Chirurgické komplikace po náhradě jícnu žaludkem v dětském věku


Chirurgické komplikace po náhradě jícnu žaludkem v dětském věku

Cíl:
Zhodnocení chirurgických komplikací a možností jejich léčby po náhradě jícnu žaludkem.

Metoda a materiál:
Retrospektivní studie klinických a patologických dat 25 dětí po provedené náhradě jícnu žaludkem za období 1992–2005. Indikací pro náhradu jícnu žaludkem byla u 18 dětí atrézie jícnu s velkou vzdáleností pahýlů a u 7 dětí rozsáhlá striktura jícnu po poleptání.

Výsledky:
V souboru bylo 25 dětí operovaných v průměrném věku 12,5 roku (v rozmezí 8–13,3 let). V časném pooperačním období jsme u 7 dětí (28 %) prokázali píštěl v oblasti krční ezofagogastrické anastomózy, která se ve všech případech zhojila při konzervativním postupu. U pěti dětí (20 %) se vyvinula striktura v oblasti pyloru, kterou se podařilo u čtyř dětí vyřešit balonkovou dilatací. Během dlouhodobého sledování jsme u 9 dětí (36 %) diagnostikovali strikturu v oblasti ezofagogastrické anastomózy, kterou jsme řešili opakovanými balonkovými dilatacemi. Jedno dítě jsme operovali pro ileus z adhezí a u jednoho dítěte jsme museli znovu založit výživou jejunostomii. Jedna dívka zemřela doma, rok po operaci na zástavu dechu při aspiraci.

Závěry:
Transpozice žaludku je v dětském věku vhodnou metodou pro náhradu jícnu, která umožňuje většině pacientů dobrou kvalitu života. Výskyt časných i pozdních chirurgických komplikací odpovídá závažnosti onemocnění a vyžaduje léčbu a dlouhodobé sledování na specializovaném pracovišti.

Klíčová slova:
náhrada jícnu – transpozice žaludku – striktura anastomózy jícnu – píštěl v anastomóze


Surgical Complications Following Oesophageal Replacement by Stomach in Childhood

Aim:
Assessment of surgical complications and options for their therapy following replacement of oesophagus by stomach.

Methodology and Material:
A retrospective study of clinical and pathological data collected from 25 children, who underwent replacement procedures of their oesophagus by stomach during the 1992–2005 period. 18 subjects were indicated for the procedure for oesophageal atresia with large stubs distance and 7 subjects were indicated for extensive oesophageal strictures following acid burns.

Results:
The study group included 25 children whose mean age at the time of the procedure was 12.5 years (the age range 8 to 13.3 years). Early postoperatively, a fistule in the oesophageal anastomosis region was confirmed in 7 subjects (28%), however, in all cases it healed successfully on conservative management. In five cases (20%), a stricture in the pyloric region developed and in 4 cases it was managed using balloon dilation. During the long-term follow up period, oesophageal anastomosis stricutres were diagnosed in 9 children (36%). The problem was managed using repetitive balloon dilations. One child was operated for ileus with adhesions and in one child, a nutritional jejunostomy had to be re-conducted. One girl exited at home, a year following the procedure, due to respiratory arrest on aspiration.

Conclusions:
Transposition of the stomach is a suitable method of choice for oesophageal replacement in childhood, providing good quality of life for majority of patients. Early and late surgical complications correspond with a degree of seriousness of the disorder and require treatment and long term follow up to be conducted in a specialized clinic.

Key words:
oesophageal replacement – gastric transposition – oesophageal anastomotic stricture – anastomotic leak


Autoři: M. Rygl;  J. Šnajdauf;  J. Lisý *;  M. Vyhnánek;  D. Pachmanová;  K. Pýcha
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK Praha a FN Motol, katedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta: prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. ;  Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK Praha a FN Motol, katedra zobrazovacích metod IPVZ Praha, přednosta: prof. MUDr. J. Neuwirth, CSc. *
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 10, s. 489-493.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Zhodnocení chirurgických komplikací a možností jejich léčby po náhradě jícnu žaludkem.

Metoda a materiál:
Retrospektivní studie klinických a patologických dat 25 dětí po provedené náhradě jícnu žaludkem za období 1992–2005. Indikací pro náhradu jícnu žaludkem byla u 18 dětí atrézie jícnu s velkou vzdáleností pahýlů a u 7 dětí rozsáhlá striktura jícnu po poleptání.

Výsledky:
V souboru bylo 25 dětí operovaných v průměrném věku 12,5 roku (v rozmezí 8–13,3 let). V časném pooperačním období jsme u 7 dětí (28 %) prokázali píštěl v oblasti krční ezofagogastrické anastomózy, která se ve všech případech zhojila při konzervativním postupu. U pěti dětí (20 %) se vyvinula striktura v oblasti pyloru, kterou se podařilo u čtyř dětí vyřešit balonkovou dilatací. Během dlouhodobého sledování jsme u 9 dětí (36 %) diagnostikovali strikturu v oblasti ezofagogastrické anastomózy, kterou jsme řešili opakovanými balonkovými dilatacemi. Jedno dítě jsme operovali pro ileus z adhezí a u jednoho dítěte jsme museli znovu založit výživou jejunostomii. Jedna dívka zemřela doma, rok po operaci na zástavu dechu při aspiraci.

Závěry:
Transpozice žaludku je v dětském věku vhodnou metodou pro náhradu jícnu, která umožňuje většině pacientů dobrou kvalitu života. Výskyt časných i pozdních chirurgických komplikací odpovídá závažnosti onemocnění a vyžaduje léčbu a dlouhodobé sledování na specializovaném pracovišti.

Klíčová slova:
náhrada jícnu – transpozice žaludku – striktura anastomózy jícnu – píštěl v anastomóze


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 10

2006 Číslo 10
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa