu profesoru Eugenu Braunwaldovi

Věk 60 let není jistě pro Petra žádným velkým předělem. Bylo mu dáno dobré zdraví, které si dále upevňuje zdravým životním stylem a sportem. Ze dvou manželství má celkem 5 dětí, má velmi příjemnou, hezkou a milující manželku.

Petře, chtěl bych Ti popřát jménem svým, ale i jménem spolupracovníků a přátel všechno nejlepší do dalších let a současně vyslovit naději, že budeme moci ještě dlouhou dobu spolupracovat a být Tvými přáteli.

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., FESC

pavel.gregor@fnkv.cz

III. interní kardiologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

www.fnkv.cz

Doručeno do redakce: 18. 12. 2013


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2014 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa