ANALÝZA POHYBU V HIPOTERAPII Z POHLEDU BIOMECHANIKY


ANALÝZA POHYBU V HIPOTERAPII Z POHLEDU BIOMECHANIKY

Hipoterapie je řazena do proprioceptivních neuromuskulárních facilitačních metod. Využívá specifickou balanční plochu koňského hřbetu. Ta stimuluje posturoreflexní mechanismy jezdce a slouží k nácviku rovnováhy a koordinace pohybů. Nedílnou součástí je i emoční působení terapie. V článku je popsán posturální vliv hipoterapie a problematika využití sedu a polohy podle stupně zralosti posturální motoriky jezdce. Autoři popisují pohyb pánve jezdce v jednotlivých rovinách, který je generován pohybem koňského hřbetu. Podávají přehled projektů řešených v oblasti hipoterapie s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. Na konkrétních výstupech zdůrazňují využití biomechanických výzkumných metod pro analýzu koně a jezdce v hipoterapii.

Klíčová slova:
hipoterapie, analýza pohybu, 3D videografická vyšetřovací metoda


Analysis of Motion in Hippotherapy from the Biomechanic Point of View

Hippotherapy is classified in proprioceptive neuromuscular facilitation methods. It makes use of the specific balance area of the horseback. It stimulates posture-reflex mechanisms of the rider and serves to management of balance and movement coordination. The emotional influence is an integral part of the therapy. The paper describes the postural effect of hippotherapy and the problems in the use of sitting and position according to the degree of maturity in postural motor coordination of the rider. The authors describe the movements of pelvis of the rider in individual planes, which is generated by the movements of horseback. A survey of projects going on in the area of hippotherapy with the application of videography is described. Specific outcomes point out the use of biomechanic research methods for the analysis of the horse and rider in hippotherapy.

Key words:
hippotherapy, motion analysis, 3D videography


Autoři: T. Dvořáková;  J. Pavelková;  M. Janura;  Z. Svoboda
Působiště autorů: Katedra biomechaniky a technické kybernetiky, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 12, 2005, No. 4, pp. 183-187.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Hipoterapie je řazena do proprioceptivních neuromuskulárních facilitačních metod. Využívá specifickou balanční plochu koňského hřbetu. Ta stimuluje posturoreflexní mechanismy jezdce a slouží k nácviku rovnováhy a koordinace pohybů. Nedílnou součástí je i emoční působení terapie. V článku je popsán posturální vliv hipoterapie a problematika využití sedu a polohy podle stupně zralosti posturální motoriky jezdce. Autoři popisují pohyb pánve jezdce v jednotlivých rovinách, který je generován pohybem koňského hřbetu. Podávají přehled projektů řešených v oblasti hipoterapie s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. Na konkrétních výstupech zdůrazňují využití biomechanických výzkumných metod pro analýzu koně a jezdce v hipoterapii.

Klíčová slova:
hipoterapie, analýza pohybu, 3D videografická vyšetřovací metoda


Štítky
Fyzioterapia Rehabilitácia Telovýchovné lekárstvo
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa