Ohlédnutí za trilaterálním sympoziem miniinvazivní chirurgie v Ostravě 2012


Autoři: P. Zonča
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 2, s. 102.
Kategorie: Zprávy

Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti se pravidelně podílí na organizování Česko-slovensko-polského trilaterálního sympozia miniinvazivní chirurgie. V roce 2012 byla organizátorskou zemí Česká republika. Tento ročník se uskutečnil pod záštitou chirurgické kliniky FN Ostrava a lékařské fakulty v Ostravě.

Sympozium se věnovalo laparoskopii napříč celým spektrem chirurgických subspecializací počínaje chirurgií horního a dolního GITu přes hepatopankreatobiliární chirurgii, endokrinochirurgii, herniologií až po hrudní chirurgii.

Řada operací se v rámci miniinvazivní chirurgie plně etablovala a miniinvazivní přístup je dnes první metodou volby. Zároveň setkání chirurgů z České republiky, Slovenské republiky a Polska jsou vynikající příležitostí k výměně odborných zkušeností, ale rovněž zkušeností s odlišnými zdravotními systémy. Široká platforma trilaterálního sympozia je velice cenná a je ji třeba dále rozvíjet.

Odborným garantem Česko-slovensko-polského trilaterálního sympozia v roce 2012 byl emeritní přednosta doc. Dostalík, který stál spolu s doc. Czudkem u počátků miniinvazivní chirurgie na Ostravsku. V této souvislosti bych mu chtěl vyjádřit poděkování jménem chirurgické kliniky FN v Ostravě, kde působil jako přednosta od roku 2001 do srpna 2012. Vždy sledoval moderní trendy v chirurgii, které velice rychle aplikoval v praxi. Provedl nejenom jednu z prvních laparoskopických cholecystektomií v České republice, ale rovněž patřil k průkopníkům miniinvazivní chirurgie v kolorektální chirurgii, chirurgii horního GITu a v cévní chirurgii. Inovativní technologie společně s invencí chirurga vždy přispějí k dalšímu rozvoji chirurgie a takto tomu bylo i v případě doc. Dostalíka. Vybudoval na chirurgické klinice FN v Ostravě základy, na kterých je možno dále stavět. Zároveň bych mu chtěl jako emeritnímu přednostovi popřát hodně energie a těším se na společné setkávání nejenom na dalších odborných akcích.

Doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD., FRCS

Chirurgická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: pavel.zonca@fno.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2013 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa