Studie MEGASET prokázala účinnost a snášenlivost přípravku MENOPUR® po ICSI u cyklů s antagonisty GnRH


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 212-213

Nová studie doplňuje chybějící kousek ve skládačce léčby neplodnosti

Nové údaje [1], které byly prezentovány na konferenci Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), prokázaly účinnost a snášenlivost přípravku MENOPUR® (vysoce čištěný menotropin) v situacích, kdy jsou ke stimulaci použity léky ze skupiny antagonistů hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH) a metoda léčby neplodnosti známá jako ICSI (intra-cytoplasmatická injekce spermie). Výsledky studie MEGASET [1] potvrzují názory odborníků na léčbu neplodnosti a poskytují další důkazy o tom, že MENOPUR® je účinný při všech metodách asistované reprodukce (ART) a ve všech protokolech léčby neplodnosti. Nová data tak doplňují další chybějící kousek ve skládačce léčby neplodnosti.

Už několik let existují přesvědčivé důkazy o účinnosti přípravku MENOPUR® a vyšším počtu živě narozených dětí ve srovnání s léčbou rekombinantním folikuly stimulujícím hormonem (rFSH) [2,3] u IVF za použití dlouhého protokolu s agonisty GnRH. O prospěšnosti přípravku MENOPUR® v případě cyklů s antagonisty GnRH a metody ICSI však dosud byly k dispozici jen omezené informace. Současné trendy v ART stále více preferují metodu ICSI, která je pro boj s mužskou neplodností nanejvýš vhodná [4]. Nové výsledky studie MEGASET přinášejí další kousek do skládačky léčby neplodnosti, neboť studie byla provedena právě s využitím ICSI pro fertilizaci a protokolu s antagonistou GnRH pro stimulaci.

„Tyto výsledky upevňují klinický názor o účinnosti a snášenlivosti přípravku MENOPUR® a rozšiřují naše vědomosti ohledně možností léčby neplodnosti,“ vysvětlil prof. Anders Nyboe Andersen, primář Kliniky pro léčbu neplodnosti Kodaňské univerzitní nemocnice. Dále uvedl: „Předchozí studie prokázaly, že MENOPUR® je při použití IVF kvalitním a účinným přípravkem, a výsledky studie MEGASET toto vnímání ještě posílí.“

Studie MEGASET [1] (MENOPUR® u cyklů s antagonistou GnRH s transferem jediného embrya) byla designována jako randomizovaná multicentrická studie, jejímž cílem bylo prokázat účinnost přípravku MENOPUR® na podíl probíhajících těhotenství (non-inferioritu ve srovnání s rFSH). Studie prokázala, že při kontrolované ovariální stimulaci je v antagonistickém protokolu při užití přípravku MENOPUR® podíl probíhajících těhotenství srovnatelný se skupinou léčenou rFSH.

Studie MEGASET se zúčastnily ženy, které byly léčeny pro neplodnost, a porovnávala se účinnost a bezpečnost dvou různých typů ART: vysoce čištěného menotropinu (MENOPUR®, n = 374) a rFSH (Puregon, n = 375).

Bylo prokázáno, že přípravek MENOPUR® je v protokolu s antagonistou GnRH v parametru podílu pokračujících těhotenství stejně účinný jako rFSH, a to jak v případě IIT analýzy (zahrnuty všechny randomizované účastnice studie, které užily hodnocený léčivý přípravek), tak v případě per protokol analýzy (z analýzy vyloučeny subjekty s velkou odchylkou od studijního protokolu). Podíl pokračujících těhotenství činil 30 % u přípravku MENOPUR® a 27 % u rekombinantního FSH (per protokol populace; 95% interval spolehlivosti rozdílu: -3,8; 9,8), resp. 29 % a 27 % (IIT populace; 95% interval spolehlivosti rozdílu: -4,2; 8,6).

Studie MEGASET navíc potvrdila, že subkutánní injekce přípravku MENOPUR® v nové vícedávkové (multidose) formě mají dobrý bezpečnostní profil [1,5] a vyznačují se u pacientek, které podstupují řízenou ovariální stimulaci, dobrou lokální snášenlivostí.

„Problémy s početím má přibližně jeden ze sedmi párů a neplodnost přitom může mít velmi tíživý a ničivý dopad. V léčbě neplodnosti však lze dosáhnout skvělých výsledků, pokud jsou pacientky rychle vyšetřeny a předány do správné péče,“ vysvětlila Sandra Dill z mezinárodní koalice pacientů iCSi. „Doufejme, že tyto údaje poskytnou párům, které se pohybují v často matoucím prostředí asistovaného početí, další informace, jasnou představu a důvěru.“

Menopur

MENOPUR® představuje dobře snášenou [1,6], kvalitní a cenově příznivou léčbu [7], která je u IVF cyklů spojena s vyšším podílem živě narozených dětí, než je tomu u žen léčených rFSH [2,3]. Patří do skupiny léků známých jako gonadotropiny a obsahuje jak aktivitu FSH (folikuly stimulující hormon), tak aktivitu LH (luteinizační hormon) řízenou hCG (lidský choriový gonadotropin). Používá se ke stimulaci vývoje vícečetných folikulů u žen léčených metodami ART. Je využíván rovněž k léčbě ženské neplodnosti způsobené anovulací (chybějící vývoj folikulů a nepřítomnost ovulace). MENOPUR® každý rok užívá přibližně půl milionu pacientek a je v současné době licencován v 97 zemích po celém světě.

O společnosti Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals je biofarmaceutickou společností zaměřenou na výzkum a je aktivní na globálních trzích. Hledá a vyvíjí inovativní přípravky v oblasti reprodukční medicíny, urologie, gastroenterologie a endokrinologie a obchoduje s nimi. Její portfolio léčby neplodnosti dává neplodným párům šanci na to, aby měly děti. Vlajkovou lodí je přípravek MENOPUR® (HP-hMG), uznávaný jako kvalitní léčba neplodnosti. Společnost Ferring Pharmaceuticals má fungující pobočky ve více než 45 zemích. Další informace o společnosti nebo o jejích produktech najdete na www.ferring.com nebo na adrese společnosti: FERRING Pharmaceuticals CZ, s. r. o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy.


Zdroje

1. Nyboe Andersen A, Pellicer A, Devroey P et al. Randomised trial (MEGASET) comparing highly purified menotropin and recombinant FSH in a GnRH antagonist cycle with single blastocyst transfer. Sweden: Stockholm: 27th Annual Meeting of the ESHRE 2011.

2. Platteau P, Nyboe Andersen A, Loft A et al. Highly purified HMG versus recombinant FSH for ovarian stimulation in IVF cycles. Reprod Biomed Online 2008; 17(2): 190–198.

3. Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar MA et al. Highly purified hMG achieves better pregnancy rates in IVF cycles but not ICSI cycles compared with recombinant FSH: a meta-analysis. Gynecol Endocrinol 2009; 25(6): 372–378.

4. Palermo G, Joris H, Devroey P et al. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 1992; 340(8810): 17–18.

5. Helmgaard L, Klein BM, Arce JC. Twice-daily assessments of the local tolerability associated with a new MENOPUR multi-dose formulation during controlled ovarian stimulation. Sweden: Stockholm: 27th Annual Meeting of the ESHRE 2011. Poster 299.

6. European and Israeli Study Group on Highly Purified Menotropin versus Recombinant Follicle-Stimulating Hormone. Efficacy and safety of highly purified menotropin versus recombinant follicle-stimulating hormone in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles: a randomized, comparative trial. Fertil Steril 2002; 78(3): 520–528.

7. Lloyd A, Kennedy R, Hutchinson J et al. Economic evaluation of highly purified menotropin compared with recombinant follicle-stimulating hormone in assisted reproduction. Fertil Steril 2003: 80(5): 1108–1113.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa