19th World Meeting of the International Association of Forensic Sciences


Autoři: J. Šidlo
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 2, p. 37
Kategorie: Zpráva z konference

Mesto Funchal nazývané aj „srdce Madeiry“ autonómneho ostrova v Atlantickom oceáne, patriaceho Portugalsku, privítalo expertov pracujúcich v oblasti forenzných vied z celého sveta. Stalo sa hostiteľom stretnutia viac ako 1700 účastníkov zo 109 krajín piatich kontinentov pod záštitou troch medzinárodných asociácií. Popri 19th World Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS, založenej v roku 1957) sa konal aj 9th Triennial Meeting of the World Police Medical Officers (WPMO, založenej v roku 1987) a 5th Meeting of the Mediterranean Academy of Forensic Sciences (MAFS, založenej v roku 2002).

Podujatie sa konalo v dňoch 14.–17. septembra 2011. Organizátorom boli pracovníci Instituto Nacional de Medicina Legal (Národného inštitútu súdneho lekárstva) Portugalska pod vedením jeho prezidenta prof. Duarte Nuno Vieiru, zároveň prezidenta IAFS, WPMO, International Academy of Legal Medicine (IALM) a predsedu výkonného výboru European Council of Legal Medicine (ECLM). V rámci odborného programu bolo prezentovaných 88 plenárnych prednášok, „keynote lectures“ a prednášok v špeciálnych sekciách. Bolo organizovaných 16 spoplatnených „workshopov“, z ktorých 10 sa uskutočnilo v rámci „predkongresových“ aktivít v dňoch 12. a 13. septembra. V 58 sekciách bolo odprezentovaných 393 prednášok a v 10 sekciách 519 posterov. Oficiálnymi jazykmi kongresu boli angličtina, francúzština a španielčina. Na tomto mieste určite nie je potrebné zdôrazňovať, že prezentované príspevky boli zamerané na celé súčasné spektrum forenzných vied. V dňoch 15.–16. a 18.–19.9. sa v 9 sekciách v španielskom jazyku uskutočnili špeciálne paralelné podujatia 10. Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciencias Forenses (Portugalský kongres súdneho lekárstva a forenzných vied), IV. Congresso Ibérico de Medicina Legal a 1. Congresso de Medicina Legal e Ciéncias Forenses dos Países de Língua Oficial Portuguesa (Kongres súdneho lekárstva a forenzných vied krajín s oficiálnym jazykom portugalským).

Na pôde kongresu sa uskutočnili viaceré zasadania a stretnutia odborných spoločností – výborov IALM, WPMO, IAFS, IFSA), European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), American Academy of Forensic Sciences (AAFS), World Association of Medical Law (WAML), Red Iberoamericana de Institutiones de Medicina Legal y Ciencias Forenses (RIAIMLCF), International Committee of Red Cross (ICRC), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCTV) a The International Forensic Summit (TIFS), výborov a plenárnych zhromaždení ECLM a International Organization for Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS) a plenárne zhromaždenie MAFS.

V rámci spoločenského programu bola pre účastníkov usporiadaná dňa 14.9. „Welcome reception dinner“ na terase CS Hotela priamo na brehu mora a 15.9. „Gala dinner“ v „Panorámico“ Restaurant Pestana Casino Park Hotela. Dňa 17.9. mali účastníci možnosť autobusmi precestovať celý ostrov a v rámci obeda si vychutnať tradičné miestne jedlá a vína.

Išlo o veľkolepé výborne organizované podujatie. Nevýhodou pre účastníkov kongresu bol široký obsahový záber a koncentrácia rozsiahleho odborného programu do časového intervalu 2 a pol dňa (program začínal dňa 14.09. až o 14:00 hod.), čo umožňovalo účasť len na relatívne malom počte ústnych prezentácií a neumožňovalo detailnejšie oboznámenie sa s jednotlivými posterovými prezentáciami.

Svetové kongresy International Association of Forensic Sciences sa konajú raz za tri roky vždy na inom kontinente, z čoho vyplýva, že najbližší kongres IAFS sa bude na európskej pôde organizovať až v roku 2026.

 

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa