Etanolom-indukovaná ketoacidóza: potenciálna príčina smrti u chronických alkoholikov


Etanolom-indukovaná ketoacidóza: potenciálna príčina smrti u chronických alkoholikov

Súdni lekári sa v každodennej praxi stretávajú s mnohými prípadmi náhlych úmrtí, ktoré musia zhodnotiť z viacerých aspektov, zatiaľ čo ich hlavnou úlohou je stanoviť príčinu smrti. Často sa stáva, že pitevný nález je nešpecifický a aj po vykonaní histologickej diagnostiky a laboratórnych vyšetrení ostáva príčina smrti nejasná. V zahraničí je bežnou rutinou vykonať toxikologické vyšetrenia so skríningom prchavých látok a čo najvyťažujúcejší biochemický rozbor dostupných biologických materiálov. Avšak, z mnohých dôvodov, paušálne vyšetrenie v takomto rozsahu si pracoviská u nás nemôžu dovoliť. Preto lekár priamo pri pitve čelí dôležitému rozhodnutiu: aký materiál odoberie a najmä, aké vyšetrenie navrhne vykonať. Keďže mnohé chorobné stavy sa prejavujú len rozvratom vnútorného prostredia organizmu, morfologický korelát v podobe orgánového nálezu môže pri pitve chýbať. Autori predloženého článku chcú preto pripomenúť, že najmä v prípadoch úmrtí jedincov s anamnézou chronického konzumu alkoholu, treba myslieť na možnosť alkoholickej ketoacidózy. Tento špecifický stav si za účelom konfirmácie vyžaduje vykonať cielené laboratórne vyšetrenia, výsledky ktorých, ak sú „naordinované“ správne, poskytnú lekárovi možnú príčinu smrti. Na potvrdenie diagnózy nestačí len stanoviť koncentráciu acetónu, ktorý býva zvýšený aj pri iných typoch ketóz (diabetes mellitus, hladovanie), ale je treba stanoviť koncentráciu betahydroxybutyrátu v krvi, ktorý je prvoradým markerom tohto typu metabolickej dysbalancie.

Kľúčové slová:
alkoholická ketoacidóza – chronický alkoholizmus – náhle úmrtia


Autoři: Ivana Komáreková;  Martin Janík
Působiště autorů: Institute of Forensic Medicine and Medicolegal Expertises, Jessenius Medical Faculty in Martin, Comenius University, Slovak Republic
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 59, 2014, No. 4, p. 48-50
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Súdni lekári sa v každodennej praxi stretávajú s mnohými prípadmi náhlych úmrtí, ktoré musia zhodnotiť z viacerých aspektov, zatiaľ čo ich hlavnou úlohou je stanoviť príčinu smrti. Často sa stáva, že pitevný nález je nešpecifický a aj po vykonaní histologickej diagnostiky a laboratórnych vyšetrení ostáva príčina smrti nejasná. V zahraničí je bežnou rutinou vykonať toxikologické vyšetrenia so skríningom prchavých látok a čo najvyťažujúcejší biochemický rozbor dostupných biologických materiálov. Avšak, z mnohých dôvodov, paušálne vyšetrenie v takomto rozsahu si pracoviská u nás nemôžu dovoliť. Preto lekár priamo pri pitve čelí dôležitému rozhodnutiu: aký materiál odoberie a najmä, aké vyšetrenie navrhne vykonať. Keďže mnohé chorobné stavy sa prejavujú len rozvratom vnútorného prostredia organizmu, morfologický korelát v podobe orgánového nálezu môže pri pitve chýbať. Autori predloženého článku chcú preto pripomenúť, že najmä v prípadoch úmrtí jedincov s anamnézou chronického konzumu alkoholu, treba myslieť na možnosť alkoholickej ketoacidózy. Tento špecifický stav si za účelom konfirmácie vyžaduje vykonať cielené laboratórne vyšetrenia, výsledky ktorých, ak sú „naordinované“ správne, poskytnú lekárovi možnú príčinu smrti. Na potvrdenie diagnózy nestačí len stanoviť koncentráciu acetónu, ktorý býva zvýšený aj pri iných typoch ketóz (diabetes mellitus, hladovanie), ale je treba stanoviť koncentráciu betahydroxybutyrátu v krvi, ktorý je prvoradým markerom tohto typu metabolickej dysbalancie.

Kľúčové slová:
alkoholická ketoacidóza – chronický alkoholizmus – náhle úmrtia


Zdroje

1. Straka Ľ, Žúbor P, Novomeský F, et al. Fatal alcohol intoxication in women: A forensic autopsy study from Slovakia. BMC Public Health 2011; 11: 924.

2. Kováč P, Bobrov N, Fiala P. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vyd. Bratislava. Iura Edition, 2005. 332 s.

3. Straka Ľ, Novomeský F, Macko V, Krajčovič J. The ritual suicide of Japanese girl in Slovak Republic. Leg Med 2009; 5(S1): 506–507.

4. Hejna P, Šafr M, Zátopková L, Straka Ľ. Complex suicide with black powder muzzle loading derringer. Forensic Sci Med Pathol 2012; 8(3): 296–300.

5. Krajčovič J, Janík M, Novomeský F, et al. Suicidium consummatum: alkohol ako rizikový faktor. Fol Soc Med Leg Slov 2012; 2(2): 98–101.

6. McGuire LC, Cruickshank AM, Munro PT. Alcoholic ketoacidosis. Emerg Med J 2006; 23(6): 417–420.

7. Yanagawa Y, Hirano Y, Takemoto M et al. Characteristics of Severe Alcoholic Ketoacidosis with a Reversible Visual Disturbance. J Clinic Toxicol 2011; S7: 001.

8. Copeland AR. Sudden death in the alcoholic. Forensic Sci Int 1985; 29: 159–169.

9. Denmark LN. The investigation of beta-hydroxybutyrate as a marker for sudden death due to hypoglycaemia in alcoholics. Forensic Sci Int 1993; 62(3): 225–32.

10. Kadiš P, Balažic J, Marolt VF. Alcoholic ketoacidiosis: a cause of sudden death of chronic alcoholics. Forensic Sci Int 1999; 103(1): S53–S59.

11. Straka Ľ, Štuller F, Novomeský F. Letálne intoxikácie alkoholom a úmrtia v ťažkom stupni opitosti v regióne severného Slovenska v rokoch 1994–1996 a 2003–2005: súdnolekárska komparatívna štúdia. Soud Lek 2008; 53(1): 2–7.

12. Straka Ľ, Novomeský F, Krajčovič J, Štuller F: Súdnolekárska alkohológia, Martin, Osveta, 2011: 146.

13. Thomsen JL, Simonsen KW, Felby S et al. A prospective toxicology analysis in alcoholics. Forensic Sci Int. 1997; 90(1-2): 33-40.

14. Thomsen JL, Felby S, Theilade P et al. Alcoholic ketoacidosis as a cause of death in forensic cases. Forensic Sci Int 1995; 75(2–3): 163–71.

15. Sibaï K, Eggimann P. Alcoholic ketoacidosis: not rare cause of metabolic acidosis. Rev Med Suisse 2005; 1(32): 2106, 2108–10, 2112–2115.

16. Iten PX, Meier MJ. Beta-hydroxybutyric acid--an indicator for an alcoholic ketoacidosis as cause of death in deceased alcohol abusers. Forensic Sci 2000; 45(3): 624–632.

17. Pounder DJ, Stevenson RJ, Taylor KK. Alcoholic ketoacidosis at autopsy. J Forensic Sci 1998; 43(4): 812–816.

18. Fulop M. Alcoholic ketoacidosis. Endocrinol Metab Clin North Am 1993; 22(2): 209–219.

19. Caspar CB, Risti B, Iten PX et al. Alcoholic ketoacidosis. Schweiz Med Wochenschr 1993; 123(41): 1929–1934.

20. Elliott S, Smith C, Cassidy D. The post-mortem relationship between beta-hydroxybutyrate (BHB), acetone and ethanol in ketoacidosis. Forensic Sci Int 2010; 198(1–3): 53–57.

21. Thompson CJ, Johnston DG, Baylis PH et al. Alcoholic ketoacidosis: an underdiagnosed condition? British medical journal 1986; 292: 463–465.

22. Platia EV, Hsu TH. Hypoglycemic coma with ketoacidosis in nondiabetic alcoholics. West J Med 1979; 131: 270–276.

23. Cristian Palmiere, Patrice Mangin. Postmortem chemistry update part I. Int J Leg Med 2012; 126(2): 187–198.

24. Cooperman MT, Davidoff F, Spark R et al. Clinical Studies of Alcoholic Ketoacidosis. Diabetes 1974; 23(5): 433–439.

25. Gilles Gary. How to Read Blood Ketone Test Results. [online] [cit. 12.11.2013] Dostupné na: http://type1diabetes.about.com/od/technologyandequipment/p/How-To-Read-Blood-Ketone-Test-Results.htm

26. The National Academy of Clinical Biochemistry, Laboratory Medicine Practice Guidelines. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. [online] [cit. 25.2.2014] Dostupné na: http://www.aacc.org/members/nacb/LMPG/OnlineGuide/PublishedGuidelines/diabetes_update/Documents/Chapter%208.pdf

27. Deuel HJ, Gulick M. Studies on ketosis. I. The sexual variation in starvation ketosis. J Biol Chem 1932; 96: 25–34.

28. Moorhouse JA, Steinberg J, Rosen NJ. Sex difference in serum free fatty acid levels in diabetic subjects. J Clin Endocrinol Metab 1963; 23: 1080–1089.

29. Komáreková I, Straka Ľ, Novomeský F, Hejna P. Gender differences in alcohol affection on an individual. Soud lek 2013; 58(3): 76–79.

30. Holm KM, Linnet K, Rasmussen BS et al. Determination of ketone bodies in blood by headspace gas chromatography-mass spectrometry. J Anal Toxicol 2010; 34(9): 549–554.

31. López-Soriano FJ, Argilés JM. Simultaneous determination of ketone bodies in biological samples by gas chromatographic headspace analysis. J Chromatogr Sci 1985; 23(3): 120–123.

32. Felby S, Nielsen E, Thomsen JL. The postmortem distribution of ketone bodies between blood, vitreous humor, spinal fluid, and urine. Forensic Sci Med Pathol 2008; 4(2): 100–107.

33. Hockenhull J, Dhillo W, Andrews R et al. Investigation of markers to indicate and distinguish death due to alcoholic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state using post-mortem samples. Forensic Sci Int 2012; 10;214(1–3): 142–147.

34. Umpierrez GE, DiGirolamo M, Tuvlin JA et al. Differences in metabolic and hormonal milieu in diabetic- and alcohol-induced ketoacidosis. J Crit Care 2000; 15(2): 52–59.

35. Mihai B, Lăcătuşu C, Graur M. Alcoholic ketoacidosis. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2008; 112(2): 321–326.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2014 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa