REVIZE VÝKLADU PRŮBĚHU MOTORICKÉHO VÝVOJE – MONOKINETICKÉ STADIUM AŽ BATOLECÍ OBDOBÍ


REVIZE VÝKLADU PRŮBĚHU MOTORICKÉHO VÝVOJE – MONOKINETICKÉ STADIUM AŽ BATOLECÍ OBDOBÍ

Článek je pokračováním textu alternativního výkladu průběhu motorického vývoje dítěte, založeného na základních biomechanických principech a učení. Tím se liší od převažujícího názoru, že vývoj je dán „uvolňováním (vyzráváním) vrozených (geneticky determinovaných) motorických vzorů“. Vzhledem k rozsahu je problematika rozdělena do dvou samostatných částí. Tato druhá část zahrnuje monokinetické, dromokinetické a kratikinetické stadium kojeneckého období a batolecí období, částečně přesahuje i do předškolního a mladšího školního věku. Dříve popsaný Bernsteinův princip řízeného omezení a uvolňování DOF je dále doplněn a rozvinut v koncepci dynamického systému dle Thelenové. Velmi stručně je zmíněna problematika motorických poruch a závěr shrnuje základní principy alternativního výkladu průběhu motorického vývoje.

Klíčová slova:
postura, polohové reakce, DOF, dynamický systém


Interpretation f the Course of Motor Development Revisited f r om Monokinetic Stage up to Toddler Period

The article follows the previous text dealing with the interpretation of the course of motoric development of the child, based on basic biomechanical principles and learning. That is how it different from the prevailing opinion that the development is given by releasing (maturation) of inherited (genetically determined) motor patterns. In view of the extent the problem is divided in two independent parts. This second part includes monokinetic, dromokinetic and kratikinetic stage of the suckling period and the toddler period, partly extending into the preschool and young-school age. The previously described Bernstein principle of controlled restriction and releasing of DPF is further supplemented and development in the concept of dynamic system according to Thelen. Very briefly is outlined the problem of motoric disorders and the conclusion summarizes basic principles of alternative interpretation of the course of motor development.

Key words:
posture, postural reactions, DOF, dynamic system


Autoři: I. Vařeka 1,2
Působiště autorů: Lázně Luhačovice, a. s. vedoucí lékař prim. MUDr. J. Hnátek 1;  Fakulta tělesné kultury UP, katedra fyzioterapie, Olomouc vedoucí katedry prof. MUDr. J. Opavský, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 2, pp. 82-91.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Článek je pokračováním textu alternativního výkladu průběhu motorického vývoje dítěte, založeného na základních biomechanických principech a učení. Tím se liší od převažujícího názoru, že vývoj je dán „uvolňováním (vyzráváním) vrozených (geneticky determinovaných) motorických vzorů“. Vzhledem k rozsahu je problematika rozdělena do dvou samostatných částí. Tato druhá část zahrnuje monokinetické, dromokinetické a kratikinetické stadium kojeneckého období a batolecí období, částečně přesahuje i do předškolního a mladšího školního věku. Dříve popsaný Bernsteinův princip řízeného omezení a uvolňování DOF je dále doplněn a rozvinut v koncepci dynamického systému dle Thelenové. Velmi stručně je zmíněna problematika motorických poruch a závěr shrnuje základní principy alternativního výkladu průběhu motorického vývoje.

Klíčová slova:
postura, polohové reakce, DOF, dynamický systém


Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa