Prolaps dělohy a pochvy přes Mayerův podpůrný pesar


Prolapsus uteri at vaginae totalis with Mayer’s pessary

Mayer’s support pessary is a circular plexiglass or hardened resin pessary. It had previously been frequently used for cervical incompetence during pregnancy. At present, it has been sporadically used as a conservative solution for vaginal prolapse in very old women. A case report of 65-year-old woman shows a rare complication when Mayer’s pessary is used for vaginal prolapse.

Key words:
Mayer’s supportive pessary – vaginal prolapse – Gigli saw


Autoři: M. Vaca
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Šternberk
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 204-206
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Mayerův podpůrný pesar je kruhovitý pesar z plexiskla či tvrzené pryskyřice, dříve často užívaný u cervikální inkompetence v graviditě, a v současnosti se používá již jen ojediněle jako konzervativní řešení vaginálního prolapsu u velmi starých žen. Kazuistika 65leté ženy ukazuje vzácnou komplikaci při jeho použití u vaginálního prolapsu.

Klíčová slova:
Mayerův podpůrný pesar – vaginálního prolaps – Gigliho pilka

Úvod

Podpůrné pesary jsou určeny ke konzervativnímu řešení děložního či vaginálního prolapsu u žen, které nemohou z nejrůznějších důvodů podstoupit korekční operaci. Často jde o ženy vysokého věku, polymorbidní, u kterých je operace internistou kontraindikována. Podpůrné pesary jsou tedy buď dočasnou, či trvalou alternativou operační terapie. Byly a jsou vyráběny z různých materiálů, v současnosti však převažuje silikon. Jsou různého tvaru:

  • kruhovité,
  • kuželovité nebo
  • ve tvaru kostky [1–3].

Jedním ze starších typů pesarů je Mayerův pesar. Mayerův podpůrný pesar je pevný kruhovitý pesar různého průměru se středovým otvorem z plexiskla či tvrzené pryskyřice, dříve často užívaný u cervikální inkompetence v graviditě, a v současnosti se používá již jen ojediněle jako konzervativní řešení vaginálního prolapsu u velmi starých žen [4,5].

Kazuistika

65letá žena byla dne 8. 10. 2008 ve 20.25 hod přivezena dvouposádkou RZP na Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šternberk pro vyhřeznutou dělohu a náhle vzniklé bolesti v podbřišku. V gynekologické anamnéze měla dva spontánní porody, nyní postmenopauza v délce 15 let. Na naší gynekologické ambulanci byla sledována 7 let pro prolaps dělohy. Operační řešení: vaginální hysterektomie a plastiky poševní byly opakovaně kontraindikovány internisty a hematologem pro závažné hematologické onemocnění. U pacientky byla diagnostikována polycytemie vera, trombocytopatie, trombofilní stav s deficitem proteinu C, plazminogenu a polymorfizmus PAI 1. Měla recidivující hlubokou žilní trombózu na dolních končetinách, současně těžká, recidivující krvácení z žaludečního vředu s nutnou opakovanou hospitalizací na interní JIP a ARO. Vzhledem k tomu nebyla antikoagulační terapie zahájena. Děložní prolaps byl tedy řešen k velké spokojenosti pacientky konzervativně, Mayerovým pesarem číslo 7. Pacientka byla zacvičena v extrakci a zavádění pesaru a kvalita jejího života se výrazně zlepšila. Začala být opět společensky aktivní, chodila i tancovat. Nicméně poslední 2 roky nechodila na preventivní gynekologické prohlídky.

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3.

Při příjmu popisovala pacientka náhle vzniklý prolaps po zvedání břemene, doma při stěhování nábytku. V klinickém nálezu při přijetí na oddělení bylo břicho měkké, prohmatné, bez peritoneálního dráždění. Před zevními rodidly prolabovala lividní děloha velikosti mužské pěsti.Palpačně byl v pochvě hmatný Mayerův pesar, kterým byla děloha potracena před zevní rodidla. S ohledem na její otok nebylo možné provést repozici ani vaginální ultrazvuk a k adnexálním krajinám se tedy nešlo vyjádřit. V plánu diagnostického a terapeutického postupu byla tedy hospitalizace, analgetizace, druhý den ráno nalačno laboratorní, interní a anesteziologické vyšetření, v celkové anestezii pak mechanické přerušení pesaru s eventuálním pokusem o repozici prolabované dělohy a poševních stěn. Pro močovou inkontinenci byl zaveden permanentní katetr.

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 6.

Obr. 7.

Obr. 8.

Obr. 9.

Po provedených vyšetřeních jsme druhý den, 9. 10. 2008, přistoupili k operačnímu řešení. Po aseptické přípravě, za sterilních kautel v celkové endotracheální anestezii zjišťujeme, že celá překrvená a edematózně zvětšená děloha s poševními stěnami, celkové velikosti mužské pěsti, s četnými dekubity a erozemi prolabuje kompletně přes středový otvor Mayerova pesaru před vulvu. Vzhledem k tomu, že pesar byl uložen kraniálně v pochvě, nebylo možné jej pro edém extrahovat a v 1. fázi bylo třeba provést jeho discizi. Pesar byl tedy podložen speculem a Gigliho pilkou za oplachu sterilním FR discidován u čísla 11, pak i na straně protilehlé a následně bez komplikací extrahován. Krevní zásobení se postupně obnovilo, ale t. č. nebyla ještě repozice dělohy pro její objemnost možná. Prolaps byl tedy ošetřen betadinovou mastí a pokryt sterilní rouškou. Operační výkon byl proveden v ATB cloně a při aplikaci LMWH. Při operaci byla použita Gigliho pilka. Jde o ohebnou drátěnou pilu pro operace lebky i pro jiné zásahy na kostech, která šetří měkké tkáně a řeže zevnitř ven. V pooperačním průběhu po probuzení z anestezie nastala u pacientky značná úleva, bolesti odezněly a pacientka se subjektivně cítila velmi dobře. Nicméně vzhledem k oligurii a UZ nálezu bilaterální dilatace dutého systému ledvin a vedlejšímu nálezu splenomegalie při hematologickém onemocnění (délka sleziny 30 cm!) pacientku na doporučení urologa překládáme na Urologickou kliniku FN Olomouc.

Závěr

V práci upozorňujeme na poměrně vzácnou komplikaci při užití podpůrného Mayerova pesaru.

Doručeno do redakce: 28. 7. 2011

Přijato po recenzi: 22. 9. 2011

prim. MUDr. Marek Vaca

Gynekologicko-porodnické oddělení,

Nemocnice Šternberk

vaca@nemstbk.cz


Zdroje

1. Horčička L. Pesary v urogynekologii. Prakt Gyn 2002; 6(2): 6–7.

2. Jakab R, Bíla D. Podporne pesary v gynekológii a urogynekológii. Recipe 1997; 4(3): 86–87.

3. Lamers BH, Broekman BM, Milani AL. Pessary treatment for pelvic organ prolapse and health-related quality of life: a review. Int Urogynecol J 2011; 22(6): 637–644.

4. Koubek Z, Kvapilová V. Pesary v těhotenství. Česk Gynekol 1983; 48(2): 114–115.

5. Jirátko K, Baran P, Zábranský F. Mayerův pesar jako prevence předčasného porodu. Česk Gynekol 1974; 39(7): 537–539.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa