Autotransfuze v České republice v roce 2007


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,14, 2008, No. 4, p. 195-196.
Kategorie: Zprávy odborných společností

Dotazníkem „Autotransfuze“ bylo obesláno 78 zdravotnických zařízení (ZZ), odpověď zaslalo 76 ZZ. Statistika zahrnuje cca 99 % předoperačních autologních odběrů provedených v ČR. Procento pokrytí výkonů akutní normovolemické hemodiluce a perioperačního sběru krve nelze stanovit.

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

Tab. 1. Autotransfuze v České republice v roce 2007– odběry
Autotransfuze v České republice v roce 2007– odběry
Vysvětlivky: PK = plná krev; ZZ = zdravotnické zařízení; ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve; PAO = předoperační autologní odběr

Tab. 2. Autotransfuze v České republice v roce 2007 – transfuzní přípravky
Autotransfuze v České republice v roce 2007 – transfuzní přípravky
Vysvětlivky: TP = transfuzní přípravek; PK = plná krev; EBR = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované; ER = erytrocyty resuspendované; E = erytrocyty; PA= plazma z aferézy; TB = trombocyty z buffy-coatu; TA= trombocyty z aferézy; EBRA = erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované z aferézy; spotřebováno = zahrnuje všechny přípravky s obsahem erytrocytů spotřebované v krevních skladech ZZ, které se účastnily dotazníkové akce

Tab. 3. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2007.
Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech u dárců krve a krevních složek v roce 2007.
Vysvětlivky: záchyt pozitivit je uveden v promilích; HIV = protilátky a antigen HIV; HCV = protilátky anti-HCV; TP = protilátky proti původci syfilis; + = pozitivita potvrzená konfirmačními testy

Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2007.
Graf 1. Podíl autologních odběrů plné krve na celkovém počtu odběrů plné krve v roce 2007.

Předoperační autologní odběry v letech 2002 až 2007. 
Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy
Graf 2. Předoperační autologní odběry v letech 2002 až 2007. Vysvětlivky: odběry = počet provedených předoperačních odběrů autologní plné krve; PK = počet vyrobených autologních plných krví; ER = počet vyrobených autologních erytrocytových transfuzních přípravků; plazma = počet vyrobených jednotek autologní plazmy

Další druhy autotransfuzí v letech 2002 až 2007. Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve, PA = plazmaferéza; EA = erytrocytaferéza
Graf 3. Další druhy autotransfuzí v letech 2002 až 2007. Vysvětlivky: ANH = akutní normovolemická hemodiluce; PSK = perioperační sběr krve, PA = plazmaferéza; EA = erytrocytaferéza

Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2007. 
Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích
Graf 4. Záchyt pozitivit v povinných mikrobiologických testech v roce 2007. Vysvětlivky: jedná se o pozitivity konfirmované v NRL; HCV = virus hepatitidy C; TP = protilátky proti původci syfilis; uvedeno v promilích

Poděkování: Děkuji všem kolegyním a kolegům za spolupráci.


Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2008 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa