Odběr dělohy k transplantaci od zemřelého dárce – první zkušenosti v České republice


Odběr dělohy k transplantaci od zemřelého dárce – první zkušenosti v České republice

Úvod:
Transplantace dělohy je nejmladší orgánovou transplantací popsanou v literatuře. Tento výkon představuje jedinou metodu léčby infertility pro ženy s vrozeným nebo získaným chyběním dělohy.

Metoda:
Tato experimentální metoda dosud nebyla zavedena do klinické praxe, celkem bylo dosud na světě provedeno pouze 13 transplantací dělohy. Jediná dosavadní klinická studie prokázala, že transplantace dělohy u člověka je nejen proveditelná, ale současně i úspěšná ve smyslu narození zdravého dítěte.

Výsledky:
V roce 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR povolena studie transplantace dělohy. Její první fázi představuje provedení a detailní popis odběru dělohy od zemřelého dárce.

Závěr:
První odběr dělohy od zemřelého dárce jako součást multiorgánového odběru od zemřelé dárkyně byl proveden 13. 1. 2016 a je předmětem sdělení.

Klíčová slova:
děloha – transplantace – zemřelý – dárce - odběr


Autoři: J. Froněk 1;  L. Janousek 1;  R. Chmel 2
Působiště autorů: Transplant Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM) Prague, Head of Transplant Surgery Department: doc. J. Froněk, MD, Ph. D, FRCS 1;  Department of Gynaecology nad Obstetrics, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Head of Department: R. Chmel, MD, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 8, s. 312-316.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Transplantace dělohy je nejmladší orgánovou transplantací popsanou v literatuře. Tento výkon představuje jedinou metodu léčby infertility pro ženy s vrozeným nebo získaným chyběním dělohy.

Metoda:
Tato experimentální metoda dosud nebyla zavedena do klinické praxe, celkem bylo dosud na světě provedeno pouze 13 transplantací dělohy. Jediná dosavadní klinická studie prokázala, že transplantace dělohy u člověka je nejen proveditelná, ale současně i úspěšná ve smyslu narození zdravého dítěte.

Výsledky:
V roce 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR povolena studie transplantace dělohy. Její první fázi představuje provedení a detailní popis odběru dělohy od zemřelého dárce.

Závěr:
První odběr dělohy od zemřelého dárce jako součást multiorgánového odběru od zemřelé dárkyně byl proveden 13. 1. 2016 a je předmětem sdělení.

Klíčová slova:
děloha – transplantace – zemřelý – dárce - odběr


Zdroje

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uterus_transplantation

2. Fageeh W, Raffa H, Jabbad H, et al. Transplantation of the human uterus. Int J Gynaecol Obstet 2002;76:245−51.

3. Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, et al. Preliminary results of the first human uterus transplantation from a multiorgan donor. Fertil Steril 2013;99:470−6.

4. Erman Akar M, Ozkan O, Aydinuraz B, et al. Clinical pregnancy after uterus transplantation. Fertil Steril 2013;100:1358−63.

5. Ozkan O, Akar ME, Erdogan O, et al. Uterus transplantation from a deceased donor. Fertil Steril 2013;100:e41.

6. Akar ME, Erdogan O. Uterus transplantation. Fertil Steril 2013;100:e34.

7. Akar ME. Uterus transplantation research at the cutting edge? Fertil Steril 2013;100:e39.

8. Öztürk H. How real is the uterine transplantation? Ann Transplant 2014;19:82−3.

9. Akar ME. Might uterus transplantation be an option for uterine factor infertility? J Turk Ger Gynecol Assoc 2015;16:45−8.

10. Brännström M, Johannesson L, Dahm-Kähler P, et al. First clinical uterus transplantation trial: a six-month report. Fertil Steril 2014;101:1228−36.

11. Johannesson L, Kvarnström N, Mölne J, et al. Uterus transplantation trial: 1-year outcome. Fertil Steril 2015;103:199−204.

12. Brännström M. The Swedish uterus transplantation project: the story behind the Swedish uterus transplantation project. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:675−9.

13. Brännström M, Wranning CA, Racho El-Akouri R. Transplantation of the uterus. Mol Cell Endocrinol 2003;202:177−84.

14. Brännström M. Uterine transplantation: a future possibility to treat women with uterus factor infertility? Minerva Med 2007;98:211−6.

15. Johannesson L, Dahm-Kähler P, Eklind S, et al. The future of human uterus transplantation. Womens Health (Lond Engl) 2014;10:455−67.

16. Johannesson L, Järvholm S. Uterus transplantation: current progress and future prospects. Int J Womens Health 2016;8:43−51.

17. Brännström M. Uterus transplantation. Curr Opin Organ Transplant 2015;20:621–8.

18. Järvholm S, Johannesson L, Clarke A, et al. Uterus transplantation trial: Psychological evaluation of recipients and partners during the post-transplantation year. Fertil Steril 2015;104:1010−5.

19. Järvholm S, Johannesson L, Brännström M. Psychological aspects in pre-transplantation assessments of patients prior to entering the first uterus transplantation trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94:1035−8.

20. Brännström M, Johannesson L, Bokström H, et al. Livebirth after uterus transplantation. Lancet 2015;385:607−16.

21. Olausson M, Johannesson L, Brattgård D, et al. Ethics of uterus transplantation with live donors. Fertil Steril 2014;102:40−3.

22. Personal message, Göteborg, leden 2016.

23. Grynberg M, Ayoubi JM, Bulletti C, et al. Uterine transplantation: a promising surrogate to surrogacy? Ann N Y Acad Sci 2011;1221:47−53.

24. Kisu I, Banno K, Mihara M, et al. Current status of surrogacy in Japan and uterine transplantation research. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;158:135−40.

25. Farrell RM, Falcone T. Uterine transplantation. Fertil Steril 2014;101:1244−5.

26. Kisu I, Banno K, Mihara M, et al. Uterine transplantation: towards clinical application. Gynecol Obstet Invest 2013;76:74.

27. Saso S, Ghaem-Maghami S, Louis LS, et al. Uterine transplantation: what else needs to be done before it can become a reality? J Obstet Gynaecol 2013;33:232−8.

28. Dahm-Kähler P, Diaz-Garcia C, Brännström M. Human uterus transplantation in focus. Br Med Bull 2016;117:69−78.

29. Nau JY. The first uterine transplants are about to be authorized in France. Rev Med Suisse 2015;11:2198−9.

30. Nair A, Stega J, Smith JR, et al. Uterus transplant: evidence and ethics. Ann N Y Acad Sci 2008;1127:83−91.

31. Arora KS, Blake V. Uterus transplantation: the ethics of moving the womb. Obstet Gynecol 2015;125:971−4.

32. Allahbadia GN. Human uterus transplantation: have we opened a Pandora’s box? J Obstet Gynaecol India 2015;65:1−4.

33. Gauthier T, Garnault D, Therme JF, et al. Uterine transplantation: is there a real demand? Gynecol Obstet Fertil 2015;43:133−8.

34. Benagiano G, Landeweerd L, Brosens I. Medical and ethical considerations in uterus transplantation. Int J Gynaecol Obstet 2013;123:173−7.

35. Lefkowitz A, Edwards M, Balayla J. Ethical considerations in the era of the uterine transplant: an update of the Montreal Criteria for the Ethical Feasibility of Uterine Transplantation. Fertil Steril 2013;100:924−6.

36. Arora KS, Blake V. Uterus transplantation: ethical and regulatory challenges. J Med Ethics 2014;40:396−400.

37. Dickens BM. Legal and ethical issues of uterus transplantation. Int J Gynaecol Obstet 2016 Jan 15. pii: S0020-729200005−9.

38. Bayefsky MJ, Berkman BE. The Ethics of Allocating Uterine Transplants. Camb Q Healthc Ethics 2016;11:1−16.

39. Wilkinson S, Williams NJ. Should uterus transplants be publicly funded? J Med Ethics 2015 Dec 15. pii: medethics-2015-102999.

40. Lefkowitz A, Edwards M, Balayla J. The Montreal Criteria for the Ethical Feasibility of Uterine Transplantation. Transpl Int 2012;25:439−47.

41. Erman Akar M, Ozekinci M, Alper O, et al. Assessment of women who applied for the uterine transplant project as potential candidates for uterus transplantation. J Obstet Gynaecol Res 2015;41:12−6.

42. Saso S, Clarke A, Bracewell-Milnes T, et al. Survey of perceptions of health care professionals in the United Kingdom toward uterine transplant. Prog Transplant 2015;25:56−63.

43. Wennberg AL, Rodriguez-Wallberg KA, Milsom I, et al. Attitudes towards new assisted reproductive technologies in Sweden: a survey in women 30-39 years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95:38-44.

44. Erman Akar M, Ozkan O, Aydinuraz B, et al. Clinical pregnancy after uterus transplantation. Fertil Steril 2013;100:1358−63.

45. Donnez J. Live birth after uterine transplantation remains challenging. Fertil Steril 2013;100:1232−3.

46. Balayla J, Dahdouh EM, Lefkowitz A. Montreal Criteria for the Ethical Feasibility of Uterine Transplantation Research Group. Livebirth after uterus transplantation. Lancet 2015;385:2351−2.

47. Tzakis AG. The first live birth subsequent to uterus transplantation. Transplantation 2015;99:8−9.

48. Kisu I, Mihara M, Banno K, et al. Risks for donors in uterus transplantation. Reprod Sci 2013;20:1406−15.

49. Ozkan O, Akar ME, Erdogan O, et al. Uterus transplantation from a deceased donor. Fertil Steril 2013;100:e41.

50. Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, et al. Preliminary results of the human uterus transplantation from multiorgan donor. Fertil Steril 2013;99:470−6.

51. Akar ME, Ozkan O, Ozekinci M, et al. Uterus retrieval in cadaver: technical aspects. Clin Exp Obstet Gynecol 2014;41:293−5.

52. Gauthier T, Piver P, Pichon N, et al. Uterus retrieval process from brain dead donors. Fertil Steril 2014;102:476−82.

Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2016 Číslo 8
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa