XXVIII. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci


Autoři: P. Horák
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(7-8): 679
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 4.–5. června 2009 se v Olo­mouci konaly XXVIII. dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Tato konference se koná každoročně střídavě v Olomouci a v Martině.

Dny mladých internistů probíhají pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. Kongres organizovala III. interní klinika LF UP a FN Olomouc za pomoci Konferenčního centra UP Olomouc, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. V. Ščudla, koordinátorem konference doc. P. Horák a za sekci mladých internistů ČIS se na organizaci setkání podílel MUDr. J. Václavík.

XXVIII. dnů mladých internistů se aktivně účastnilo 90 mladých lékařů mladších 35 let s proporcionálním zastoupením účastníků z České republiky a ze Slovenska. Konference se účastnilo také několik studentů lékařských fakult. Konference se aktivně účastnili lékaři nejen z fakultních, ale i z okresních nemocnic obou republik. Abstrakta jednotlivých sdělení byla díky vstřícnosti šéfredaktora prim. MUDr. P. Svačiny publikována v časopise Vnitřní lékařství [Vnitř Lék 2009; 55 (Suppl 1): 153–194]. Uvedené číslo Vnitřního lékařství obdrželi všichni účastníci již při registraci.

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v malých posluchárnách Teoretických ústavů LF UP formou 3 paralelních sekcí. Silně byla zastoupena kardiologická (23 příspěvků) a gastroenterologická problematika (19 příspěvků), ale samostatné sekce byly věnovány také diabetologii a endokrinologii, nefrologii, metabolizmu, revmatologii s pneumologií a variím.

Konference mladých internistů se zúčastnil čestný předseda České internistické společnosti prof. MUDr. K. Horký, spolupořadatelé konference profesorMUDr. M. Mokáň, doc. MUDr. P. Ga­lajda, prim. MUDr. P. Makovický z I. internej kliniky JLF a MFN v Martine a doc. MUDr. A. Martínek, děkan Fakulty zdravotních věd Ostravské univerzity. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Úroveň většiny příspěvků byla neobyčejně dobrá, prezentace byly dokumentovány kvalitní dataprojekcí z Powerpointu. Předsednictví jednotlivých sekcí se zhostila mimo hostí také řada odborníků z I., II. a III. interní kliniky a kliniky pneumologie FN a LF UP Olomouc. Odborný program zpestřila odpolední plavba na raftech kolem historického jádra Olomouce po Mlýnském potoce a společenský večer v restauraci Captain Morgan’s.

Na závěr pátečního programu čekalo komisi obtížné rozhodování v rámci výběru oceněných přednášek. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Londýně. Touto cenou byly oceněny přednášky MUDr. G. Dostálové z II. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze „Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných: diagnóza nebo příznak?“ a přednáška MUDr. A. Farkaše z I. interní kliniky JLF UK a MFN Martin „Mediastinální radioterapia jako etiologicky faktor závažnej formy ischemickej choroby srdca“. Cenou děkana LF UP Olomouc byla odměněna přednáška „Fibromyalgie a její vliv na hodnocení aktivity revmatoidní artritidy“, prezentovaná MUDr. J. Tomšem z II. interní kliniky FN a LF UK Hradec Králové. Dále byly oceněny 2 nejvýše hodnocené prezentace v každé z jednotlivých sekcí.

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a hodnocením konference garantem setkání prof. V. Ščudlou, který ocenil dvoudenní setkání po odborné i společenské stránce i jako příležitost neformálního setkávání lékařů a vyzvedl vysokou úroveň přednášek i jejich vesměs zdařilou prezentaci. Vyjádřil rovněž poděkování spolupracovníkům z III. interní kliniky za zdařilou organizaci XXVIII. dnů mladých internistů a sponzorům setkání za finanční podporu. Prof. M. Mokáň pozval všechny mladé lékaře na XXIX. dny mladých internistů, pořádané I. internou klinikou JLF UK v Martine v příštím roce. Na samotný závěr setkání promítnul MUDr. J. Václavík snímky z plavby na raftech. Lze konstatovat, že šlo po stránce organizační, odborné i společenské o zdařilé setkání mladých lékařů obou republik, které svým průběhem navázalo na bohatou tradici předcházejících ročníků. 

Doručeno do redakce: 16. 6. 2009

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

www.fnol.cz

e‑mail: Pavel.Horak@fnol.cz 


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2009 Číslo 7-8
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa