Forum Diabetologicum - Číslo 3/2014

Editorial

119
Editorial

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., Frcp


Zahraničný príspevok

123
Poruchy metabolizmu cukrů u Cushingova syndromu

Michal Kršek


Hlavná téma

129
Osteoporóza a diabetes mellitus

Peter Jackuliak, Juraj Payer

135
Diabetes mellitus a ochorenia štítnej žľazy

Zdenek Schroner, Vladimír Uličiansky

143
Vitamín D a metabolický syndróm u žien so syndrómom polycystických ovárií

Jana Figurová, Ingrid Dravecká, Jana Petríková, Martin Javorský, Darina Petrášová, Ivica Lazúrová

149
Metabolický syndróm a pečeň

Tomáš Koller


Novinky z farmakoterapie

155
Účinnosť a znášanlivosť vildagliptínu ako lieku druhej voľby v porovnaní s inými perorálnymi antidiabetikami pri diabetes mellitus 2. typu
Celosvetová observačná štúdia v podmienkach reálnej klinickej praxe (EDGE – výsledky subanalýzy pacientov zaradených na Slovensku)

Katarína Rašlová, Dagmar Bucková


Diabetológia aktuálne

163
Asociácia srdcového zlyhávania Európskej kardiologickej spoločnosti

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.


Z histórie diabetológie

165
Montpellierska lekárska škola

Andrea Bukovská


Edukačný kvíz

166
Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME

Juraj Payer, Peter Jackuliak


Registre ročníku 3 (2014)

168
Register kľúčových slov, autorov a lektorov

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa