Rehabilitace od Tábora k rehabilitaci celorepublikové, světové a k Táboru
K jubileu paní prim. MUDr. Vladislavy Míkové


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 3, pp. 167-168.
Kategorie: Osobní zpráva

V případě paní primářky Míkové nemusíme mít terminologické otazníky, co je to rehabilitace. Jak vždy uvádí, neurochirurgie, kardiochirurgie a další obory jsou v České republice na špičkové úrovni, člověk je zachráněn, ale co dál… Je nezbytné, aby se mohl vrátit do rodiny, společnosti, práce, aby byl soběstačný, JDE O KVALITU ŽIVOTA.

V pojetí paní primářky je tedy rehabilitace „ucelená“, je celospolečenským procesem, který hlavně slouží pacientům, klientům.

Říká, že jsou potřebná lůžková oddělení včasné léčebné rehabilitace, multidisciplinátní tým pracovníků, spolupráce s rodinou. Aby mohla dosáhnout rozšíření rehabilitačních oddělení v Táboře a v celé republice, věnovala této činnosti mnoho volného času. Stala se odbornicí v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace v roce 1991, složením atestace v tomto oboru. Výhodou bylo, že před tím, v letech 1974-1976, vystudovala rehabilitační nástavbu v Brně. Následně pokračovala studiem medicíny a atestaci I. stupně složila z vnitřního lékařství.

Jako odbornice byla v roce 1991 jmenována primářkou rehabilitačního oddělení Okresní nemocnice Tábor. Ihned po jmenování do funkce pracovala na rozvoji rehabilitace nejen v okresní nemocnici Tábor, ale také v celé republice. Ještě téhož roku uskutečnila svůj sen a zřídila lůžkové oddělení včasné léčebné rehabilitace, které se stalo druhým lůžkovým oddělením v kraji. Postupně se toto rozšířilo z 12 lůžek na současných 20 lůžek.

U příležitosti 10. výročí založení lůžkového rehabilitačního oddělení pořádá celorepublikový kongres, kde aktivní účast přijali všichni špičkoví profesoři v oboru – profesor Kolář, Lewit, Pffeifer.

Další specializace dosáhla v roce 1993 jako odborník pro myoskeletální medicínu, aby se také věnovala bolestivým stavům pohybového ústrojí. Roku 1996 otevřela a vybavila za pomocí evropských projektů PHARE (SWIF,PALMIF) a projektů MZ ČR (Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením) Rehabilitační centrum (jedno ze 7 republikových center), ergodiagnostiku a ergoterapii, testování zbytkového funkčního potenciálu. Jako externí pracovník MZ ČR spolupracovala na zmapování sítě a prosazovala zřízení lůžkových oddělení včasné léčebné rehabilitaci v nemocnicích akutní péče (podle doporučení WHO 30 lůžek na 100 tisíc obyvatel) a rozšílení lůžkových rehabilitačních oddělení do všech krajů.

V roce 2000 skládá kvalifikační atestaci v oboru Veřejné zdravotnictví. Téhož roku je s dvěma kolegy vybrána MZ ČR, aby se zúčastnila vzdělávacího programu „Community Based Rehabilitation“ pořádaného „Golda Meir Training Center“ v Izraeli. V roce 2002 byla jmenována členkou užší mezirezortní pracovní skupiny při MZ ČR pro Spolupráci s WHO pro ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Roku 2007 získává rehabilitační oddělení pod jejím vedením akreditaci 2. typu MZ ČR k uskutečňování Vzdělávacího programu lékařů, kterou také naplňuje. Roku 2009 paní primářka získává také Evropskou atestaci z Rehabilitace a fyzikální medicíny – Certificate of Fellow Ship UEMS (European Union of Medical Specialists).

Je hlavní aktérkou zřízení Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny čls jep v roce 1998 a jako její předseda se podílí na zajištění návaznosti léčebné rehabilitace na ostatní oblasti tohoto oboru - vzdělávání, sociální a pracovní oblast.

Jako členka mezirezortní skupiny pro ucelenou rehabilitaci při MZ ČR se v letech 2000-2002 podílí na vypracování koncepce ucelené rehabilitace a v této práci pokračuje jako členka pracovní skupiny pro rehabilitaci při MPSV - od r. 2006 připravuje ucelené teze rehabilitace. Dále spolupracuje na vytvoření metodiky a řízení sítě rehabilitačních center v projektu ESF: Rehabilitace-Aktivace-Práce.

Pořádá celodenní celorepublikové semináře v Lékařském domě a ve spolupráci s Rehabilitační klinikou 1. LF UK Praha po několika letech v rámci sekce neurorehabilitace. Několik volebních období působí jako místopředsedkyně výboru odborné Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, připravuje odborné podklady a spolu s předsedou se účastní jednání na ZP a MZ ČR. Rovněž se podílí na prosazení rehabilitační a fyzikální medicíny jako samostatného odborného vědního oboru (podle vzoru zemí Evropské unie), na vytvoření sítě rehabilitačních oddělení, koncepci oboru a mnohém dalším. Pracuje jako jeden za tří zástupců výboru odborné společnosti v Evropské sekci UEMS PRM Section (Physical and Rehabilitation Medicine Section of the European Union of Medical Specialists). Věnovala se také práci odborného asistenta na Rehabilitační klinice 1. LF UK Praha, v jejímž čele stojí paní doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Co se týká dalších členství ve společnostech, je členkou Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP, Sdružení lékařů FBLR, Svazu lékařů českých, členkou výboru Klubu Kardio v Táboře (původně spoluzakladatelkou a předsedkyní).

Po vážném onemocnění v roce 2009 zanechává některých svých aktivit, plně se věnuje vedení rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor, a.s., kde i nadále prosazuje odbornost a lidskost, zavádí nové metody, usiluje o další modernizaci a rozšíření rehabilitačního oddělení. Při setkání opakovaně zmiňuje, že si váží práce všech 42 spolupracovníků, jejich stálého vzdělávání, rozšiřování odbornosti a přístupu k pacientům.

Všichni přejeme paní primářce MUDr. Vladislavě Míkové pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních úspěchů. Hlavně také hodně štěstí v osobním životě a radosti z rodiny.

Milá Vlaďko, udělala jsi toho pro rehabilitaci ne málo, ale naopak hodně, velmi mnoho. Děkujeme Ti za to.

Za všechny nejen z oboru rehabilitace

doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.


Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2015 Číslo 3

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa