Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v Chirurgii konané dne 16. 12. 2015


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2016, roč. 95, č. 1, s. 48.
Kategorie: Zprávy

Místo konání: Autoklub ČR, Praha

Přítomni: členové RR

Omluveni: prof. Babjuk, prof. Dvořák, prof. Neoral, doc. Tvrdek, doc. Netuka, Doc. Zonča

I. Úvodní slovo prof. Hájka

Prof. Hájek poděkoval přítomnými za spolupráci a shrnul činnost šéfredaktora v roce 2015. Předložil přítomným dopis od prof. Nováka, který byl adresování členům RR. Přítomní jednomyslně potvrdili, že tento text v této podobě nebude publikován v Rozhledech v chirurgii. Prof. Ryska bude písemně prof. Nováka informovat o jednomyslném závěru přítomných.

II. 2015 v datech – pí. Rysková

Výkonná redaktorka seznámila přítomné s přehledem obsahu vydaných čísel, bylo vydáno 12 čísel dle plánu. Shrnula obsahy čísel. Shrnula úroveň došlých prací do red. systému. Požádala přítomné o pomoc se získáváním článků od autorů v rámci pracoviště. Dále požádala přítomné o kvalitní a včasné vypracovávání recenzí. V roce 2015 bylo 13 % došlých článků odmítnuto k publikaci.

Plán Editorial byl splněn. Všechny články, vyjma článků z čísla 10, které si vzal na starost prof. Bartoníček a které bylo monotématicky zaměřeno na ortopedii, měly dvojitou recenzi. U Elseviru jsme stále na čekací listině. Bude znovu diskutováno s představiteli Meditorialu, kteří přislíbili pomoc. I z tohoto důvodu jsou vítány zahraniční články k publikaci v Rozhledech. Letos byly publikovány pouze dvě práce od zahraničních autorů.

Vedoucí pracovišť by měli po svých podřízených požadovat, aby jim články před odeslání do red. systému byly předloženy ke kontrole. Důvodem je negativní zkušenost s úrovní článku, který byl letos odeslán k publikaci.

Hodnocení recenzentů: zlepšení oproti loňskému roku, ale stále se najdou jedinci, kteří recenzi provedou jednou větou.

Dále několik autorů odmítlo svůj článek upravit na základě připomínek recenzentů a práce tedy byla odmítnuta k tisku.

V roce 2016 se bude začínat s přípravou nového redakčního systému, který nabízí mimo jiné i anglickou verzi. Zatím je v jednání pronájem systému za měsíční poplatek. V plánu je zlepšit dostupnost on line článků na webu ČCHS.

Pí. Redaktorka nechala kolovat žádost o rozebrání si Editorialů v roce 2016.

III. Uzávěrka r. 2014 a hospodaření za ¾ roku 2015 – pí. Schrötterová

Hospodaření v roce 2014: náklady na jedno číslo – 132 000,-Kč, výnosy − 162 000,-Kč, celkem hospodaření za rok 214 skočilo s mírným ziskem především díky množství nasmlouvaných reklam.

Průběžná informace o hospodaření roku 2015: letošní rok skončí velmi pravděpodobně s mírnou ztrátou, důvodem bude nižší počet reklam a nižší částka odeslaná z členského poplatku z ČLS oproti roku 2014.

IV. Strategie na rok 2016

Žádost tiskárny o ediční plán byla odmítnuta. Požadavky na časové lhůty na zpracovávání jednotlivých čísel ze strany tiskárny jsou nesplnitelné. Podmínky nebudou přijaty a podepsány. Vydávání časopisu bude řešeno mezi grafikem a vedoucí tiskárny ad hoc.

Je nutné restrukturalizovat RR. Doplnit RR o osobnosti s vysokým H indexem včetně zahraničních kolegů. Prof. Ryska požádal ostatní o pomoc s vyhledáním vhodných jmen. Cílem je co největší citační odezva.

Dále požádal přítomné o pomoc se získáváním reklam do časopisu.

Na základě dobré zkušenosti s číslem 10 navrhl ke zvážení, zda by nebylo dobré, aby si občas některý člen RR vzal celé číslo na starost.

V. Diskuse

  • návrh jednoho čísla na téma Diabetická noha
  • otázka zda neprosadit, aby u atestací každý absolvent předložil publikovaný článek v recenzovaném časopise – bude navrženo na Akreditační komisi – doc. Šimša.
  • Prim. Gatěk - návrh na cenu RR - zpětně za rok bude RR vyhodnocovat nejlepší původní práci vydanou v RvCH od prvního autora do 40 let. Bude se jednat o fin. odměnu ve výši 10 000,- Kč.
  • Prof. Antoš – informace z jednání EUMS - Sekretář chirurgické sekce požádal národní zástupce o kontakty na jejich národní časopisy jednotlivých zemích, informace bude odeslána.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2016 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa