Retrográdní ejakulace – jedna z příčin mužské neplodnosti


Retrograde ejaculation – one of the causes of male infertility

Introduction:
Retrograde ejaculation is a rare cause of male infertility. About 2 % of men are affected by it. In the case of azoospermia, it should be confi rmed or excluded by the post-ejaculatory urine test for spermatozoa. The objective of this study was to fi nd a method for the recovery and preparation of spermatozoa for in vitro fertilisation.

Material and method:
Urine was centrifuged and processed using the swim-up after urine alkalinisation, masturbation and urination.

Results:
Spermatozoa were obtained and cryopreserved from three successive collections performed in one patient. After fertilisation of 9 oocytes with the ICSI method, 2 embryos were suitable for embryotransfer.

Conclusion:
The above technique represents a chance for the recovery of spermatozoa in men with complete retrograde ejaculation.

Key words:
retrograde ejaculation – spermatozoa – azoospermia – assisted reproduction


Autoři: Eva Lousová 1;  RNDr. Jana Žáková;  Ph. D 1;  MUDr. Rastislav Beharka 2;  prof. MUDr. Pavel Ventruba;  DrSc. 1;  prof. MUDr. Dalibor Pacík;  CSc. 2;  Hana Pochopová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika FN a MU Brno 1;  Urologická klinika FN a MU Brno 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(1): 36-37

Souhrn

Úvod:
Retrográdní ejakulace je neobvyklá příčina neplodnosti. Postihuje přibližně 2 % mužů. V případě azoospermie by se měla vyloučit nebo potvrdit vyšetřením moči po ejakulaci. Cílem práce bylo najít metodu získání a přípravy spermií pro oplozování in vitro.

Materiál a metodika:
Po alkalizaci moči, masturbaci a vymočení byla moč centrifugována a zpracována metodou swim-up.

Výsledky:
U 1 pacienta byly postupně ze 3 odběrů získány spermie, které byly zamraženy. Po oplozování 9 oocytů metodou ICSI byla 2 embrya vhodná k transferu.

Závěr:
Použitá technika je jednou z možností získání spermií u mužů s kompletní retrográdní ejakulací.

Klíčová slova:
retrográdní ejakulace – spermie – azoospermie – asistovaná reprodukce

Úvod

Mužská neplodnost se podílí na neplodnosti páru zhruba 40 až 50 % a podle mnoha studií její podíl výrazně stoupá. Kromě špatných hodnot spermiogramu má na fertilitu muže vliv aktuální zdravotní stav, urogenitální infekce, varikokéla, poškození chámovodů a další faktory ovlivňující tvorbu spermií.V případě nálezu azoospermie je třeba pomýšlet na možnost retrográdní ejakulace.

Jedná se o stav, při kterém je semeno při orgazmu vstříknuto opačným směrem do močového měchýře. Příčina je multifaktoriální a může být vrozená, získaná nebo neznámého původu. Postihuje přibližně 2 % mužů. Mezi nejčastější příčiny patří ochabnutí nervů ve svalu, který za normálních okolností uzavře v průběhu ejakulace vstup do močového měchýře. Často se vyskytuje u mužů po prodělaném poranění páteře, po prostatektomii, u mužů s diabetem, roztroušenou sklerózou nebo po radikálním odstranění lymfatických uzlin v důsledku testikulárního tumoru [2,3].

U malé skupiny mužů není příčina retrográdní ejakulace známá.

Retrográdní ejakulaci je možno prokázat vyšetřením moči po ejakulaci.

Spermie nalezené v moči jsou většinou nepohyblivé, neboť nízké pH, osmotický tlak a toxicita moče na ně působí spermicidně.

Vzhledem k tomu, že chirurgické a lékařské terapie nebyly úspěšné, hledaly se alternativní možnosti, jak získat nepoškozené spermie z moče. Důležitá je alkalizace moče, která může být prováděna různými metodami. Buď metodou, kterou popisujeme níže, nebo ústní formou. Pacient přijímá zažívací sodu večer před výkonem a v den odběru. Před odběrem se vymočí. Po ejakulaci se opět vymočí a vzorek odevzdá do laboratoře k následnému zpracování [1].

Cílem práce bylo najít metodu získání a přípravy spermií pro oplozování in vitro.

Materiál a metodika

K získání spermií se přistupuje po 3−4denní sexuální abstinenci pacienta. Pacient se před zákrokem prvně vymočí a poté je provedena alkalizace moče. Nejdříve je šetrně zaveden katétr do močového měchýře a provede se jeho opakovaný proplach Ringerovým laktátem. Následně se močový měchýř naplní 150–200 ml Ringerova laktátu, který v močovém měchýři upraví prostředí. Pacient je odeslán do odběrové místnosti. 10 min po suché ejakulaci se pacient vymočí do sterilní sběrné láhve a moč odevzdá do laboratoře.

Získaná moč se rozdělí do zkumavek o objemu 15 ml a centrifuguje se 5 min při 3 000 otáček. Sediment se přenese do 5 ml zkumavek a resuspenduje v promývacím médiu. Po 5 min centrifugace při 1 500 otáčkách se supernatant odstraní a zbylá peletka se převrství 100 μl IVF média. Po hodinové inkubaci v CO2 inkubátoru při 37 °C jsou spermie připraveny k použití pro oplozování nebo kryokonzervaci.

Obr. 1. Centrifugace.
Centrifugace.

Výsledky

Pacient (41 let), tumor testis, po lymfadenektomii retrográdní ejakulace. U pacienta byly provedeny s časovým odstupem 1 měsíce 3 odběry moči se spermiemi, vždy s nálezem ojedinělých spermií s minimálním počtem pohyblivých. Po zpracování bylo zamraženo celkem 8 dávek spermií. Partnerka podstoupila proceduru fertilizace in vitro včetně embryo transferu. V den odběru oocytů byly všechny dávky spermií rozmraženy. Získané spermie byly pouze nepohyblivé. Oplozování 9 oocytů proběhlo metodou intracytoplazmatické injekce spermie do vajíčka (ICSI). Oplozeno bylo 7 oocytů a 4. den kultivace byla transferována 2 embrya ve stadiu moruly. K otěhotnění nedošlo.

Obr. 2. Intracytoplazmatická injekce spermie do oocytu.
Intracytoplazmatická injekce spermie do oocytu.

Obr. 3. Mikromanipulace – ICSI
Mikromanipulace – ICSI

Diskuse

Zpětná ejakulace může postihovat až 2 % neplodných mužů a vyskytuje se až u 18 % mužů s azoospermií. Proto je třeba v případě zjištěné azoospermie vždy nutné vyšetření močového sedimentu na přítomnost spermií.

V klasické formě zpětné ejakulace není ejakulát vůbec produkován. Nicméně v některých případech ejakulát může být produkován s nálezem azoospermie. Zvláště pokud je ejakulátu velmi malé množství (0,1–0,2 ml), je třeba na tuto možnost myslet, s největší pravděpodobností se jedná pouze o sekret bulbo-uretrálních žláz [1].

Léčba zpětné ejakulace je možná, ale výsledky byly málo úspěšné a s rizikem návratu. Jedná se např. o chirurgickou úpravu močového měchýře nebo podávání anticholinergik.

Alkalizace moči se dá provést různými metodami. Buď metodou, kterou zde popisujeme nebo podáním sodium bikarbonátu a vody perorálně [4].

Závěr

Tato technika otevírá prostor pro léčbu mužů s kompletní retrográdní ejakulací metodami asistované reprodukce, tedy bez chirurgických zákroků. Úspěch získání životaschopných spermií z moči je závislý na vyloučení působení kyselého prostředí moči na spermie, resp. na bezpečné regulaci pH a osmolarity moči v době ejakulace.

Doručeno do redakce: 4. 1. 2008

Přijato po recenzi: 12. 2. 2008

Eva Lousová1

RNDr. Jana Žáková, Ph.D1

MUDr. Rastislav Beharka2

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.1

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.2

Hana Pochopová1

1 Gynekologicko-porodnická klinika FN a MU Brno

2 Urologická klinika FN a MU Brno


Zdroje

1. Nikolettos N, Al-Hasani S, Baukloh V et al. The outcome of intracytoplasmic sperm injection in patients with retrograde ejaculation. Hum Rep 1999; 9: 2293-2296.

2. Gerris J, Royen E, Mangel-Schots K et al. Andrology: Pregnancy after intracytoplasmic sperm injection of metaphase II oocytes with spermatozoa from a man with complete retrograde ejaculation. Hum Rep 1994; 7: 1293-1296.

3. Yavetz H, Yogev L, Hauser R et al. Retrograde ejaculation. Hum Rep 1994; 3: 381-386.

4. Check JH, Bollendorf AM, Press MA et al. Noninvasive techniques for improving fertility potential of retrograde ejaculates. Arch Androl; 25: 271.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa