Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 21. 6. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 9, s. 579-580.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Jungmannova Plaza, The Vision Care Institute of Johnson & Johnson, s.r.o.

Přítomni členové výboru (omluven: prof. Duda, dr. Gatěk, doc. Neoral)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler

Přítomní hosté: prof. Antoš, prof. Fried, prof. Hájek, prim. Knajfl, dr. Liška, prof. Schützner, dr. Votoček, doc. Vyhnánek, MUDr. Winkler

ČCHS má aktuálně k 15. 6. 2010 – 1514 členů, z toho je 1313 mužů a 201 žen. Věkové rozvrstvení: do 30 let – 98 členů, do 40 let – 356 členů, do 50 let – 305 členů, do 60 let – 457 členů a nad 60 let – 298 členů.

I.

Koncepce Center pro řešení kýly v ČR

Prezentace – MUDr. Jana Kopecká, ETHICON J&J

Odkaz na informaci o tomto programu a centrech – www.kyly.cz.

II. Kontrola zápisu

Jednodenní chirurgie – MUDr. Pokorný (VZP) je omluven a bude pozván na výbor 7. 9. 2010.

Návrh Národního onkochirurgického programu je ve fázi čekání na oponenturu od gastroenterologů. Výbor České onkologické společnosti podpořil návrh ČCHS na vytvoření celostátní sítě center, které by se zabývaly problematikou řešení jaterních metastáz.

Zápis byl schválen.

III.

Jednorázové rouškování, jednání se ZP, jednodenní chirurgie

Onkobalíčky – zpracovávají se podklady na Svazu ZP. Prof. Ryska domluví termín schůzky na červenec.

Jednorázové rouškování (rouškování podle normy EU) – odpověď z MZ na odeslaný dopis nedorazila ani na ČLS. Prof. Ryska napíše jménem výboru ČCHS dopis předsedovi vlády.

Jednodenní chirurgie – bod na zářijový výbor.

IV. Současný stav tvorby standardů ZP s NRC

Pro nepřítomnost dr. Pantoflíčka bod na příští výbor.

V. Zhodnocení odborných akcí v 1/2 2010 a plán akci na 2/2 2010

Jednotliví členové výboru zhodnotili odborné akce, kterých se zúčastnili. Opět bylo poukázáno na velký počet akcí a mnohde malý prostor na diskuzi k jednotlivým sdělením.

Nově lze hlásit nové akce cestou formuláře přes webovou stránku ČCHS.

Návrh postupu organizace akcí a přednášek pro akce, které mají mít garanci výboru – bod na září.

Akce s garancí výboru ČCHS v druhém pololetí 2010:

XXXVIII. Společný sjezd Českých a Slovenských chirurgů

VII. Český chirurgický sjezd

V. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

IV. interaktivní kongres hojení ran, Brno 2010, 18–20. října 2010

Pelhřimovský chirurgický den 2010 dne 26. 11. 2010

Diabetická noha – ve spolupráci s Českou diabetologickou společností – dne 26. 11. 2010 v Praze

6. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie – Hlavní téma: Laparoskopie, torakoskopie – současné výsledky a výhled do budoucnosti 11.–12. 11. 2010

Pracovní den koloproktologické sekce ČCHS. Hlavní téma: Chirurgie pánevního dna 2. 12. 2010

Výbor informaci vyslechl bez připomínek.

VI. Mladí chirurgové

Dr. Liška informoval přítomné a plánech sekce.

4. 11. 2010 Pracovní den Sekce mladých chirurgů: Naše chyby a omyly IV.

7. a 8. 6. 2012 Seč: XII. Dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

VI. Vária

Schválené Travel Granty pro Mladé chirurgy

  • dr. Dušan Klos, Ph.D., FN Olomouc
  • dr. Jiří Kysučan, FN Olomouc
  • dr. Radek Pohnán, Praha

Výbor odsouhlasil vypsání tří Travel Grantů na druhé pololetí 2010 do výše 30.000,– Kč: podmínky: doložitelná aktivní účast na mezinárodním kongresu, věk do 35 let, členství v sekci Mladých chirurgů.

4.–8. 10. 2010, Praha IASGO – CME Postgraduate Course. Výbor souhlasil s návrhem předsedy podpořit účast 15 chirurgů z prostředků ČCHS. Podmínka žádosti o podporu je úhrada 60 EURO za členství v IASG. Přihlášeným bude uhrazen kongresový poplatek (a ubytování pro mimopražské). Informace o podmínkách přihlášení budou vyvěšeny na webu ČCHS.

Info – postgraduální vzdělávání pro chirurgy – prof. Antoš

Prof. Antoš byl zvolen Prezidentem Evropského bordu UEMS chirurgických oborů (President European Board of Surgery (EUMS). Hlavní náplní je vzdělávání chirurgů v rámci EU (www.uemssurg.org) – seznam evropských zkoušek a pravidla ke složení zkoušky. Při příležitost Evropského chirurgického kongresu bude možno složit evropskou zkoušku. Informace budou přidány na web a do RvCh (text připraví prof. Antoš). Výbor schválil úhrady cestovného na zasedání UEMS pro prof. Antoše z prostředků ČCHS.

Zpráva z Akreditační komise – schváleny další akreditace, schválena rezidenční místa

do Vyhlášky MZ byly přidány návrhy na Certifikované kurzy: Onkochirurgický a Proktologický.

Prof. Ryska připraví návrh textu dopisu, jménem ČCHS, na MZ s požadavkem na lepší využití prostředků v roce 2011 plánovaných peněz na rezidenční místa určená chirurgii.

Návrhy na nominace na udělení cen výboru ČCHS

  • Wechsler

Členové výboru obdrží e-mailem seznam návrhu nominací na Jedličkovu cenu, které doplnil jménem Čestné rady ČCHS doc. Havlíček a e-mailovým hlasováním bude vybrán vítězný návrh na Jedličkovu cenu.

Výbor nominoval na Maydlovu cenu publikaci: Pavel Fiala, Jaromír Musil et al.: Onemocnění pleurálního prostoru.

Zásadní změna pravidel pro nominace na obě ceny. Návrh připraví prof. Třeška. Bod na příští výbor.

Dopis od dr. Kvasničky – žádost o vyjádření k provádění výkonů Hemeronem na chirurgických pracovištích. Podmínkou výkonu je zákrokový sálek.

Žádost urologické společnosti – dopis od prof. Babjuka – žádost o spolupráci v oblasti onkourologie. Prof. Babjuk bude pozván na výbor v září. Bod na září.

Žádost od pana Bouzka (student Fakulty zdravotních věd UP v Olomouci) o vyjádření se k optimalizaci počtu chirurgů v ČR pro jeho diplomovou práci. Odpověď – prof. Ryska.

Dopis od doc. Kašky – návrh na dílčí úpravu metodiky předoperační přípravy nemocného před elektivní operací v celkové anestezii nebo regionální anestezii. Návrh textu odpovědi pro pana docenta odešle členům výboru ke schválení mailem – prof. Hoch.

Prof. Hoch informoval výbor o žádosti prof. Betky (ORL) – vytvoření kódu pro neuromonitoraci – detekce NLR při operacích štítné žlázy a příštitných tělísek, obě odbornosti by mohly výkon provádět a vykazovat. Výbor návrh odsouhlasil. Realizace – jmenovaní připraví poklady pro dr. Votočka.

Prof. Hoch poukázal na článek od dr. R. Sequence v Medical Tribune. Členové výboru se seznámí s textem článku a mailem rozešlou své návrhy na formu řešení reakce na tento článek.

Výbor obdržel kopii stížnosti adresované ministryní zdravotnictví od dr. Zdeňkové. Problém chirurga s indikací mamologického screeningu podle Věstníku MZ ČR č. 4/2010. Členové výboru se stížností plně souhlasí. Výbor vyčká do září na reakci MZ.

Další termíny jednání výboru :

7. 9. zámek Čechtice, 18. 10. Brno, 11. 11. Ostrava, 9. 12. místo konání bude upřesněno.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Eva Prouzová, Klatovská nemocnice

MUDr. Jiří Kotoun, Nemocnice České Budějovice

MUDr. Vladimír Záleský, Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

MUDr. Alexej Thöndel, Rokycanská nemocnice

MUDr. Josef Šorna, ON a.s. Příbram

MUDr. Lubomír Olšavský, Stodská nemocnice

MUDr. Lucie Bieberová, Praha

MUDr. Richard Šulc, FN Plzeň

MUDr. Nora Zlámalová, FN Olomouc

MUDr. Jan Gajdoš, Nemocnice Na Pleši 

Zapsala: Radka Schrötterová  

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2010 Číslo 9
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa