4. Česko-Slovenský sjezd soudního lékařství


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 59, 2014, No. 4, p. 51
Kategorie: Zpráva ze sjezdu

Ve dnech 15. – 16. května 2014 se konal již tradiční, 4. společný sjezd soudního lékařství a toxikologie. Tentokrát Praha se ujala pořadatelství Česko-Slovenského sjezdu s mezinárodní účastí, konkrétně všechna čtyři pražská pracoviště soudního lékařství. „Zkušeným“ prezidentem sjezdu byl prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Praha zvolila za místo konání hotel Duo, který se nachází na severním okraji hlavního města, s dobrou dostupností Pražské integrované dopravy i s možností bezproblémového příjezdu po vlastní ose osobní dopravou.


Záštitu nad sjezdem přijaly tři Lékařské fakulty UK Praha a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, dále čtyři pražské fakultní nemocnice, kde jsou v Praze dislokovány Ústavy soudního lékařství. Vlastní odborné jednání bylo otevřeno významnými osobnostmi, konkrétně prorektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Janem Škrhou, DrSc., MBA a přednesenou zdravicí významného hosta, který se bohužel omluvil několik dnů před zahájením sjezdu, ale jejíž text přednesl prof. Hirt. Tou významnou osobností, která již delší dobu projevuje velký zájem o dění na české a slovenské soudně lékařské scéně, byl prezident IALM (International Academy of Legal Medicine) prof. Ferrara. Před vlastním zahájením jednání byla ještě předána významná ocenění osobnostem našich odborných společností. MUDr. Aleně Lysenkové a prim. MUDr. Michalu Beranovi, Ph.D. předali diplom čestného členství naší odborné společnosti její předseda doc. MUDr. František Vorel, CSc. a prezident sjezdu prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Medaili společnosti převzal čestný host prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D.

Po oficiálním zahájení nastal maraton odborných sdělení, který byl rozdělen v průběhu dvou dnů do celkem 9 bloků. První a poslední bloky byly společné ve velkém kongresovém sále hotelu Duo, dalších 6 bloků proběhlo paralelně ve dvou sousedících sálech, které umožnily účastníkům sjezdu volbu programu podle vlastního uvážení. V průběhu dvou jednacích dnů zaznělo neuvěřitelné množství 55 orálních sdělení. Čtvrteční odpoledne bylo věnováno diskusi v posterovém bloku, kde se živě rokovalo před 40 postery, za velkého zájmu posluchačů i autorů. Díky profesionálně moderované diskusi prim. Zeleným a Ing. Černou bylo možné strávit příjemné pracovní odpoledne, které bylo ozdobeno účastí autorů z 8 zemí, včetně Bulharska, Itálie, Japonska, Maďarska, Spolkové republiky Německo a Turecka. Hladkému průběhu všech bloků ústních sdělení přispěli všichni předsedající i řečníci, kteří dodržením desetiminutového limitu pro referáty umožnili nejen přednesení řady zajímavých poznatků, ale přenesení diskuse z vyhrazeného časového prostoru i do kuloárů. Hlavními tématy našeho společného sjezdu byla náhlá a násilná úmrtí, dopravní nehody, forenzní a klinická toxikologie, vojenská toxikologie, dále forenzní a molekulární biologie. Zahajující přednáškou byla „Virtuální pitva“ doc. Hejny, pomyslné otevření okénka do budoucnosti. Tou budoucností můžeme predikovat zájmem řady mladých autorů velmi dobrých odborných sdělení, která byla vhodně doplněna velmi kvalitními referáty již zkušených kolegů.

<i>Prof. Fryc při závěrečném hodnocení kongresu</i>
<i>Prof. Fryc při závěrečném hodnocení kongresu</i>

Jaký byl zájem o 4. Česko-Slovenský sjezd lze dovodit z účasti 230 registrovaných osob, což organizátory mile potěšilo i zavazovalo. Kromě soudních lékařů, toxikologů, genetiků a dalších medicínských pracovníků se sjezdu účastnili i studenti lékařských fakult, dále policisté, státní zástupci, soudci a další. Na tomto místě je vhodné poděkovat i bohaté účasti zástupců z řad odborných firem, bez jejichž podpory by bylo nemyslitelné zorganizovat takovou mimořádnou a dle ohlasu mnohých i odborně hodnotnou a společensky příjemnou akci. Závěrečné a příznivé zhodnocení sjezdu přednesl prof. MUDr. Oldřich Fryc, který vyzvedl nejen vysokou odbornou úroveň všech sdělení, ale i přátelskou a pracovní náladu, která se linula celým průběhem kongresu. Za zdárný průběh sjezdu všem účastníkům děkujeme.

Za organizační výbor

plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2014 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa