Dlouhodobé zkušenosti s adjustabilní gastrickou bandáží


Dlouhodobé zkušenosti s adjustabilní gastrickou bandáží

Obezita je nejčastější multifaktoriálně podmíněnou metabolickou chorobou, která je definována zvýšeným podílem tuku v těle. Poslední zpráva SZO hovoří o pandemii obezity. V Česku je v současnosti prevalence obezity 25,7 % u žen a 22,4 % u mužů. Na prvním místě léčby morbidně obézních nemocných je konzervativní postup. V případě neúspěchu je další možností chirurgická léčba. Na I. chirurgické klinice se bariatrické chirurgii (chirurgické léčbě obezity) věnujeme od roku 1984. V roce 1993 jsme provedli první neadjustabilní gastrickou bandáž (NGB) laparoskopicky a od roku 1997 provádíme u vybraných pacientů i bandáže adjustabilní (AGB). Na našem pracovišti bylo v letech 1993 až 2004 provedeno celkem 734 operací pro morbidní obezitu. 647 (88 %) obézním pacientům byla provedena žaludeční bandáž neadjustabilní a 87 (12 %) obézním pacientům byla založena bandáž adjustabilní.

Klíčová slova:
adjustabilní gastrická bandáž – morbidní obezita – bariatrická chirurgie


The Long-term Results of Adjustable Gastric Bandages

Obesity is the most common multifactorial metabolic disorder defined as an increased portion of the adipose tissue in the human body. The latest WHO report mentions a pandemia of the obesity. In the Czech Republic, its prevalence is currently 25.7 % in females and 22.4 % in males. A conservative approach is the main treatment method in the morbid obese patients. In case it fails, a surgical treatment is yet another option. The authors have conducted bariatric surgery (the surgical management of obesity) in the 1st Surgical Clinic since 1984. In 1993 they performed the first non-adjustable gastric bandage (NGB) using laparoscopy and since 1997 they have also performed adjustable bandages (AGB) in selected patients. From 1993 to 2004 they performed 734 procedures for morbid obesity. 647 (88 %) obese patients had the gastric non-adjusable bandage applied and 87 (12 %) of the obese patients had the adjustable bandage applied.

Key words:
adjustable gastric bandage – morbid obesity – bariatric surgery


Autoři: M. Kasalický;  D. Michalský
Působiště autorů: I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 6, s. 314-319.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Obezita je nejčastější multifaktoriálně podmíněnou metabolickou chorobou, která je definována zvýšeným podílem tuku v těle. Poslední zpráva SZO hovoří o pandemii obezity. V Česku je v současnosti prevalence obezity 25,7 % u žen a 22,4 % u mužů. Na prvním místě léčby morbidně obézních nemocných je konzervativní postup. V případě neúspěchu je další možností chirurgická léčba. Na I. chirurgické klinice se bariatrické chirurgii (chirurgické léčbě obezity) věnujeme od roku 1984. V roce 1993 jsme provedli první neadjustabilní gastrickou bandáž (NGB) laparoskopicky a od roku 1997 provádíme u vybraných pacientů i bandáže adjustabilní (AGB). Na našem pracovišti bylo v letech 1993 až 2004 provedeno celkem 734 operací pro morbidní obezitu. 647 (88 %) obézním pacientům byla provedena žaludeční bandáž neadjustabilní a 87 (12 %) obézním pacientům byla založena bandáž adjustabilní.

Klíčová slova:
adjustabilní gastrická bandáž – morbidní obezita – bariatrická chirurgie


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2005 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa