Edukační kazuistika


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(1): 8-9
Kategorie: Soutěžní edukační kazuistiky

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vám již třetím rokem představili edukační projekt, jehož cílem je snadnou a časově nenáročnou interaktivní formou přispívat ke kontinuálnímu vzdělávání v našem oboru. V letošním ročníku Praktické gynekologie pro Vás připravujeme opět dvě série soutěžních edukačních kazuistik:

Umíme správně poradit při výběru hormonální kontracepce?

a

Umíme správně poradit při léčbě urogynekologických onemocnění?

Stejně jako v předešlých ročnících Praktické gynekologie Vám i v každém letošním vydání předložíme jednu kazuistiku z naší každodenní gynekologické praxe. Součástí kazuistiky bude i několik otázek zaměřených na možnosti jejího medicínského řešení. Vaším úkolem pak bude na tyto otázky stručně odpovědět a svůj názor zaslat do redakce časopisu Praktická gynekologie, a to buď písemně na adresu Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D., Medica Healthword a.s., Bidláky 20, 639 00, Brno nebo e-mailem na adresu katerina.zachovalova@mhw.cz. Otázky můžete zodpovědět také elektronickou cestou na portálu www.praktickagynekologie.cz, kam budou kazuistiky a otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení, zavěšovány. Řešení otázek uveřejníme vždy v následujícím listě Praktické gynekologie. Výhercům kazuistik zajistí společnosti Bayer Schering Pharma a Pfi zer bezplatnou účast na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP A SSG ČR v roce 2009.

Edukační kazuistika

Umíme správně poradit při výběru hormonální kontracepce?

Téma vybral a kazuistiku připravil: MUDr. Petr Křepelka

Kazuistika 1

Pacientka ve věku 32 let, která porodila 2 děti ( v současnosti 5 a 7 let staré) trpí v průběhu posledního roku menoragiemi a sekundární dysmenoreou. Cyklus 28/8, první 3 dny menses je krvácení velmi intenzivní, krvácí v krevních sraženinách, spotřebuje průměrně 8 vložek každý den menstruace. Před 2 měsíci absolvovala kyretáž pro 2 týdny trvající krvácení. Histologický nález zněl - sekreční endometrium. Tehdy byla zjištěna i anémie s hodnotami koncentrace hemoglobinu 108 g/l a byla nasazena substituce železem. Na ultrazvukovém vyšetření dělohy byly zjištěny celkem 3 intramurální myomy rozměrů 15, 20 a 25 mm. Ani jeden z myomů nedeformuje děložní dutinu. Cervikální cytologie negativní. Registrující gynekolog doporučil hysterektomii. Toto řešení pokládá Jana za příliš radikální a táže se na odborné mínění dalšího gynekologa. Druhý gynekolog doporučil nitroděložní systém s levonorgestrelem. Informoval Janu v tomto smyslu: po zavedení systému s levonorgestrelem nastane zmírnění děložního krvácení a myomy se velmi pravděpodobně zmenší. Lze očekávat, že se normalizuje i chudokrevnost. Bolesti při menstruaci však budou trvat i nadále a vyžádají si léčbu analgetiky. Kontracepční účinek systému bude vzhledem k myomatózní děloze menší, bude lépe se na něj nespoléhat. Riziko samovolného vypuzení tělíska bude větší než u zdravých žen.

Otázky:

Které z informací druhého lékaře byly pravdivé a které nikoliv?

 1. Lze očekávat zmírnění intenzity děložního krvácení?
 2. Lze očekávat úpravu anémie?
 3. Lze očekávat zmenšení objemu myomů?
 4. Lze očekávat vymizení bolestí při menstruaci?
 5. Působí systém bezpečnou ochranu před nežádoucí graviditou?
 6. Hrozí vyšší riziko samovolného vypuzení nitroděložního tělíska?

Z úspěšných řešitelů této kazuistiky vylosujeme výherce, který získá od společnosti Bayer Schering Pharma registraci na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP A SSG ČR roce 2009 zdarma.

Edukační kazuistika

Umíme správně poradit při léčbě urogynekologických oněmocnění?

Téma vybral a kazuistiku připravil: prim. MUDr. Jan Zmrhal

Pacientka ve věku 54 let, po 2 porodech, menopauza trvá 2 roky. Občasné bolesti podbříšku. Byla dispenzarizována pro děložní myomatózu, která zatím nevyžadovala řešení. Opakovaně navštěvuje ošetřujícího gynekologa pro mikční obtíže – velmi polymorfní. Pacientka uvádí obtíže při mikci, ale také nykturie a pocit rezidua, přechodně i symptomy stresové inkontinence. Není podávána žádná přídatná medikace a další anamnéza včetně sociální a farmakologické je negativní.

Potíže byly diagnosticky vyhodnoceny jako OAB (hyperaktivní měchýř) a pacientce je ordinován preparát Mictonorm, v dávce 2-3 tablety denně. Dlouhodobá léčba trvající již více než půl roku, nemá efekt, a proto je pacientka doporučena do lůžkového zařízení k provedení hysterektomie a antiinkontinenční operace (TVT). V této době jsou na děloze zjištěny 3 myomy transmurální lokalizace velikosti do 6 cm.

Otázky:

 1. Byl závěr lékaře a doporučení adekvátní?
 2. Co mělo být vyšetřeno především?
 3. Je myomatóza a inkontinence řešitelná během jediné návštěvy?
 4. Pokud by obtíže pacientky měly být řešeny operačně, jaký je odstup mezi řešením tumoru dělohy a eventuálním následným řešením inkontinence?
 5. Jaká další vyšetření měla a mohla být provedena před indikací operační léčby?

Z úspěšných řešitelů této kazuistiky vylosujeme výherce, který získá od společnosti Pfizer registraci na celostátní konferenci ČGPS ČLS JEP A SSG ČR roce 2009 zdarma.

Termín k zaslání odpovědí končí 30. dubna 2008

Své odpovědi můžete zaslat do redakce časopisu Praktická gynekologie, a to buď písemně na adresu Mgr. Kateřina Zachovalová,
Ph.D., Medica Healthword a.s., Bidláky 20, 639 00, Brno
, nebo e-mailem na adresu katerina.zachovalova@mhw.cz.
Otázky můžete zodpovědět také elektronickou cestou na portálu www.praktickagynekologie.cz, kam budou kazuistiky a
otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení zavěšovány.


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa