10. ostravské dny miniinvazivní chirurgie – Komplikace laparoskopie a torakoskopie


Autoři: J. Dostalík
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 1, s. 31-32.
Kategorie: Zprávy

V Ostravě se ve dnech 7. až 8. 11. 2013 uskutečnily jubilejní již 10. ostravské dny miniinvazivní chirurgie, kde nosným tématem byly komplikace. Den před tímto kongresem se sešel výbor České chirurgické společnosti ČSL JEP na svém plánovaném setkání v prostorách hornického muzea Na Landeku, někteří členové výboru, kteří se nebáli, dokonce sfárali do dolu, aby se dověděli něco o tom, jak se těží uhlí.

Samotné konference se zúčastnilo 280 chirurgů a chirurgických sester, v lékařské sekci bylo předneseno 53 prezentací a v sesterské pak 12 prezentací.

Po slavnostním zahájení, kdy své zdravice pronesli hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, náměstkyně primátora města Ostravy Ing. S. Piperková, děkan lékařské fakulty OU doc. MUDr. J. Horáček, CSc. a ředitel nemocnice MUDr. T. Nykel, bylo zahájeno odborné jednání.

V prvním bloku lékařské sekce zazněly vyzvané přednášky. Předseda společnosti prof. MUDr. M. Ryska, CSc. ve svém sdělení: „Potřebujeme ještě NOTES?“ připomněl výborem schválenou koncepci pro NOTES v ČR v roce 2008. Na tuto metodu se názory značně různí, nelze ji zatracovat, a pokud se někdo rozhodl zavést tuto metodu do svého chirurgického repertoáru, měl by respektovat tyto zásady:

  1. Nácvik metody na velkém laboratorním zvířeti.
  2. Chirurg by měl mít zkušenosti ve flexibilní endoskopii a laparoskopické chirurgii.
  3. Chirurgické pracoviště by mělo provádět laparoskopické výkony v dostatečném množství.
  4. Chirurgické pracoviště by mělo být schopné řešit možné komplikace.
  5. Sdílení všech výsledků z experimentálních operací s ostatními členy NOTES sekce ČCHS do společné databáze.
  6. Schválení Ministerstva zdravotnictví ČR, že může tyto výkony provádět.
  7. Chirurg je členem Sekce NOTES ČCHS.

Téma NOTES bylo diskutováno na výboru chirurgické společnosti den před konferencí

a bylo pojmenováno „Ostravskou výzvou“. Jak je důležitý trénink v laparoskopické chirurgii jako prevence komplikací, přednesl kolega MUDr. M. Šoltés z košického pracoviště, MUDr. L. Martínek prezentoval retroperitoneoskopickou adrenalektomii, kterou hlavní autor sdělení doc. MUDr. P. Zonča, Ph.D., FRCS prováděl jak na svém pracovišti v Německu, tak ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

Nesmírně zajímavé bylo sdělení: „Komplikace v chirurgii z pohledu expertní činnosti“ (prof. MUDr. M. Duda, DrSc.), kdy stanovení míry a přípustnosti rizik se opírá o medicínu založenou na důkazech a na principu High volume hospitals, který vychází z předpokladu, že se zvyšujícím se počtem výkonů stoupá i kvalita dosažených výsledků. Na několika judikátech soudů prof. Duda ilustruje možné důsledky komplikací a následné odškodnění poškozených.

V druhém bloku přednášek experti z klinik v Hradci Králové, Brně a Plzni (prof. MUDr. A. Ferko, CSc., prof. MUDr. Z. Kala, CSc. a doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.) prezentovali komplikace jaterních operací jak laparoskopických, tak otevřených. Myslím, že jen 6 pracovišť se této obtížné problematice věnuje, a v auditoriu byl patrný velký zájem. Ve stejném bloku zazněly prezentace týkající se laterálních pankreatektomií (M. Vraný, J. Geiger) doplněné i pěknými videi.

Třetí blok přednášek byl ucelený, týkal se laparoskopických výkonů na kolorektu. Přednášející (A. Ferko a dále kolegové T. Mrázek, P. Guňková, L. Sákra) rozebrali ve svých sděleních celou problematiku od neoadjuvance, resekčních linií, vzniku dehiscencí a jejich léčby až po význam totální mezorektální excize. Následovala živá diskuze, např. zda uvolňovat lienální flexuru u nízké resekce rekta, zda provádět vysoký uzávěr a. mesenterica inf, zda klipovat v. mesenterica caudalis a jiné. Určitě tento blok přednášek zaujal, protože se jedná o velmi frekventované operace na mnoha pracovištích.

Čtvrtý blok přednášek patřil bariatrické chirurgii. Přední experti, kteří se této chirurgii věnují (M. Fried, M. Kasalický, J. Dostalík, P. Holéczy, M. Vraný), ukázali, s čím se u těchto výkonů můžeme setkat; poučné byly videoklipy operací a jejich komplikací. Vzhledem k trvalému nárůstu obezity lze předpokládat další rozvoj této chirurgie a jistě se bude těšit zájmu dalších chirurgů.

Poslední, pátý blok přednášek prvního dne byl rozmanitý svým obsahem. Byly zde ukázány komplikace miniinvazivních přístupů v hrudní chirurgii (kolegové M. Mitták, A. Havlůj, M. Janík), představena endoskopická ligace perforátorů v léčbě chronické žilní insuficience (I. Guňka) a prezentace miniinvazivních arteriálních operací z nemocnice Na Homolce (L. Dvořáček). Tradiční host naší konference, dr. Turial z německého Mainzu, který se věnuje dětské laparoskopii, prezentoval poranění velkých cév při zavádění trokaru.

V prvém dni konference proběhly i 2 bloky sesterské sekce, kde sestry, ať sálové či z oddělení, přednesly a diskutovaly péči a problémy týkající se miniinvazivních operací (J. Rutarová, H. Mrázová, Š. Petrovská, P. Minclová, H. Mittáková, H. Lubojacká, V. Žiáková, R. Pilařová, H. Vrbová). Vtipným způsobem proběhla prezentace: „Doktore, potřebuji zhubnout….“, a to formou scénky sester L. Hrubošové, E. Štenclové a L. Váňové.

Náročný den byl zakončen společenským večerem, který zpříjemňovala hudbou dívčí rocková kapela.

Druhý den konference pokračoval komplikacemi těch nejčastěji prováděných operací pro benigní onemocnění. V prvním bloku druhého dne byly prezentovány komplikace laparoskopických hernioplastik (M. Šoltés, R. Žídek, P. Bystřický, J. Moravík, O. Čech.) Byly zde diskutovány různé typy sítěk včetně 3D, jejich fixací a samozřejmě i komplikací. Do tohoto bloku byla zařazena prezentace Komplikace a kontroverze TEM operací z Prahy (S. Adámek), autoři představili své výsledky za období 5 let, kdy operace provádějí. Poslední sdělení v tomto bloku bylo z Banské Bystrice, kde se po amputaci anorekta setkali s ischemií střeva.

V druhém bloku zazněly přednášky z různých oblastí laparoskopie, laparoskopické fundoplikace (R. Aujeský), perorální endoskopické myotomie (R. Doležel) a laparoskopické hernioplastiky po operacích prostaty (M. Vraný). Primář M. Vraný patří k našim pionýrům laparoskopické chirurgie a také k nejštědřejším přispěvatelům po celých deset let, kdy kongresy pořádáme. Zda přináší robotická chirurgie nové typy komplikací – o tom pohovořil J. Rejholec, který má u nás asi největší zkušenosti s robotickou chirurgií kolorekta. Dále zde byla prezentována videa Black videos (L. Winkler), volvulus sleziny jako kazuistika (J. Tesař) a byl představen nový stapler s elektrickým pohonem (L. Martínek). Závěr bloku patřil opět právnickým otázkám směrem k chirurgickým komplikacím s účinnosti nového občanského zákoníku (D. Klos).

Závěrečný blok celé konference zahajoval svým sdělením: „Komplikace laparoskopické adrenalektomie“ L. Marko z Banské Bystrice. Na svém velkém souboru předvedl úskalí těchto laparoskopických výkonů. Další dvě sdělení se týkala komplikací apendektomie (T. Verner, F. Galgóczyová) a poranění žlučových cest pak byly věnovány poslední 4 přednášky (M. Chvostek, V. Pribula, P. Sedláček, D. Ehrenberger).

Myslím, že téma konference: „Komplikace miniinvazivních výkonů“ bylo přitažlivé pro účastníky, o čemž svědčí i poměrně vysoká účast. Výhodou laparoskopických operací je jejich automatické zaznamenávání, a tím zachování zajímavých sekvencí, případně komplikací pro opakované zhlédnutí operace a případnou prezentaci. Ze svých komplikací a v případě konference v Ostravě z komplikací kolegů jsme si odnesli mnoho nových informací, které přispějí ke zdokonalení naší chirurgické práce.

Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Městská nemocnice Ostrava Fifejdy

Nemocniční 20

728 80 Ostrava

e-mail: dostalik.jan@seznam.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa