8th International Symposium Advances in Legal Medicine


Autoři: J. Šidlo;  J. Šikuta
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 2, p. 36
Kategorie: Zpráva z konference

Medzinárodné sympózium „Pokroky v súdnom lekárstve“ sa koná od roku 1990 raz za tri roky striedavo v Japonsku a v Nemecku. Hlavnými organizátormi sú Nemecká a Japonská spoločnosť súdneho lekárstva. V Nemecku je organizácia sympózia spojená s organizáciou dní Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva. Dňa 26. až 30. septembra 2011 (od pondelka do piatku) sa konalo vo Frankfurt am Main hlavnom meste spolkovej krajiny Hessensko už 8. medzinárodné sympózium „Pokroky v súdnom lekárstve“ spojené s jubilejnými 90. Dňami Nemeckej súdnolekárskej spoločnosti (90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin). Hlavným organizátorom a hostiteľom podujatia bol miestny  Institut für Rechtsmedizin v spolupráci s Johann Wolfgang Goethe Universität.

Sympózium otvoril dňa 26.09. slávnostným príhovorom prezident sympózia prof. Hansjürgen Bratzke, nasledovali príhovory premiéra Hessenska, rektora univerzity, dekana lekárskej fakulty, riaditeľa fakultnej nemocnice a prezidentov odborných spoločností. Následne boli udelené ocenenia za prínos v súdnom lekárstve prof. Parzellerovi z Frankfurtu, prof. Küpperovi z Essenu a prof. Maithovi z Kielu, ktoré boli spojené s prezentáciou ich prác „Gene doping and German law“, “Succinylcholine in forensic toxicology – the trouble with being too „relaxed“ a „Loss of neuronal MAP2-expression in brain death cases“.

Počas štyroch dní bolo prezentovaných 124 prednášok a 143 posterov z oblasti tanatológie, molekulovej patológie, forenznej genetiky, forenznej toxikológie, forenznej antropológie, identifikácie, klinického súdneho lekárstva, pochybenia zdravotníckych pracovníkov, nových techník vo forenzných vedách, zobrazovacích techník post mortem, kontroly kvality, akreditácie, práva a ďalších. Streda (28.09.) bola vyhradená pre prezentácie v nemeckom jazyku. Odznelo 36 prednášok a bolo prezentovaných 16 posterov. V rámci tohto dňa sa konalo aj sympózium Nemecko-japonskej spoločnosti právnikov.

Prezentované príspevky mali vysokú odbornú úroveň zodpovedajúcu názvu sympózia. Boli prezentované napríklad štúdie prípadov náhlych nevysvetlených úmrtí na molekulovej úrovni, výhod a nevýhod CT vyšetrenia post mortem a korelácie medzi pitevnými a radiologickými nálezmi. Pomerne veľký počet prác spadal do oblasti imunohistochémie týkajúcich sa napr. využitia expresie mozgových aquaporínov-4 a obličkových aquaporínov-2 pre diferenciálnu diagnostiku utopenia, expresie „heat shock“ proteínov (Hsp) 27 a 70 v rôznych orgánových systémoch pri úmrtiach v súvislosti s pôsobením ohňa, ale aj pri náhlych úmrtiach. V oblasti forenznej genetiky boli zaujímavé práce prezentujúce výsledky DNA analýzy perzistujúcich biologických stôp v hlavniach strelných zbraní v experimentálnom modeli ako aj v prípadoch úmyselného samopoškodenia strelnou zbraňou. Boli prezentované aj nové postupy vo forenznej antropológii a toxikológii. V rámci odborného programu boli pripravené aj viaceré spoplatnené „workshopy“ napr. identifikácia pomocou digitálnych zubných záznamov alebo určovanie času smrti metódami forenznej osteológie.

V rámci spoločenského programu účastníci mali možnosť opakovane absolvovať prehliadku metropoly európskeho bankovníctva jednak „po svojich“ ako aj okružnou jazdou autobusmi. Nechýbala ani večerná návšteva Frankfurtskej katedrály spojená s orgánovým koncertom.

Trochu prekvapivé a na nemecké pomery dosť neobvyklé boli niektoré organizačné záležitosti. Orálne aj posterové prezentácie boli rozdelené niekedy až do štyroch pomerne krátkych paralelných sekcií s neúmerne dlhými prestávkami. Jubilejný 90. národný kongres nemal príslušnú atmosféru, dokonca nebol ani patrične uvedený osobitným príhovorom v deň jeho konania. V spoločenskej časti podujatia bolo cítiť aj negatívny vplyv zlej celkovej ekonomickej situácie napr. chýbala tradičná „Welcome party“ v predvečer sympózia, spoločenský večer sa konal atypicky v piatok až po záverečnom ceremoniáli a skončení sympózia.

 

Jozef Šidlo, Ján Šikuta, Bratislava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa