Úvodní slovo


Autoři: A. Šmahelová
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(4): 267
Kategorie: 11. celostátní diabetologické sympozium „Diabetes a angiologie“
, Hradec Králové, 5.– 6. června 2009

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

ačkoliv je obor diabetologie u nás etablován již několik desítek let, stále hledáme cesty, jak jeho pozici obhájit. Domnívám se, že není pochyb o tom, že jde o obor, který pojímá medicínu v širokých souvislostech. Jistě je významným dílčím oborem interny, ale problematikou diagnostiky a léčby komplikací přesahuje široce rámec vnitřních nemocí. Diabetolog by měl fungovat jako skutečný specialista, tedy řešit problémy, které již nejsou v kompetenci praktického lékaře či internisty. Současně by měl být tím, kdo určuje primárně základní strategii léčby u nově diagnostikovaného diabetu a poskytuje konziliární vyšetření.

Soubor přednášek, převedený do tištěné formy, který dostáváte v letošním 4. čísle časopisu Vnitřní lékařství, je jistě možno považovat za další důkaz rozsáhlosti a mezioborového prolínání diabetologie, k nimž dochází „díky“ komplikacím léčené komplexní metabolické poruchy. To, že přednášky ze sympozia nekončí pouhou prezentací či abstraktem, ale jsou otištěny v renomovaném odborném časopisu, je zásluhou jeho šéfredaktora primáře MU Dr. Petra Svačiny. Dovolte, abych mu –  tak jako každý rok –  za jeho pomoc poděkovala. Není jistě náhoda, že v záplavě mnoha odborných časopisů, ať již založených v novém režimu před 20 lety nově nebo s dlouhou historií, časopis Vnitřní lékařství představuje dlouhodobou tradici i trvající kvalitu. Jistě i proto se stále těší přízni odborné veřejnosti.

Za téma 11. diabetologického sympozia jsem zvolila problematiku cévních onemocnění u diabetiků. Ucelený systém postgraduálních přednášek tak zahrnul patogenezi cévního postižení u diabetu, průběh, prevenci, ale i vyšetření a léčbu cévních komplikací u diabetiků i tematiku vztahující se k orgánovému postižení diabetiků jako vyústění cévního postižení. Tyto přednášky přináší číslo Vnitřního lékařství, které se vám dostává do rukou.

Dámy a pánové, pro tento rok připravuji na dny 4. a 5. června 2010 opět v Hradci Králové již 12. celostátní diabetologické sympozium se zaměřením na společné problémy diabetologie a gastroenterologie, na které vás již dnes srdečně zvu.

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
www.fnhk.cz
e-mail: smahelov@lfhk.cuni.cz

Doručeno do redakce: 3. 1. 2010


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2010 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa