Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 10. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 12, s. 665.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Pokračování ze str. 660

Kandidáti na Maydlovu a Jedličkovu cenu:

Do 19. 10. odešle prof. Wechslerovi každý člen výboru ČCHS návrh na výše zmíněná ocenění.

Další jednání výboru bude 22. 11. před Valnou hromadou, místo a čas bude ještě upřesněn.

Zápis byl schválen bez připomínek.

II. Návrh krajských konzultantů

Navržení kandidáti byli jednomyslně schváleni (příloha č. 1).

III.

Návrh programu Valné hromady ČCHS byl po doplnění schválen (příloha č. 2).

Pro členy ČCHS bude na webu společnosti viditelně „zavěšena“ žádost o návrhy na členy volební komise k bodu programu.

IV. CECS

Prof. Ryska informoval přítomné o pokračování v organizaci kongresu.

Čeká se na návrhy řečníků z Polska a Rakouska. Po doplnění programu o tyto řečníky bude rozpracovaný program členům výboru rozeslán.

Doc. Šváb předložil výboru rámcový návrh témat na V. Česko-Slovenský chirurgický kongres.

St 8. 10. postgraduální vzdělávací odpoledne + zahajující večer

Čt–Pá 3 sekce = 6 bloků

Výbor projednal jednotlivé akce, které byly se žádostí o garanci ČCHS odeslány k rukám doc. Švába. Výbor uznal garanci těmto akcím (příloha č. 3).

V. Sdílené kódy

Prof. Ryska seznámil výbor se žádostí pracoviště ORL ÚVN Praha a gynekologie v Motole o uznání sdílení několika kódů. Primáři oddělení bude odeslána odpověď s informací, že žádosti na sdílení kódů se řeší mezi odbornými společnostmi pro celou odbornost a není možné povolit sdílení pro jednotlivá pracoviště. Pro odbornost ORL výbor odsouhlasil povolení sdílení kódů 51 819 a 51 821.

VI. Člen do SIM

Po dohodě výbor odsouhlasil jako zástupce do Společnosti intenzivní medicíny doc. Vyhnánka a prof. Vomelu za abdikujícího prof. Pafka.

VII. RvCH

Prof. Ryska seznámil přítomné s předloženým hospodařením RvCH, které obdržel z ČLS JEP.

Výbor odsouhlasil úpravu titulní stránky:

  • logo ČCHS
  • časopis ČCHS
  • volum, č., rok
  • informace o tom, že RvCh jsou i časopisem SCHR bude na druhé stránce obálky

Prof. Ryska přečetl seznam zájemců, kteří se přihlásili do výběrového řízení na vydavatele RvCH.

Výbor jmenoval komisi pro rozhodnutí, kdo bude vydavatelem RvCh:

prim. Czudek, prof. Třeška a prof. Ryska.

Vítěz bude mít jednoroční zkušební lhůtu.

VIII. Vária

NOTES

Výbor vzal na vědomí informaci o snaze gastroenterologů a několika nemedicínských oborů o tyto typy výkonů. Stanovisko výboru: „V současnosti je tato metoda vhodná pouze pro laboratorní zvířata v experimentu. Do budoucna by měla tato operační technika zůstat v rukou

Pokračování na str. 670


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína
Článek Zpráva

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2007 Číslo 12
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa