Rejstřík 2015 • Ročník 18


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 3-4, s. 111-112
Kategorie: Rejstřík

JMENNÝ REJSTŘÍK

ÚVODNÍK

Salcman Kučerová, Z.: Programové prohlášení Společnosti revizního lékařství ČLS JEP 2015 67

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ • PŮVODNÍ PRÁCE • KAZUISTIKY

Arnoldová, A.: Vzdělávání zdravotně postižených dětí a studentů 85

Diblík, P. viz Heissigerová, J. 81

Frühauf, P.: Zvláštnosti, indikace a možnosti enterální nutriční intervence v dětském věku 15

Gajdošíková, S.: Některé problémy lékařské posudkové služby z pohledu právníka 45

Hájek, R., Košuličová, M., Onderková, A.: Pacient s mnohočetným myelomem v systému zdravotní a sociální péče v České republice – vyhodnocení dotazníkového šetření 8

Heissigerová, J., Diblík, P.: Možnosti očního vyšetření 81

Košuličová, M. viz Hájek, R. 8

Mičková, J.: Chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale v posudkovém lékařství 35

Onderková, A. viz Hájek, R. 8

Pastorková, R.: Funkční přístup k posuzování stupně závislosti 3

Pastorková, R.: Posuzování stupně závislosti z pohledu věkového rozdělení žadatelů 70

Prokeš, M., Suchopár, J.: Léky a doporučená laboratorní vyšetření – máme vše skutečně pod kontrolou? 50

Salcman Kučerová, Z.: Povinnost lékaře vydat pacientovi lékařskou zprávu 18

Suchopár, J. viz Prokeš, M. 50

Štajner, J.: Revizní lékař a § 16 20

Wernerová, J. viz Zvoníková, A. 74

Zvoníková, A., Wernerová, J.: Pracovní rehabilitace a vydávání doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci 74

Zvoníková, A.: Stárnutí populace a disability 78

AKTUALITY

Boháč, J.: Zpráva o činnosti výboru České společnosti posudkového lékařství za období od dubna 2014 26

Pirochová, J.: Poruchy autistického spektra z pohledu lékařské posudkové služby ČSSZ 23

Salcman Kučerová, Z.: Jak se vyhnout problémům při revizích laboratorních výkonů lékařské genetiky 62

NOVÉ KNIHY

Arnoldová, A.: Sociální péče, 1. díl 77

DISKUSE

Mervart, I.: Průkazy osob se zdravotním postižením a jiné otazníky 57

ZPRÁVY

Adam, J.: Čím může být užitečný ORL lékař svému posudkovému kolegovi? 106

Boháč, J., Wernerová, J.: Konference v posudkovém lékařství 29

Boháč, J., Wernerová, J.: Pracovní den posudkových lékařů 28

Martinková, N., Salcman Kučerová Z., Hrbáčková J.: Konference revizního lékařství v Piešťanech v roce 2015 97

Ramianová, J.: 47. dny posudkového lékařství v Banské Bystrici 96

Sixtová, E., Pastorková, R.: Konference v posudkovém lékařství 102

POKYNY PRO AUTORY A RECENZENTY

Redakce: Pokyny pro autory 30, 108

VĚCNÝ REJSTŘÍK

§ 16 20

A

Activity of Daily Living 4

astma bronchiale 35

B

BADL 4

barvocit 83

Č

Česká myelomová skupina 9

D

demografie 78

diagnostika 9

disabilita 78

doporučení 74

dostupnost a kvalita zdravotní péče 12

E

elektroretinogram 84

enterální výživa pro děti 15

etický kodex 46

F

fenotyp CHOPN 37

fluorescenční angiografie 83

funkční míra nezávislosti 6

H

hyperkalémie 53

hypokalémie 51

hypomagnezémie 52

CH

chronická obstrukční plicní nemoc 35

I

IADL 4

invalidní důchod 12

K

klasifikace podle GOLD 37

Klub pacientů mnohočetný myelom 9

L

léčba 11

lékařská zpráva 18

léky 20

M

monitorování pacienta 53

Myrin (thalidomid) 11

N

naděje dožití 79

nahlížení do dokumentace 45

nutriční intervence 16

O

oční vyšetření 81

opatření při studiu 87

optotypy 81

osoba se zdravotním postižením 75

P

poskytování informací 48

posudkový orgán 74

pracovní rehabilitace 74

praktický lékař 18

práva pacienta 46

průkaz TP 12

průkaz ZTP 12

příspěvek na péči 3, 70

R

Revlimid (lenalidomid) 11

S

skupiny diagnóz 72

socioekonomické nerovnosti 79

speciálně vzdělávací potřeby 89

správní delikt 19

stárnutí 78

stáří 78

stupeň závislosti 3, 70

svéprávnost 47

T

trh práce 75

U

úhrada klinického vyšetření 19

V

věkové kategorie 70

Velcade (bortezomib) 11

vizus 81

vzdělávání zdravotně postižených dětí 85

Z

zákon č. 372/2011 Sb. 18

zdravotní pojištění 20, 85

zdravotní stav 18

zorné pole 83


Štítky
Posudkové lekárstvo Pracovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa