Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 18, 2011, No. 3, pp. 145.
Kategorie: Recenze knihy

Bolest v ambulantní praxi

Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Autor publikace je známým specialistou ve více oborech. Svou specializací je neurolog, současně je zakládajícím členem Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a od počátku je zásadním členem jejího výboru. V neposlední řadě je po celé období své odborné činnosti aktivně činný v oblasti rehabilitační medicíny. Kniha „Bolest v ambulantní praxi“ je obsáhlou publikací, která představuje vynikající pomůcku a průvodce léčbou bolesti pro všechny odborníky napříč specializacemi. Autor vychází z nejmodernější literatury, která je uvedena za každou kapitolou. Téměř všechna témata, o kterých autor v knize píše, již dříve zpracoval ve svých publikacích. Velkým přínosem v jeho publikační činnosti byly například články o terminologii bolesti, články z oblasti hodnocení bolesti a psychologie, farmakologie a neuropatické bolesti. Z těchto důvodů je tedy zřejmé, že autor dokázal výstižným způsobem vyzdvihnout zásadní problematiku jednotlivých témat. V prvních kapitolách knihy autor popisuje základní pojmy v algeziologii, anatomické a fyziologické představy a poznatky o bolesti a nocicepci. Velmi přínosná je kapitola o psychologii, včetně odstavců o komunikačních principech mezi pacientem a lékařem. Za velmi prospěšnou kapitolu pro praxi považuji i část pojednávající o hodnocení bolesti. Farmakologie vychází z nejnovějších názorů na farmakoterapii bolesti a představuje základ léčby bolesti.

Speciální část knihy, která zmiňuje nejčastější bolestivé stavy se kterými se lékař setkává ve své ambulanci, je kvalitně odborně i didakticky zpracovaná. V textu jsou přehledné tabulky i srozumitelné obrázky, které kvalitně napomáhají porozumění textu, dále jsou zvýrazněny důležité poznámky i varování pro praxi a v krátkých kazuistických sděleních i vlastní zkušenosti autora, což je z didaktického hlediska velmi prospěšné.

Celkově hodnotím knihu jako velmi kvalitní publikaci do běžné praxe, ale i jako velmi přínosný text pro přípravu na specializační atestaci v algezilogii. Kniha je moderně napsána a důraz na možnost jejího praktického využití je zřejmý. Měla by být součástí každého lékařského pracoviště, které se zabývá léčbou bolesti ať samostatně nebo v rámci svého základního oboru.

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM

V Úvalu 84

150 06 Praha 5


Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa