Recenze


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 4, s. 213.
Kategorie: Recenze

Augustin Prochotský: Karcinom hrubého čreva a konečníka.

Vydalo vydavatelstvo Litera Medica Bratislava v roku 2006

Náklad 1500 ks. ISBN 80-967189-4-0

Monografie Augustina Prochotského ăKarcinom hrubŽho čreva a konečn’ka“ je napsána na 649 stranách formátu A4 a je členěna do 39 kapitol. V prvních pěti kapitolách se autor věnuje incidenci, epidemiologii a etiopatogenezi kolorektálního karcinomu, následují dvě kapitoly rozebírající rizikové skupiny a rizikové faktory tohoto onemocnění a tento úvodní blok završuje rozbor možné prevence vzniku kolorektálního nádoru. V dalších deseti kapitolách se autor detailně věnuje skríningu, symptomatologii, diagnostice a diferenciální diagnostice, patologické anatomii, klasifikaci kolorektálního karcinomu a prognostickým faktorům zhoubného onemocnění tračníku a konečníku. Nejobsáhlejší je část věnovaná léčbě. Téměř 400 stran monografie s maximální snahou obsáhnout veškeré detaily léčení kolorektálního karcinomu se zaměřuje nejen na taktiku a techniku chirurgické léčby se všemi jejími úskalími, ale také na chirurgické léčení recidiv a metastáz kolorektálního nádoru. Součástí této rozsáhlé části knihy zabývající se léčbou je kapitola týkající se adjuvantní léčby, možnosti tišení bolesti pokročilého stadia nádoru, léčení stenty a léčení střevní neprůchodnosti. Monografie je zakončena kapitolou rozebírající dispenzarizaci nemocných po komplexní léčbě tohoto onemocnění.

Text knihy je doplněn 530 obrázky a 90 tabulkami, což zvyšuje názornost publikace a vhodně ji doplňuje. Bohatá je i část odkazující na odbornou literaturu, která obsahuje celkem 1930 citací. Knihu lze i po stránce technického zpracování hodnotit velmi vysoce.

Odborné veřejnosti se dostává do rukou reprezentační monografie, která komplexně a podrobně zpracovává celou problematiku kolorektálního karcinomu. Rozsah díla a jeho vysoká odborná úroveň si zaslouží ocenění o to více, že je sepsána jedním autorem – chirurgem, který tak prokázal hluboké znalosti této problematicky v plné šíři. Autor publikace doc. MUDr. Augustin Prochotský, CSc., (nar. 14. 1. 1953 v Pastovciach) patří ke střední generaci slovenských chirurgů, která již měla možnost vedle rozvíjení tradic svých vynikajících slovenských učitelů čerpat zkušenosti z renomovaných zahraničních pracovišť. Autor v hodnocené monografii ukázal, že těchto šancí plně využil.

Je proto potěšením jemu a slovenské chirurgii k tomuto dílu blahopřát.

V Olomouci, prosinec 2006

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2007 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa