KVÍZ


Vyšlo v časopise: Urol List 2005; 3(4): 80

Vážené kolegyně a kolegové,

ve snaze zvýšit možnosti českých urologů stát se členy European Association of Urology (EAU) jsme se společně s vydavatelem rozhodli k následujícímu kroku.

V každém čísle Urologických listů zveřejníme vždy několik otázek, na které budete moci odpovědět (formou testu). Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který bude mít uhrazen členský poplatek v EAU na dobu jednoho roku (z tohoto členství plyne mj. bezplatné zasílání časopisu European Urology a snížení registračního poplatku na kongresech EAU).

OTÁZKY TOHOTO ČÍSLA JSOU NÁSLEDUJÍCÍ (správná je vždy jen jedna odpověď)

1) Nejvýznamnějším prognostickým faktorem pro stanovení předpovědi přežití u pacienta s karcinomem penisu je:

 • a) přítomnost metastáz v lymfatických uzlinách
 • b) stupeň histologické diferenciace (grade)
 • c) stadium primárního nádoru
 • d) vaskulární invaze primárního nádoru
 • e) rozsah postižení lymfatických uzlin

2) Operační stanovení stadia postižení ingvinálních lymfatických uzlin je doporučováno u níže uvedených podmínek s výjimkou:

 • a) stadia nádoru Ta
 • b) stadia primárního nádoru T2 a vyššího
 • c) přítomnosti vaskulární invaze u primárního nádoru
 • d) přítomnosti primárního nádoru se špatnou histologickou diferenciací (vysoký grade)
 • e) palpačně hmatné adenopatie tříselních uzlin

3) Strategie pečlivého sledování (watchful waiting) oblasti třísel u pacientů bez palpačně hmatné adenopatie v této oblasti je doporučována při následujících stavech s výjimkou:

 • a) primární nádor stadia TIS
 • b) primární nádor stadia Ta
 • c) primární nádor stadia T1, grade I
 • d) primární nádor stadia T1, grade II
 • e) pacient nedodržující doporučený režim sledování

4) Všechny z následujících výkonů v tříselné oblasti byly spojeny s falešně negativními nálezy s výjimkou::

 • a) biopsie tříselných uzlin
 • b) superficiální ingvinální lymfadenektomie
 • c) lymfadenektomie sentinelové uzliny
 • d) aspirační jehlové cytologie
 • e) biopsie sentinelové uzliny

5) Pokud se týká přirozeného průběhu onemocnění karcinomem penisu, je pravdivé následující tvrzení:

 • a) metastázy primárního nádoru často primárně postihují plíce, játra nebo kosti
 • b) lymfatická drenáž primárního nádoru je ve většině případů pouze ipsilaterální
 • c) iniciální šíření metastáz často zahrnuje šíření z kavernóz­ních těles do pánevních lymfatických uzlin
 • d) iniciální šíření metastáz často zahrnuje ingvinální lymfa­tické uzliny pod fascia lata
 • e) iniciální šíření metastáz zahrnuje ingvinální lymfatické uzliny nad fascia lata

6) Adjuvantní nebo neoadjuvantní chemoterapii můžeme zvažovat jako doplňující léčbu k operačnímu řešení u všech následujících tvrzení s výjimkou:

 • a) nádorové postižení jedné pánevní lymfatické uzliny
 • b) šíření nádoru mimo hranice postižených lymfatických uzlin
 • c) fixované ingvinální lymfatické uzliny
 • d) dvě unilaterální lymfatické uzliny s fokálními metastázami
 • e) jedna v průměru 6 cm velká lymfatická uzlina

Zodpovězené testové otázky (zakřížkováním správné varianty) zašlete, prosím, nejpozději do 28. 2. 2006 na adresu

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FNBrno

Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

dpacik@fnbrno.cz


Štítky
Detská urológia Urológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa